MIKSI METSÄOJITUKSIA PITÄISI LISÄTÄ

Vessin asiantuntijakommentti Hs 300619

https://www.hs.fi/sunnuntai/art-2000006156625.html

Metsäojituksissa ei ole osattu rakentaa laskeutumisaltaita ja sammal- ym. suodattimia.
Suuri virhe. Nyt osataan.

Taitava ojitus vesiensuojelurakenteineen ei ole mikään uhka vesistöille.
Ojituksen ansiosta meillä on nykyinen elintaso eli metsäteollisuuden nykyinen tuotantokapasiteetti maan suurimpana teollisuutena. Itse asiassa vanhat ojat pitäisi perata ja samalla rakentaa filtterit suovesille.

Suomessa paras kasvuiset eli tuoreet kangasmaatkin soistuvat koko ajan, joiden ojittaminen on aina ajankohtaista uudistamisen yhteydessä.
Puu ei kasva hyvin liikamärkyydessä. Sen tietää jokainen.
Ojien perkaukset pitäisi tehdä vain poistamalla ojan pohjalle kertynyt sammal ja liete rikkomatta ojien luiskia, joista se pahin eroosio tulee. Sellaisia koneita kehitettiin jo 1990-luvulla ja niitä pitäisi kehittää ja rakentaa nopeasti lisää.
Liikamärkyyden torjuminen metsissä on voimakas ilmastoteko. Luonnontilainen suo sitoo hiiltä 200 – 300 kg/ha/v kun taas sama suo ojitettuna ja tuhkalannoitettuna useita tuhansia kiloja.
Voisimme taitavasti ojittaa rehevimpiä soita lisää ja perata umpeen kasvaneet ojat ja näin saada jopa 10 – 20 milj. m3 lisää kasvua metsiin. Tämä tekisi Suomesta hiilineutraalin. Lisäksi tällä puumäärällä kasvattaisimme kansantuotetta 3 – 6 mrd €.

Kaikki voittaisivat.