MIKÄ OLISI TEHOKASTA VIHREIDEN POLITIIKKAA?

Vessin Hs kommentti 190920

Linkki artikkeliin

Hienoa, että vihreät ajavat kestävää kehitystä.

Sitä minäkin ja enemmistö kannattaa.

Paljon paukkuja kannattaisi panna kv. ilmastopolitiikkaan, johon EU voisi vaikuttaa verottamalla sen alueelle muualta tuotavia ”likaisia” tuotteita.

Vihreissä on epärealistisia MUTU tasoisia uskomuksia metsistä. Ne pitäisi korjata.

Jos vihreiden tuella metsitämme puuttomat alueet (mm. suurimman osan soitamme tuhkalla, ojituksella ja istuttamalla) ja panemme metsänhoidon tosissaan kuntoon jo tunnetuilla mutta vajaakäytetyillä menetelmillä, voimme kasvattaa meillä puuta 200 milj. m3 nykyisen 110 miljoonan sijaan.

Siitä voisimme hakata kestävästi 180 milj. m3 nykyisen 70 miljoonan sijaan.

Lisäpuulla loisimme satoja tuhansia työpaikkoja hoitoon, korjuuseen ja tehtaisiin ja tekisimme Suomesta heittämällä maailman hyvätuloisimman maan. Hiilidioksidiakin sitoutuisi 180 milj. tn nykyisen 100 miljoonan sijasta, kun nykyiset päästöt ovat 57 milj. tn.

Toivottavasti vihreät älyävät, että ylitiheyttä aiheuttavat ja hakkuurästeissä jumivat riuku- ja ensiharvennuspuumme riittäisivät helposti turpeen korvaajaksi voimalaitoksissamme. Tarvitsemme niiden korjaamiseen mielellään puoliautomaattisen kuorivan korjuukoneen, johon tarvittavat tekniikat ovat jo kaikki olemassa. Sellaisen tuotekehitys vaatisi vain muutaman miljoonan kehitysrahaa ja niitä kuuluisia suomalaisia insinöörejä. 

Toivottavasti vihreät älyävät myös ajaa biovoimalaverkostoa joka kuntaan, joiden kaasulla koko maantieliikenne pyörisi helposti. Maatalouden-, teollisuuden ja yhteisöjen biojätteet yhdessä 400.000 ha (9 % peltoalasta) viherrehun kanssa riittäisi helposti polttoaineeksi. Jätteiden kierrätys tehokkailla ammattikoneilla kaasutukseen ja takaisin luontoon, olisi valtava helpotus karjatiloille ja vedenpuhdistamoille.