KOMMENTTI LASTEN OPPIMISEROISTA JA TILANTEEN HEIKKENEMISESTÄ

http://www.hs.fi/paakirjoitukset/art-2000004997533.html

Tuloksista näemme että oppiminen on herkästi kiinni ympäristön laadullisista muutoksista. Suurin sitä nakertava tekijä on roskaviihde, joka hallitsee lasten elämää SOME:n ja TV:n kautta. Se myös romuttaa elintavat.

Lasten elämästä puuttuu leikkiä, hyviä ravinteita (aivoillekin), liikuntaa ja turvallista vanhempi-/aikuisaikaa. Lisäksi nämä tärkeät kasvutekijät muuttuvat yhä niukemmiksi. Erot perheiden ja alueiden välillä jatkavat kasvuaan.

Elin- ja kasvuympäristöstä on tulossa yhä selvemmin kulutus-, viihde- ja markkinapaikka sen sijaan että se olisi lapsille rauhallinen ja turvallinen kasvun paikka. Suunta on huono.

Lisäksi suurin osa lapsista on huonovointisia. Sokeri- ja SOME- riippuvaisia on suuri valtaosa. Lisäksi ovat masentuneet-, ylipainoiset-, ADHD-, päihdeympäristö- traumatisoituneet ja muista syistä syrjäytymisputkessa olevat, joita on valtavasti.

Lasten elinympäristön tervehdyttämiseen tulisi tarttua nopeasti, mikä tietäisi suuria yhteiskunnallisia muutoksia.