GLOBAL REFORESTATION CLIMATE RESCUE

Maailmassa ilmasto on muuttumassa niin nopeasti, että sekä luonnon säilyminen nykyisenlaisena että ihmiskunnan tulevaisuus on uhattuna.

Maailmassa on valtavasti alueita, jotka ovat riisto hakkuiden, laiduntamisien, eroosion, kulottamisen tai muun palamisen jäljiltä puuttomia.

500 puuta istutettuna muodostaisi kasvaessaan miellyttävän, rehevien ja elinvoimasten puiden hyvin kasvavan metsän ja maksaisi hallintakuluineen vain alle 400 €/ha. Se sitoisi jo 10 v perästä luokkaa 3  – 20 t hiiltä / ha/v ilmastoalueesta, puulajista ja maaperän laadusta riippuen.

Metsä ei olisi kuitenkaan lopullinen hiilinielu, vaan pääasiassa puurakennukset, joihin metsissä sitoutunut hiili säilöttäisiin. Suomessakin hyvissä olosuhteissa saadaan järeää (ko, ku ja lehtik läpimitta 30 cm) tukkia jo 40 v kasvatuksen jälkeen ja lämpimillä alueilla tätä paljon nopeammin. Kartonki- ja paperikierrosta tuleva puu poltettaisiin niin, että se korvaisi fossiilisia polttoaineita.

Uudelleen metsityksestä tulisi tehdä maailmanlaajuisesti ja maittain innostusta herättävä ” Global Reforestation Climate Rescue” (GRefCRes) jossa:

 • Maailmanlaajuisesti tehtäisiin kotisivu, jossa kansalliset metsitysalueet, istutusmäärät, aikatavoitteet, suorittajat ja reaaliaikainen toteutuminen olisivat selvillä.
 • Laadittaisiin edullinen vero kohtelu- ja jonkinlainen vero tuki metsityksille, jolla myös yksityisomistajat saataisiin mukaan.
 • Maksajiksi haastettaisiin hallitusten lisäksi paljon hiiltä tuottavat suuryritykset, energiarahastot (Norjan öljyrahasto, Saudien öljyrahasto yms.) energia/öljy yhtiöt sekä superrikkaat (esim. Buffet, Gatesin säätiö yms). Varsinaisesta istutustyöstä ei maksettaisi, vaan se tehtäisiin talkootyönä.
  Taimien tuotanto, – varastointi ja -siirto, kansallisten projektien suunnittelu, työkalut, opastus, työnjohto ja seuranta maksettaisiin projektin varoista.
 • Maittain olisi tiukat tavoiteaikataulut metsitysprojektin ensimmäisen vaiheen loppuunsaattamiselle
 • Yritykset ja kaikki oppilaitokset haastettaisiin metsittämistalkoisiin. 
 • Puiden istuttamisesta tehtäisiin roskajuoksuun verrattava yms. yleishyödyllinen, yhteisöllinen, terveyttä edistävä ja ilmastonmuutosta torjuva tiedostettu ”muoti”- ja harrastus projekti. Jokainen tekijä saisi nimensä projektin kotisivulle ja omat istutuspisteensä, joilla voitaisiin leikkimielisesti kilpailla. Maittain ja alueittain parhaat ja ahkerimmat istuttajat huomioitaisiin.
 • Tulosesityksessä kotisivuilla olisi vuosittain päivitettävä graafinen esitys miten paljon hiiltä projektin tuloksena sitoutuisi puihin.
 • Projektin kotisivulla esiteltäisiin useita esimerkiksi kelpaavia tapauksia istutuksista ja hyvin metsien aikaansaamisesta.
 • Kotisivuilla olisi kansalliset ohjeet erilaisista kansallisista ongelmista selviämiseksi.
 • Projektiin kuulusi myös kasvavien ja myöhemmin harvennettavien puun käyttösuunnitelmat, joissa järeämpi tavara mm. varastoitaisiin rakennuksiin rakennusmateriaalina ja kevyempi osa korvaamaan fossiilisia polttoaineita biokaasuna tai pellettinä/hakkeena/polttopuuna tai muovia puukomposiittisina kestokulutushyödykkeinä.

Suomen Itsenäisyyden Juhlavuoden Rahasto SITRA ja Suomen valtio olisivat tämän ihmiskunnalle toivoa tuottavan ja nykyelämisen mahdollistavan projektin alkuunpanijoita.

Veli-Jussi Jalkanen

Agr. Puun tehotuottaja

Ympäristö- ja yhteiskunnallinen aktiivi,

Keksijä ja kehittäjä