MIKSI SYNTYVYYS LASKEE

Vessin kommentti HS pääkirjoitusjuttuun 231119
https://www.hs.fi/paakirjoitukset/art-2000006317930.html

Tiedetään, että ylipaino aiheuttaa heikompaa hormoniterveyttä ja sen takia vähentyneitä seksihaluja ja hedelmällisyyttä.

Alempien sosiaaliluokkien ihmisillä, joilla syntyvyys on siis heikompaa, ylipainoa on enemmän kuin korkeammin koulutetuilla.

Kaikkien lisääntymisiässä olevien naisten keskipaino on noussut reilusti jo vuosikymmeniä.

Hedelmällisyyttä alentaa myös jo parikymmentä vuotta tutkijoiden tiedossa oleva hormoni häirintä ilmiö. Siinä eri aineista ja materiaaleista tulevat teolliset molekyylit, jotka käyttäytyvät kehossa homonien tavoin, heikentävät lisääntymis- ja sukupuoliterveyttä monin tavoin. Tässä haitan kärsijöinä ovat sekä miehet että naiset.

Elintapoja kovasti muuttava digilaitteiden käytön yleistyminen ja siitä johtuva kännykkä- ym. EMF -säteily sattuvat liian sopivasti samaan aikaan syntyvyyden repsahtamisen kanssa.
Myös tutkimusnäyttöä haitoista on alkanut kerääntyä. Kännykkäsäteilyn on todettu myös muuttavan suolistossa olevaa mikrobistoa heikommaksi.

Edellä on todennäköisesti 3 suurinta tekijää syntyvyyden laskuun.