METSÄTEOLLISUUS VIELÄ KESKENKASVUINEN

Vessin asiantuntijakommentti Hs 270620

Linkki artikkeliin

Metsäsektorin kehittämisessä olisi valtavasti potentiaalia, jos meillä olisi ahkeruutta, viisautta ja malttia se hyödyntää. Teknistä osaamista meillä kyllä on.
          Tekniikka on valmistumassa saada puukuidut laajasti korvaamaan saastuttavampia ja kalliimpia puuvillakuituja vaateteollisuudessa.  
          Lisääntyvä postimyynti takaa pakkauskartonkikysynnän kasvun.
Muovipakkaukset voidaan myös korvata läpinäkyvällä puupohjaisella ”muovilla”.
         Taloja pitäisi ja ehkä tullaankin rakentamaan nykyistä enemmän puusta, mikä säilöö hiiltä pois ilmakehästä. 1 m3 puuta ottaa 900 kg hiilidioksidia.

Suomen metsien hoito on luuloista ja juhlapuheista ja huolimatta paljolti laajaperäistä ryteikkötaloutta.

        Huonosti- tai vajaahoidettuja on suurin osa. Saamme 107 milj. kuution kasvun kituliaasta keskimääräisestä n. 1 mm lustokasvusta, kun lustokasvu voisi helposti olla 2-3 milliä ja puun kasvu sen mukaista.
        Metsien lisäkasvua saataisiin käyttämällä tehokkaammin n. 10 tunnettua metsähoitokeinoa.

Lisätuotos ja sen jalostaminen voisi tuoda Suomeen jopa satoja miljardeja lisää tuloja. Hiilen sidonta tehostuisi samassa suhteessa.

Suomi on ottanut loikan 60 vuodessa lisäämällä metsien puuvarastoja 1.5 mrd:sta kuutiosta 2.5 miljardiin ja kasvun n. 70 miljoonasta kuutiosta nykyiseen 107:ään, josta kuitenkin hakataan vain 70-80 milj. / v.   Nyt metsänhoito on taantumaan päin.
        Valtava lisäresurssi olisi metsittää avosoita (n. 4 milj. ha) ojittamalla, tuhkalla ja jalostetuilla taimilla. 

Nyt puuteollisuuden arvokasta jätetuhkaa ajetaan kaatopaikoille, vaikka soilla se olisi tehokas ja luonnollinen kasvulannoite, joka muuttaa suon puuntuotantoalueeksi.
       Hiilen sidontakin kasvaisi metsittämällä avosuon 200 – 300 kilosta/ha/v tuhansiin kiloihin.

Tiedossa on keinot estää suo-ojien humuksen pääsy vesistöihin sekä varmistaa metsien monimuotoisuus myös tehokkaassa metsänhoidossa.      

Suomen on turha ruikuttaa rahan puutetta, kun olemassa olevia resursseja ei tyhmyyttään tai laiskuuttaan käytetä.