Vessin kommentti HS:n uutiseen: Professorin mielipide: ”Pojat eivät ole tasa-arvoisia koulussa”

http://www.hs.fi/mielipide/a1477981344561

Professori  Ojanen ei ole ottanut huomioon yhtä ratkaisua auttamaan poikien selviämistä ja kasvamista:

Meidän pitää kehittää kouluihin turvallinen yhteisöllinen kulttuuri. Sen mukana pojatkin saavat paremman itsetunnon, laajemmat kaveriverkostot, kiusaaminen vähenee paljon ja kaikkien vuorovaikutustaidot kehittyvät paljon nykyistä paremmiksi.

Tähän päästään kun rehtorit koulutetaan ymmärtämään asia, opettajien koulutusta kehitetään nimenomaan vuorovaikutustietoiseen ja –taitavaan suuntaan ja opetustakin rukataan tässä hengessä.

Uusi opetussuunnitelma taitavasti toteutettuna auttaa myös tähän suuntaan.

Koulut voisivat (uudelleen koulutuksen jälkeen) ja pitäisi toimia myös kotien suuntaan virikkeen, tiedon ja jopa koulutuksen antajina painottaen rakentavaa vuorovaikutusta kotona ja tärkeää isän ja lasten yhteisen ajan merkitystä lasten herkkyysvuosina.

Nykyään on tarpeeksi tietoa, tutkimuksia ja osaamista siten tulisi toimia että lapset kasvaisivat ja kehittyisivät myös sosiaalisesti terveiksi ja hyvinvoiviksi. Nyt tämä tieto vain pitäisi ajaa sisään suomalaiseen kulttuuriin perinteistä välittämättä.