JATKUVA KASVATUS VAI AVOHAKKUUT

Vessin asiantuntijamielipide metsänpolitiikasta ja ilmaston suojelusta metsän avulla  310818

https://www.hs.fi/mielipide/art-2000005809705.html

 

Kysymys avohakkuista on erittäin tärkeä, koska se jakaa metsäpolitiikan tehottomaan tai tehokkaaseen.

Metsäteollisuus on jo nyt suurin teollisuudenalamme. Se voisi olla myös paljon suurempi eli työllistävämpi ja vaurastuttavampi jos hoitaisimme metsien kasvatuksen ja puun jalostuksen nykyistä paremmin. Valitettavasti hyvin hoidettuja metsä on vain pieni osa.

Oma kokemukseni ja osaamiseni perustuvat yliopistotason opiskeluun ja pitkäkestoiseen ammattimaiseen puun tuottamiseen suurella pinta-alalla.

Tältä pohjalta tiedän seuraavat faktat päätehakkaamattoman eli matalaintensiivisen hoidon haitoista:

Puuston korjuu kallistuu paljon, kun puita aina poimitaan muiden seasta harvennushakkuun tapaan.

Metsätuhoriskit lisääntyvät, kun korjuukoneet väistämättä rikkovat jäävän puuston runkoja ja juuria. Tuulenkaatojen ym. Tuoreen puun jättäminen metsään lisää jo nyt korkeaa tuhohyönteisten määrää. Laajat hyönteistuhot yleistyvät.

Metsänjalostus loppuu, kun sinne ei enää istuteta mitään, vaan odotellaan luontaista uudistamista. Metsän geneettinen rakenne myös heikentyy, koska geneettisesti nopeimmin kasvavista puista tulee nopeammin suurempia, jotka korjataan pois ja heikommista pienemmistä puista tulee vähitellen mutta pienempiä valtapuita.

Metsät kuusittuvat väistämättä, mikä heikentää pidemmän päälle kasvua ja lisää tuhoja.

Kuusittumisen vuoksi metsien puustorakenne yksipuolistuu.

Metsämaan tuottokyky heikentyy, kun sitä ei missään vaiheessa muokata ja anneta käydä läpi päätehakkuuta seuraava lepovaihetta lehtipuineen.
Suomessa sadannan ollessa haihduntaa suuremman, metsämaa huuhtoutuu ja lajittuu, ravinteiden painuessa alemmas ja juurten ulottumattomiin. Niistä 90 % on 10 cm syvyydessä.

Todella tehokas metsänhoito, jonka tuotteista tehdään kestokulutushyödykkeitä tai fossiilisia korvaavaa energiaa, olisi paras ilmastolle.

Joutoalueiden metsittäminen maailmassa ja tehokas puun tuotanto pelastaisi meidät helposti ilmaston muutokselta.