EI 50 VAAN 100 MILJ. LISÄKASVUA METSIIN

Toimittaja MARIA POHJOLA teki MT:een marraskuussa 2016 jutun, jossa prof. HYNYNEN esitti, että paremmalla metsänhoidolla metsämme kasvaisivat 150 milj. m:3 nykyisen 103 milj. m.3 sijasta.

Itse asiassa luku voisi olla jopa lähempänä 200 milj. jos sovellamme metsänhoidon kaikkea nykytietoa tehokkaasti ja oikea-aikaisesti.

Myös yksityistaloudellisesti tärkeä tukkiosuuden reilu kasvattaminen on helposti mahdollista.

Olen omissa metsissäni toteuttanut kasvun tuplaamisen, vaikka lähtötilanne ei edes ollut mitenkään huono.

Ojitus, ojien perkaus, tehokas maanmuokkaus auraamalla tai mätästämällä ajouraojamenetelmälläni, varhaiset taimikonperkuut, hirvitorjunta, varhaiset ensiharvennukset ja varhaiset väljennykset sekä ravinnerikkaiden kuvioiden systemaattinen boori-, turvemaiden tuhka- ja varttuneen puuston typpilannoitus tuottavat nyt n. 10 m:3 keskimääräisen kasvun, joka kuitenkin on vielä kiihtymässä jalostustaimiaineksella viljeltyjen taimikoiden ja riukumetsien järeytyessä.

Perusasia hyvässä metsänhoidossa on, että milloinkaan valtapuilla ei saa olla liian ahdasta, parhaat mahdolliset puut valitaan harvennuksissa valtapuiksi, vettä ei ole maassa liikaa, huonoja tai yli-ikäisiä metsiä ei säästellä, maahan asti saadaan sienten ja mikrobien (jotka sitovat puille typpeä) kannalta tärkeää valoa ja siten lämpöä, ravinnetalous ja tiedossa ja hoidettu tasapainoon.

Jos koko Suomessa hoitaisimme 20 milj. hehtaariamme optimaalisesti, meillä olisi kymmeniä tuhansia työpaikkoja ja liikevaihtoa metsäteollisuudessa miljardeja nykyistä enemmän.

Lisäksi jos hakkaisimme 180 milj. m:3:sta vaikka 150 milj. ja jalostaisimme siitä huomattavan osan puurakenteiksi eli hiilinieluiksi, Suomen hiilitasevelvoite olisi sillä hoidettu.

Tähän urakkaan tulisi meidän kehittää myös puoliautomaattinen pienpuuston karsinta- /kuorintakone (toteutettavissa nykyisellä olemassa olevalla digi- tekniikalla), että saisimme energiaraaka-aineen tuotantokustannushinnan alemmas ja energian edullisesti talteen alikasvos-, riuku- ja ensiharvennuspuista.

Tietysti moneen asiaan metsäpolitiikassa pitäisi ajaa uutta asennetta, kehitystä, keppiä ja porkkanaa, päästä uudelle tasolle eli saada tämä jo vähän laiskanpulskea metsäkansa käärimään hihat.

Agr. Veli-Jussi Jalkanen

Sahalan kartano Rautalampi