METSIEN JATKUVA KASVATUS EI TOIMI

Vessin asiantuntijakommmentti Hs 301219
https://www.hs.fi/mielipide/art-2000006357224.html

Jatkuva kasvatus ei toimi, romahduttaa metsän tuottavuuden, terveyden ja talouden.
Siinä puiden jalostusta ei voi tehdä, puiden geenit heikkenevät, kun huonoista alikasvoksista tehdään valtapuita, korjuu kallistuu, hyönteis-, tuuli- ja lahotuhot yleistyvät, metsät kuusettuvat nopeasti mikä heikentää metsämaata ja lisää ilmakehän lämpötilaa, metsän kasvu heikkenee kun metsämaannos ”kunttaantuu” (lahoamaton ja eristävä karikekerros paksunee), metsänhoito vaikeutuu kuvioiden sirpaleisuuden vuoksi, puulajin vaihtaminen on mahdotonta jne.
Ne jotka oikeasti tuntevat metsän kasvua ja terveyttä tietävät, että jatkuva kasvatus, jota Suomessa jo kokeiltiin 1960- luvulle asti, vain vei metsämme surkeaan kuntoon, joka myös romahdutti hiilensidonnan.
1960- luvun alussa metsissämme oli puuta 1.5 mrd m3 ja kasvu 30 – 40 % nykyistä alempi. Siihen asti metsissä oli pääsääntöisesti tosiaan vain käyty poimimassa suurimmat puut pois jatkuvan kasvatuksen tapaan.
Nyt metsämme kasvavat 107 milj. m3, puuta on 2.5 mrd m3, ja hiilen sidonta 96 milj. t. (Suomen päästöt 57 milj. tn), vaikka metsähoitomenetelmämme eivät ole läheskään täyskäytössä.
Metsien hoidon tehostamisella melko helppo ja realistinen kasvumäärä olisi 150 milj. m3, jolloin lisäraaka-aineen jalostusarvo olisi toistakymmentä miljardia ja hiilen sidonta saataisiin n. 135 milj. tonniin.
Tehometsätalous ja erikoiskohteiden säilyttäminen, lahopuun jättäminen ja lajiympäristöjen säilyttäminen onnistuu osaavalta ammattilaiselta aivan ongelmitta.