MASENNUSTA EI EHKÄISTÄ JA HOIDETAAN VÄÄRIN

Vessin kommentti HS:n uutiseen masennuksen hoidosta

http://www.hs.fi/mielipide/art-2000005095949.html

 

Masennuksen ehkäisy ja hoito on retuperällä.  Sen osoittaa jo sairastuneiden valtava määrä ja hoitojen huonot tulokset. Välitilaisia eli alakulossa eläviä on vielä paljon enemmän.

Elintavassamme ja ympäristössämme on siis voimakkaita mielenterveyttä heikentäviä tekijöitä. Useimmat on kyetty tunnistamaan mutta lääkärit eivät edes mainitse niitä masennuksen hoidossa, puhumattakaan että suunnittelisivat potilaan kanssa hänelle mielenterveydellisesti parantavat olosuhteet. Useimmat masennusta aiheuttavat asiat ovat elintapariippuvaisia eli omista valinnoista kiinni.

Tiedämme että mielenterveyttä heikentää ensisijaisesti huono uni, päihteet, liikunnan puute, vähäiset ihmissuhteet, huono suolistoterveys, SOME- ja peliriippuvuus, aivoille tärkeiden ravinteiden puute, kehoon huonosta ravinnosta kasaantuvat vierasaineet, huono viihde, liiallinen stressi ja liian korkea ja heilahteleva veren sokeri.

Näiden lisäksi masennusta aiheuttavat itsestä johtumattomasti erilaiset koetut traumat, jotkut sairaudet ja erittäin vaikea elämäntilanne, joiden hoidossa psykoterapia on paikallaan.

Voimme siis vaikuttaa useimpiin masennusta aiheuttaviin asioihin itse. Tähän puoleen lääketiede ei kuitenkaan juuri puutu eikä kannusta elintapavaihdokseen, eikä kukaan opeta tunnistamaan masennusta aiheuttavia tekijöitä.

Tämä johtuu siitä että lääkärit koulutetaan hoitamaan ja lääkitsemään lääkkeillä oireita, ei neuvomaan alkusyytekijöiden poistoa. Taustalla vaikuttamassa on myös lääketeollisuus joka kaikin keinoin haluaa lisätä masennuslääkkeittensä myyntiä ja lobbaa asian puolesta eri kanavia pitkin.

Mielenterveys on pääasiassa elintapasidonnainen mitä osoittaa nuorten sairastuneiden suuri määrä. Elintapavalinnoilla ja lääkkeettömillä hoidoilla saadaan nopeasti hyviä ja pysyviä tuloksia ja halvalla ja vältetään useimmiten tehoton lääkehoito. Sen suurena riskinä on lisäksi lääkeriippuvuus, sivuoireet ja pysyvä kroonistuminen ja invalidisoituminen.