ARVOISA PUUENERGIA-ALAN AMMATTILAINEN

Hei. Suomi oy ”kyntää” pahasti ja kansantulo ei kehity. Metsästä olisi yhdeksi pelastajaksi.

Suomessa on meneillään huikeat kotimaisen energiapuun kehittämistalkoot. Tavoitteeksi asetetun 13 mil. m:3 saavuttamiseksi tarvitsemme uusia innovaatioita ja kehitystyötä. Suomalaiset konevalmistajat ovat tunnetusti kehittämiskykyisiä ja nyt on ehdottomasti taas kehittämisen paikka monessa asiassa. Näköpiirissä on sellainen käytäntö että suuri osa ensiharvennusmetsistä korjataan suoraan energiaraaka-aineeksi paperipuuta pienemmällä latvaläpimitalla. Yksi keskeisimmistä asioista olisi saada energipuun korjuussa toimivat harvesterit karsinnan lisäksi kuorimaan puut jo poimintavaiheessa. Tästä ei olisi juuri mitään haittoja (kuin pieni käsittelyn hidastuminen) mutta suuri määrä merkittäviä etuja:

  1. Puu kuivuu varastossa nopeasti
  2. Hyvin kuivunut kuoreton puu kelpaa myös pellettiteollisuuden raaka-aineeksi
  3. Kuorettomaksi jalostetun ranka-raaka-aineen markkinahinta on kosteampaa ja kuorellista korkeampi
  4. Liikuteltava puun kokonaismassa ja paino pienenee
  5. Suuriravinteiset kuoret jäävät metsään nopeasti lahoavaksi ja tärkeäksi lannoitteeksi
  6. Näin käsiteltyjä metsiköitä tarjotaan enemmän myyntiin ja markkinat kasvavat
  7. Polttolaitoksissa kuorittu raaka-aine tuottaa vähemmän tuhkaa, tuhkapoisto- ja sen poiskuljetuskustannukset pienenevät
  8. Näin energiapuuta käsittelevä laajeneva urakoitsijakunta auttaa kunnollisia ja tasalaatuisia energiapuuainesmarkkinoita syntymään.

On varmasti mahdollista kehittää suhteellisen helposti oksat ja kuoret sujuvasti kuorivat terät, jotka puhdistavat runkopuun näistä energiakäyttöön heikosti soveltuvista ja metsän ravinnetaseelle tärkeistä osista. Etelä-Amerikassa tämän tyyppistä teknologiaa jo sovelletaan eukalyptyspuiden korjuussa.

Konevalmistajien, urakoitsijoiden, energiajärjestöjen, MTK:n, metsänhoitoyhdistysten, metsäntutkimuksen ja yhteiskunnan yhteistyöllä tämä asia saataisiin varmasti kuntoon ja päästään ammattimaiselle ja laadukkaalle tasolle tämänkin energia-alan toiminnoissa.

Veli-Jussi Jalkanen

Agronomi, metsätalousyrittäjä

Sahalan Kartano

0400 763700

vessi@sahalankartano.fi

Skype: vessij

www.sahalankartano.fi