ENNALTAEHKÄISYLLÄ JÄTTISÄÄSTÖT JA KANSANTERVEYS KUNTOON

Kansanterveys on tosiasiassa menossa kokonaisuutena huonompaan suuntaan. Resurssien ja lainanoton tarve sairaan- ja hoivahoitoa varten kasvaa, vaikka tinkisimme lisää välttämättömistä yhteiskunnan palveluista.

Suomi voisi säästää jättisummia tehokkailla kansanterveyttä parantavilla toimilla eli ennaltaehkäisyllä. Näitä tehdään nyt aivan liian vähän ja tehottomasti, eikä meillä ole sitä varten kunnollista ohjelmaakaan. Suuri määrä erilaisia mahdollisuuksia on käyttämättä tai vajaakäytössä.

Huolestuttavia faktoja heikosta ja heikkenevästä kansanterveydestä

Meillä on yli miljoona kansalaista, joilla on jokin diagnosoitu häiriö aivoissa, yleisimpinä masennus / alakulo, ADHD sekä nopeasti lisääntyvät muistisairaudet ja autismi. Yleinen ja lisääntyvä nuorten syrjäytyneisyys liittyy myös aivojen tasapainoon ja kuntoon. Alakulo ja masennus on pahimpien joukossa kansanterveyden heikentäjänä ja lisää muistisairauksia. Yli 400.000 syö jatkuvasti masennuslääkkeitä, joiden teko ja vaikuttavuus on vielä erittäin kiistanalainen.
Työantajat eivät yleensä halua palkata yli 50-vuotiaita, koska useimmiten aivojen kunto eli henkinen vireys, jaksaminen sekä oppimis- ja muuntumiskyky on jo laskenut liikaa, vaikka varsinaista muistisairautta ei vielä olekaan.


Vuosittain yli miljoona syö kipulääkkeitä. Krooninen kipu aiheuttaa valtavat tuottavuusvaikutukset ja suuren joukon sairaseläköitymistä. Kipulääkkeet sitten vielä huonontavat suoliston mikrobiomia, mikä taas heijastuu terveydessä moneen.

Suomessa on noin kolme miljoonaa ylipainoista. Useimmilla on monia kaikkiaan kymmenistä lihavuussairauksista. Diabetes oheistauteineen vie jo noin 15 prosenttia sairaanhoitokuluista.
Meillä on kerrallaan 800 000 selkäkipuista, satoja tuhansia, joilla on suolistotulehdusta samaten kuin niitä, joilla on ainakin lievä mutta diagnosoimaton kilpirauhasen vajaatoiminta ja tyypillisesti yhdessä suoliston tulehtuneisuuden kanssa.


Nyt vuosittain n. 20.000 jää sairaseläkkeelle mielenterveyssyiden takia samalla kun syntyvien määrä lähenee 40.000:tta.
Suurimmalla osalla ihmisiä on niin sanottu ”hiljainen” eli piilevä tulehdus, joka heikentää heidän terveyttään ja altistaa kroonisille ja akuuteille sairauksille. Sitä on yleisimmin suussa, ylimääräisessä rasvakudoksessa, verisuonissa, genitaaleissa, suolistossa ja rappeutuvissa nivelissä.
Terveiden ikävuosien (ei säännöllistä lääkitystä tai kroonisen sairauden diagnoosia) määrä on ollut laskussa jo useita vuosia, ja on nyt noin 57 vuotta. 85 prosenttia 65 vuotta täyttäneistä on niin huonokuntoisia, että heillä on jo todettu joku lääkitystä vaativa krooninen vaiva.
Lapsiluvun vähenemisen taustalla on myös digilaitteiden säteilyyn ja hormoniterveyteen liittyvät asiat. Tutkijat ovat tienneet jo 2000- luvun alkupuolelta lähtien, että määrätyt teolliset molekyylit käyttäytyvät elimistössä kuin hormonit, sotkien mm. lisääntymis- ja sukupuoliterveyttä. Japani on varoittava esimerkki väestön lisääntymisterveyden romuttumisesta. Olemme samalla polulla.


Kansanterveyden lähitulevaisuus on lisäksi synkkenemässä. Toisiinsa yhteydessä olevat lisääntymisterveyden nopea heikkeneminen ja uusimpana löydöksenä kännyköistä ja muista ICT laitteista tuleva säteily ja laitteiden vaikutukset elintapoihin muodostavat jättimäisen kansanterveydellisen ”aikapommin”, josta viitteitä on jo näkyvissä ja joiden torjuntaan olisi viivytyksettä paneuduttava. Tieteellinen todistusaineisto 5G:n haitallisuudesta lisääntyy nopeasti ja yhä useampi säteilyvaikutuksia tunteva tiedemies jo toppuutteleekin 5G:n kritiikitöntä käyttöönottoa.

Onko media suitsettu ja viralliset asiantuntijat puolueellisia?

Silmiinpistävää myös on, että media, jonka pitäisi olla vallan vahtikoira, käsittelee hyvin vähän ja kuin silkkihansikkain sairaanhoidon ja lääketeollisuuden virheitä ja väärinkäytöksiä. Julkisen Sanan Neuvoston tiedotustilaisuudessa Kuopiossa vuonna 2013 aihe oli: ”Mistä media ei kirjoita”. Kysyin: ”Miksi se ei kirjoita
lääketeollisuuden epäeettisistä toimista.” Panelistit katselivat neuvottomina toisiaan. Professori Myllykangas takanani nousi ja sanoi:
”Eivät uskalla. Tietävät että turpaan tulee”.
Huolestuttavaa ja oireellista on myös, että valtakunnan valtamediat käsittelevät kansallisia terveysasioita aina ennaltaehkäisevyys
näkökulma ohittaen koululääketieteen tai sille alisteisen virallisen ravitsemusterapian näkökulmasta.


Asiantuntijoiksi valitaan lähes järjestään samat, teollisuuden kanssa yhteistyötä tekevät, jotka eivät ole saaneet varsinaista
ennaltaehkäisevää koulutusta, eivätkä tunne uutta ennaltaehkäisevää tutkimusta, eivätkä sitoumustensa ja taustansa takia tietenkään halua
toimia ennaltaehkäisevyyden puolesta.
Onneksi lääketeollisuuden epäeettisitä toimintamenetelmistä ja arvoista kirjoitti vuonna 2014 palkitussa ja loistavassa teoksessaan EU:n
lääketurvallisuusviraston eläköitynyt pääjohtaja, tanskalainen professori Peter C. Götzche kirjassaan ”Tappavat Lääkkeet ja Järjestäytynyt
Rikollisuus”. Kirjan tuhannet karmeat faktat yli 800 sivulla ja yli 500 viitteessä ovat hiuksia nostattavia.
Kirja on ”must read” -luettavaa poliitikoille, kansanterveyspäätöksiä tekeville ja kaikille terveyshallinnoissa työskenteleville.

Talousvaikutukset ovat vakavat

Kansallinen terveydenhoitopolitiikka keskittyy vain sairauden hoitoon. Ennaltaehkäisyyn kuluu noin kaksi prosenttia
terveydenhuollon rahoituksesta. Apteekit, yksityisklinikat, suurin osa lääkäreistä ja lääketeollisuus mahtavine lobbauskoneistoineen
(ulottuu välillisesti myös poliittiseen päätöksentekoon) ja omine koulutus- ja tutkimusohjelmineen haluavat lisääntyviä potilasmääriä ja
liikevaihtoa. Näinhän myös on tapahtumassa. Tervehtyvä kansa olisi harmi yksityiselle sairaanhoitosektorille. Koko hoiva- ja
sairaanhoidon lähes 30 miljardin liikevaihdosta valtio vastaa noin 20 miljardista ja sen lisäksi tulee yksityisten, järjestöjen, kuntien ja
vakuutusyhtiöiden miljardit.
Julkinen talous on miinuksella, vaikka elämme nousukauden huippua. Moniin yhteiskunnan tärkeisiin peruspalveluihin tarvittaisiin
enemmän rahaa, jota ei ole. Jo kymmenen vuoden kuluttua kansantalous on paljon nykyistäkin vakavammissa vaikeuksissa, ikääntymisen
ja vanhusten lisääntyvän sairastamisen takia. 2030-luvulla meillä on lähes miljoona diagnosoituja tai diagnosoimattomia muistisairaita ja
heille tarvittaisiin satoja tuhansia hoitajia. Jo nyt hoitolaitoksiin on vaikeaa saada riittävästi työntekijöitä ja tilanne pahenee nopeasti.
Hoitajien palkkojen tuntuva nostaminen toisi lisää työvoiman tarjontaa mutta samalla valtavia lisäkustannuksia.


Työterveyslaitos arvioi toukokuussa 2018 että vuonna 2050 kroonisten sairauksien hoito maksaa reaalisesti 60 prosenttia nykyistä
enemmän. Niitä rahoja ei ilman massiivista lisävelanottoa ole työvoimaltaan kutistuvassa ja vanhenevassa Suomessa.
Terveyden kriisiytymisestä USA on varottava esimerkki: sairaanhoito on erittäin kallista ja karkaamassa jopa keskiluokkaisen
ulottumattomiin. Sen keskimääräinen laatu on heikkenemässä ja virheitä sattuu valtava määrä. Harvalla vakuuttamattomalla on enää varaa
hoidattaa itseään. Kansanterveys on huononemassa. Odotettavissa oleva elinaika on jo laskussa samaten kuin terveiden elinvuosien määrä.
Siellä korruptiosta ja korporaatioiden suuresta vallasta kertoo se, että muuten kilpaillussa yhteiskunnassa lääkkeiden ja
sairaanhoitopalveluiden hinnat ovat erittäin korkeat, eikä ennaltaehkäisyä ole, ei suvaita eikä sitä kouluteta, eikä terveysriskeistä ja haitta
aineista tiedoteta kunnolla. Myös terveyttä suojaavaa ja edistävää lainsäädäntöä kokonaisuudessaan pidetään heikkona.

Voisimme säästää miljardeja ehkäisemällä sairauksia

Ennaltaehkäisevän luontais- eli funktionaalisen lääketieteen (CAM = Complimentary and Alternative Medicine) tutkijat, lääkärit ja
terveysasiantuntijat Suomessa ja muualla tietävät miten sairastuvuus saataisiin laskemaan. Heidän mielipiteitään ei politiikassa kuulla
vaikka jollakin tasolla terveelliseen ja ennaltaehkäisevään tyyliin eläviä ja siten hyvinvoivia ihmisiä on Suomessa jo satoja tuhansia ja
tutkimustoiminta maailmalla on vilkasta. Sekä WHO että EU ovat kehottaneet valtioita ottamaan CAM:in mukaan kansanterveyden
hoitoon. Vahvat lääkeklusterin lobbaajat verkostoineen ja yhteistyölääkäreineen (usein johtavissa asemissa) toimivat tiukasti tätä vastaan.
Ennaltaehkäisyn laaja ja tehokas toteutuminen olisi valtavan kannattavaa kansantaloudelle. Sairaan- ja hoivahoidon sekä
syrjäytymisen kulut laskisivat miljardittain. Säästöä tulisi valtavasti jo siitä, että vanhusten keskimääräinen laitos- tai muistisairaushoitoaika
lyhenisi vuosilla. Terveemmät työikäiset kansalaiset myös tuottaisivat ja maksaisivat veroja enemmän. Terveemmät
seniorikansalaiset myös olisivat pidempään työelämässä, myös osa-aikaisena, mikä helpottaisi työvoimapulaa.

Tehokkaita, kustannuksettomia tai halpoja ennaltaehkäisykeinoja olisi paljon:

 1. OPETUKSEN MUUTTAMINEN OPTIMISMISTISTA AJATTELUA KEHITTÄVÄKSI
  Pessimistisesti ajattelevat sairastuvat neljä kertaa useammin sydän ja verisuonitauteihin sekä paljon useammin myös muihin
  tauteihin. Heillä elintavat ovat keskimääräisesti huonommat ja kyky niiden muuttamiseen on heikko. Opetuksella kaikissa
  oppilaitoksissa voidaan vaikuttaa perussuhtautumiseen, jos asia vain on tieostettu ja otettu viisaasti huomioon myös opettajien
  koulutuksessa.
 2. ALKOHOLIN KULUTUKSEN JA SITEN ALKOHOLIHAITTOJEN LASKU
  Suorat ja epäsuorat alkoholihaitat ovat 13,5 mrd. (STM 2015), mitä voitaisiin alentaa miljardeilla kulutusta vähentävällä
  alkoholipolitiikalla. Ks. kirjoittajan alkoholin kulutusta ja kustannuksia vähentävä erillisohjelma.
 3. HAITTAMAKSU PIKARUUALLE JA TERVEELLISEN RUUAN TUKEMINEN
  Valmisruoka ja juomat, jotka sisältävät runsaasti erilaisia sokereita, puhdistettuja ja nopeita viljahiilihydraatteja, palmuöljyä (jota
  syömme n. 50 kg/v ja jota EU kehottaa välttämään) ja haitalliseksi todettuja lisäaineita n. 400:sta sallitusta. Kulutusta ohjaisi
  terveellisempään suuntaan alv:n korotus esimerkiksi 50 prosenttiin ja vastaavasti terveellisten elintarvikkeiden (marjat,
  vihannekset, hedelmät, pähkinät, sienet, siemenet, kala) alv-huojennus tai sen poisto.
 4. D-VITAMIINI- ja HIVENRAVINNESUOSITUKSEN TASON NOSTO
  Alkuperältään meille ”afrikkalaisille” ihmisille terveellisin ja luonnollisin D-vitamiinin taso veressä on tutkitusti
  ”aurinkolomataso” eli 120–150 nmol/l ja lisäravinteena noin 100–150 mcg / pv. Tämä taso estää monia vaivoja. Suositusten
  noston lisäksi fiksua olisi laittaa nykyistä reilummat D-vitamiinilisäykset moniin elintarvikkeisiin. Laitoshoidossa oleville pitäisi
  ruuan lisänä antaa D-vitamiinia ja muitakin yleisesti niukkoja suojaravinteita, niin kuin kaikille lemmikeille ja karjaeläimillekin
  annetaan automaattisesti, vaikka ne eivät edes syö tyhjiä kaloreita kuten me ihmiset.
  Muissakin ravinteissa kansalliset suositustasomme ovat matalia, koska ne koettavat teollisuuden mieliksi todistaa, että tavallinen
  teollisuus- / einesruoka sisältää tarpeeksi suojaravinteita. D-vitamiinin lisäksi foolihapon, raudan ja aktiivisen (T3)
  kilpirauhashormonin, kuidun ym. suositusmäärät (referenssimääärät) kehossa ovat liian matalat oikeasti hyvään terveyteen ja
  ovat paremman kansanterveyden este.
 5. NATRIUMILLE KATTO VALMISRUUISSA
  Verenpaine tulee pääasiassa natriumista ja on tehokas sairastuttaja monen sadan miljoonan kuluineen. Sitä saamme suolan lisäksi
  noin 40 lisäaineesta. Lähes kaikkeen valmisruokaan ja eineksiin on lisätty liikaa natriumia joko suolana tai muina lisäaineina.
  Kokonaisnatriumille tulisi elintarvikkeessa olla tiukka maksimi.
 6. KUITUMINIMIN LISÄÄMINEN VALMISRUOKIIN.
  Valmisruokiin tulisi määrätä kuituminimi. Kivikauden ihmisen suolistomme on sopeutunut yli 100 g kuitumäärille/pv. Kuidun
  puute aiheuttaa suolistosairauksien ja vaivojen lisäksi vastustuskyvyn laskua ja epäsuorasti sydänvaivoja sekä mielen- että
  muistisairauksia. Suolisto on terveyden keskus ja kasvikuitu siellä ainoa hyödyllisten bakteerien ravinto. Sen lisääminen ruokaan
  jo tekovaiheessa on helppoa ja halpaa.
 7. MAIDON MUUTTAMINEN A2-MAIDOKSI JA MAIDON KÄSITTELYN PARANTAMINEN
  Suomalaisten maitorotuisten lehmien maidossa on ns. BCM-7 solujen hapettumista edistävä proteiini, joka altistaa
  monia kansansairauksia, joissa Suomi on kärkisijoilla. Prof. Woodwarding kirjassa ”Devil in the Milk” asia
  seulotetaan tarkasti. Suomessa jotkin viljelijät (mm. Iisalmessa, MT:n juttu 2/19) ovat omin avuin muuttaneet
  karjansa valinnalla laboratoriotestien avulla ja saaneet näin myös allergisille sopivaa maitoa.
  Maito saataisiin huomattavasti terveellisemmäksi em. lisäksi lopettamalla myös hyödylliset bakteerit tuhoava
  pastörointi vanhana jäänteenä, lopettamalla maidon luonnollisen rakenteen tuhoava homogenointi ja vähentämällä
  rasvan poistoa maidosta. Hapanmaitotuotteiden terveysvaikutuksista tulisi voida tiedottaa nykyistä vapaammin.
 8. TUPAKAN, NUUSKAN JA SÄHKÖTUPAKAN EDELLEEN VÄHENTÄMINEN
  Tarvitaan topakampia lakeja ja rajoituksia näiden riippuvuutta aiheuttavien haitta-aineiden edelleen vähentämiseksi.
 9. HUUMERIIPPUVUUTTA AIHEUTTAVIEN LÄÄKEMÄÄRÄYSTEN VÄHENTÄMINEN
  Kodeiini- ym. opioidipohjaisista lääkkeistä riippuvaisten määrä on kovassa kasvussa, joiden yliannostukseen kuolee nyt noin 200
  hlö/v ja kymmenet tuhannet ovat addiktoituneet. Koska kevyet suositukset eivät auta, tarvitaan topakampia toimia näiden
  lääkemääräysten kääntämiseksi laskuun. USA on varoittava esimerkki tämän ongelman paisumisesta lepsuilun ja lääkepiirien
  lobbaamisen takia.
 10. YLILÄÄKINNAN VÄHENTÄMINEN
  On tunnettua, että vanhuksia ja muita puolustuskyvyttömiä (mielenterveyspotilaat) yli-lääkitään yleisesti. Siitä aiheutuu heille
  elämänlaadun laskua ja sivuoireita, että jättimäisiä kuluja yhteiskunnalle. Lääkevalmistajia lukuun ottamatta on kaikkien etu, että
  mikä vaan ylilääkintä saadaan kuriin. Hoitavan lääkärin lisäksi tarvitaan muu varmasti lääketeollisuudesta riippumaton elin tai
  ammattilainen, joka arvioi potilaan lääkityksen oikeellisuuden.
 11. YRITYKSILLE OIKEUS VÄHENTÄÄ KAIKKI TYÖTERVEYTTÄ LISÄÄVÄT TOIMET
  Moni yritys parantaisi henkilöstön työterveyttä omilla toimillaan, jos ne olisivat vähennyskelpoisia. Tämä on typerästi estetty
  lainsäädännöllä. Meillä Suomessa on jo yrityksiä, joilla on laaja oma työterveysohjelma (mm. Salli Systems), jolla sairastumista
  ja sairaspäiviä on saatu verrattomasti vähennettyä ja tuottavuutta kohotettua.
 12. AIVOTERVEYSOHJELMA YLI 40-KYMPPISILLE
  Kallista hoitoa vaativien muistisairauksien yleistyminen kriisiyttää sairaanhoitobudjetit. Jokaiselle yksilöittäin tehtävä ennalta
  ehkäisevä aivoterveysohjelma, koulutus ja seuranta ja jatkokoulutus seniorivuosina vähentäisi näitä kalliita sairauksia
  merkittävästi. Suomen tulisi lisätä foolihappoa esimerkiksi jauhoihin Britannian tapaan. Tämän yhden ainoan keinon ansiosta
  Englanti ainoana maana Euroopassa sai muistisairaudet laskuun.
  Maahan tarvitaan teollisuudesta täysin riippumaton monitieteellinen elin valvomaan ja ohjeistamaan kaikkea vanhuksiin liittyvää
  hoivaa, muuten laatu romahtaa ja kustannukset karkaavat.
 13. SUUN TERVEYDENHOITO PAREMMAKSI
  Uusien tutkimusten mukaan ientulehdusta aiheuttavat bakteerit pääsevät myös aivoveriesteen läpi aivoihin ja aiheuttavat
  muistisairauksia. Jopa 35 %:lla on näitä bakteereita. Muut suun tulehdukset lisäävät kehon tulehduskuormaa ja ovat lisäriski
  kroonisissa sairauksissa. Erityisesti vanhempana ja laitoksissa suun hoito repsahtaa mikä näkyy rumasti aivosairaustilastoissa.
  Suun ja ikenien hoidosta tarvitaan paljon parempaa valistusta ja edullisia tai ilmaisia tarkastuksia kaikille ikäryhmille. Yhden
  dementikon vuosihoidon hinnalla jo saataisiin tuhansia suun tarkastuksia.
 14. ENEMMÄN RAVINTEITA JA KUITUA SISÄLTÄVÄÄ RUOKAA KOULUIHIN
  Kouluruuan ravinteilla on suuri merkitys oppimiseen, mielialaan ja keskittymiskykyyn. Myös suuri joukko vanhuksia syö sitä
  joka kunnassa. Ruuassa pitäisi olla nykyistä enemmän tärkeitä ravintoaineita kuten Omega 3 -rasvahappoja, kuitua, Bvitamiineja,
  seleeniä, jodia, magnesiumia ja rautaa. Ruuan kustannuslisä tulisi takaisin moninkertaisesti parempina
  oppimistuloksina, koulurauhana ja parempana syöjien terveytenä. Ruoka tulisi kouluissa myös syötyä, jos koulupäivinä oppilailla
  olisi poistumiskielto.
 15. KOULUIHIN LIIKUNTAA TUNTI PÄIVÄSSÄ ja TERVEYSOPPIA TUNTI VIIKOSSA
  Liikunnan puutteen torjuntaa ja parempia oppimistuloksia tukisi suurempi laadukkaan koululiikunnan määrä. Tärkeä tavoite olisi
  opettaa lapset hallitsemaan leppoisasti ja hyvässä hengessä ilman kilpailua useita lajitekniikoita, joista kukin voi työikäisenä
  sitten valita terveysliikuntansa. Yhteisliikuntatunnit tukisivat myös yhteisöllisyystavoitteita ja -koulutusta.
  Terveystavat määräytyvät nuorena. Kouluissa laadukas terveysopetus kaikilta ennaltaehkäisevän terveyden ja hyvinvoinnin
  aloilta ml seksuaalisuus ja sosiaaliset- ja vuorovaikutus taidot aiheuttaisivat positiivisen vaikutuksen kansanterveydessä.
 16. PAREMPI ERGONOMIA KOULUISTA ALKAEN
  Lapsilla, nuorilla ja opiskelijoilla esiintyy yleisesti ja enenevästi selkä- ja ryhtivaivoja, nyt kun jo lasten elämä on digilaitteiden
  kanssa kököttämistä useita tunteja päivässä. TULE vaivojen takia varhaiseläköityy 8 000 ihmistä vuodessa. Selkiä leikataan ja
  tekoniveliä asennetaan noin 40 000 toimenpiteessä vuosittain sadoilla miljoonilla.
  Työpiste-ergonomiasuositukset ja määräykset eivät toteuta hyvää ergonomiaa. Uusissakin työpisteissä esiintyy yleisesti
  tietoisuuden ja tiedon puutteessa terveyttä heikentäviä ratkaisuja. Ammattiautoilijoiden ja konekuskien lähes sääntönä ilmenevät
  selkävaivat olisi suurimmaksi osaksi vältettävissä.
  Ergonomia- ja nivelterveyden ajanmukaisilla ja järkevillä suosituksilla, standardeilla, tiedoilla ja tekniikoilla suurin osa niistä
  voitaisiin välttää.
  Pikasäätöiset ja seisomavaihtelun mahdollistavat pöydät ja keskiraolliset keinuvat satulatuolit ja monitorien yms. sijoittaminen
  silmien tasalle johtaisivat käänteen tekevään ryhti- ja istumaterveyskehitykseen nuoresta pitäen, jossa myös lantion alueen
  elinten- ja alaraajaterveys paranisi.
 17. HORMONIHÄIRITSIJÄT KURIIN
  Hormoni- ja lisääntymisterveyden parantaminen on kiireellistä hormonihäirintäkemikaalien rajoituksilla, että hälyttävät nousevat
  trendit (seksiaktiivisuuden ja vauvojen väheneminen, siittiöiden ja testosteronin määrän lasku, genitaalisairaudet) saataisiin
  taitettua. Päättäjiltä vaaditaan jämäköitä otteita, sillä vastassa on kemian suurteollisuus.
 18. ITSEHOITOON KANNUSTAMINEN VEROHELPOTUKSILLA
  Erittäin tehokas terveysmotivaattori olisi progressiivinen verohelpotus (1 – 5 %) 40 + ihmisille, jotka esittävät tuoreita, itse
  hankkimiaan hyviä terveystestien arvoja (rasvaprosentti, verenpaine, luun tiheys, hapenottokyky ja maksa-arvot), jotka määräävät
  paljolti tulevan hoidon ja siten kustannusten tarvetta.
 19. TYÖTERVEYSPALVELUT POIS LÄÄKÄRIKESKUKSISTA
  On nurinkurista, että yksityiset klinikat tuottavat työterveyspalveluja. He saavat enemmän liikevaihtoa ja voittoa sairastavista, ja
  siksi työterveyshuollosta on tehty melko tehotonta. Lakisääteisten työterveysohjelmien huomattava tehostaminen, laajentaminen
  ja erottaminen pois yksityisistä lääkärikeskuksista nostaisi työterveyshuollon tasoa.
 20. TERVEYSAMMATTILAISTEN KOULUTUKSEN UUDISTAMINEN
  Lääkärien, sairaanhoitajien ja terveydenhoitajien koulutuksen uudistaminen tehokkaasti ennaltaehkäisevään suuntaan parantaisi
  ennaltaehkäisevyyden tehoa ja toisi tuloksia. Funktionaalinen lääketiede, CAM sekä ravitsemuslääketiede ym. lääkkeettömät
  toimivat hoidot pitäisi ehdottomasti ottaa mukaan koulutukseen.
 21. RUUANLAITTOAMMATTILAISTEN KOULUTUKSEN UUDISTAMINEN TERVEYSTIETOISEKSI
  Suurkeittiö- ja ruuan valmistuksen ammattilaisille ravinnon terveystekijöiden koulutuksella olisi iso merkitys. Hyvässä ruuassa
  on vain ammattitaitokysymys yhdistää hyvä maku ja näkö, taloudellisuus ja terveellisyys.
 22. YHTEISKUNNAN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS LIIKUNTAMYÖNTEISEMMÄKSI
  Erilaisilla suunnitteluratkaisuilla saadaan aikaan enemmän polkupyörällä ajo-, rappusten nousu- jne. suoritteita. Lapsia ei
  tarvitsisi yhteiskunnan varoin kuljettaa kouluun alle puolen tunnin pyörämatkoilla. Kansalaisopistojen sieni- ja yrttikursseja tulisi
  olla enemmän. Kuntien tulisi velvoitettuna ylläpitää nykyistä enemmän viihtyisiä liikuntapalveluja alueillaan.
  Valtion tai kuntien tulisi velvoittaa urheiluseurat tukien vastapainoksi järjestämään niin paljon ryhmiä ja ohjausta,
  että kaikki halukkaat työikäiset sopisivat ryhmäliikuntaharrastuksiin mukaan ilmaiseksi tai hyvin kohtuullisilla
  kustannuksilla. Kansanterveyden kannalta tämä on aivan eri vaikutusluokkaa kuin tukea kilpaurheilua.
 23. NEUVOLALAITOS TULISI UUDISTAA PERHETERVEYSKESKUKSIKSI.
  Nykyistä paremmin koulutettu neuvolan terveydenhoitaja voisi auttaa nuorta ja kokematonta lapsiperhettä monessa sosiaalisen,
  henkisen ja fyysisen terveyden asioissa. Määrättyihin peruskursseihin osallistuminen olisi motivoitettu siten, että molempien
  vanhempien suoritettua kurssin hyväksytysti, siitä saa lisäbonuksen lapsilisiin.
 24. URHEILUSEURAT VELVOITETTAISIIN MYÖS TERVEYSLIIKUNTAKASVATUKSEEN
  Kilpaurheilutoiminnan lisäksi seurat velvoitettaisiin ottamaan nykyistä enemmän roolia suurempien lapsimäärien kasvatuksessa.
  Niiden saamat tuet riippuisivat paljon niistä suoritteista, jotka tehtäisiin valtion liikuntaneuvoston ohjeiden mukaan iloista
  liikunnallisuutta ja samalla tasa-arvoista yhteisöllisyyttä rakentaen. Esimerkiksi jalkapallon sääntöjä pitäisi junioritasolla kehittää
  niin, että päällä ei saa pukata palloa ja sääntörikkomuksista pallo menee aina vapaapotkupilkulle (6 m rankkaripilkun takana) ja että
  pelaajia vaihdetaan vapaasti kuin jääkiekossa pelikatkoilla. Joukkueet voisivat olla suuriakin. Myös jääkiekosta pitäisi karsia
  väkivaltaa pelaamalla kirjaimellisesti sääntöjen mukaan ainakin juniorikiekossa. Kaikenlainen sääntöihin kuulumaton väkivalta,
  jota liigapeleissä katsotaan läpi sormien, olisi kitkettävä. Näin kiekkoa voitaisiin pelata myös sekajoukkueilla. Seurat pitäisi
  kouluttaa toimimaan yhteisöllisesti sekä antamaan hyvää ravitsemus- ja elintapaohjausta ja olemaan ehdottomasti nuuska- ja
  päihdevastaisia.
 25. LÄÄKETEOLLISUUDEN PIILOROOLI JA LOBBARIT POIS TERVEYSPOLITIIKASTA
  Kaikki asioista kunnolla perillä olevat tietävät, että lääketeollisuuteen sidoksissa olevat lääkärit puoltavat mieluummin
  sairaanhoitoon kuin ennaltaehkäisyyn panostamista. Tämä tulee yhteiskunnalle kalliiksi. Topakoita toimia alan puhdistamiseksi
  teollisuuden avoimesta ja laajasta piilolobbauksesta tarvitaan. Myös nykyiset verkostot, riippuvuudet ja ”hyväveli”-verkostot
  tulisi tarkasti selvittää ja puhdistaa pois.
 26. TUOTESELOSTE- ja TUOTENIMIMÄÄRÄYSTEN TIUKENTAMINEN RUOKAPAKKAUKSISSA
  Löperöt määräykset ravintotuotteiden nimissä johtavat vääriin mielikuviin. Esim. leipiä nimetään yleisesti täysjyvätuotteina,
  vaikka puhdistettua jauhoa on suuri osa ja sokeria lähes aina.
  Nykyisten määräysten mukaiset tuoteselosteet ovat liian epämääräisiä, jotta kuluttaja voisi nähdä todelliset aineosuudet ja näin
  välttää heikkolaatuisia ruokia. Nykykäytäntö palvelee vain teollisuutta, joka voi näin harhauttaa kuluttajaa pimittämällä faktoja ja
  ylläpitämällä vääriä mielikuvia.
 27. DIGILAITTEIDEN SÄTEILYHAITTOJEN TIEDOSTAMINEN JA VÄHENTÄMINEN
  Uusimpien tutkimusten mukaan kännykän ja muiden langattomien digi- laitteiden ”heavy usereille” (eli suurimmalle osalle) on
  kehittymässä paljon suuremmat määrät monia vaivoja (ml. kasvaimia) kuin muille. Tutkijat puhuvat jo kehittyvästä
  aikapommista nuorison sairastuvuudessa. Näyttää siltä, että yleinen tapa pitää kännykkää aktiiviti- ja datatilassa vartaloa vasten
  taskussa tai korvalla heikentää terveyttä vakavasti lyhytaaltosäteilyn säteilyn takia. 5G tulee pahentamaan tätä ilmiötä. Mm
  paksunsuolen syöpä on kaksinkertaistumassa 2015-2025. Myös sydämeen ja aivoihin liittyvät kasvaimet ovat lisääntymässä
  kännyköiden takia. On myös vahvenevia näyttöjä siitä, että joko kännykkäsäteily tai kännykkäriippuvuus lisäävät masennusta.
  Riskitietoisuus-, käyttötapaohjaus- ja tekninen suojaus sekä kännykän käyttöön liittyvät ohjeistukset ja muut suojaustoimet tulisi
  viipymättä ajanmukaistaa sairausriskien vähentämiseksi ainakin lasten ja nuorten kasvuympäristöisssä. Taistelu
  lyhytaaltosäteilyhaitoista muistuttaa hyvin paljon katkeraa tupakanvastaista kampanjaa kymmenien vuosien ajan, jossa todisteet
  kasvoivat kasvamistaan. Kymmenet miljoonat ehtivät kuolla ennen kuin ongelma tunnustettiin ja rajoituksia edes alkoi tulla.
 28. RUOKATURVALLISUUDEN PARANTAMINEN
  Meidän tulisi panostaa enemmän markkinoille pääsevän ruuan puhtauteen ja turvallisuuteen. Koska tuontiruuan määrä on
  kasvussa ja suuremman tarkastusfrekvenssin takia tullilaboratorioon tarvitaan lisää resursseja ja kotimaisenkin ruuan
  tarkastamisessa olisi lisää tehtävää. On tiedossa että haitta- ja vierasaineet (ml. glyfosaatti- ym. kasvimyrkkyjäämät, raskasmetallit,
  muovihiukkaset jne.) heikentävät terveyttä. Geeniruoka (joka koe-eläinkokeiden mukaan aiheuttaa lisääntymiskyvyn heikkenemistä
  jo neljännessä sukupolvessa) olisi tiukasti torjuttava. Laadukkaasti tuotetun luomuruuan tuotannolle kestävänä (pohjavedet,
  peltojen hiilipitoisuus, ruuan terveellisyys) vaihtoehtona, tulisi olla hyvä kansallinen tuki.
 29. KELA KORVAUSTEN ULOTTAMINEN ENNALTAEHKÄISYYN JA LÄÄKKEETTÖMIIN HOITOIHIN
  Paljon tehokkaita hoitoja jää KELA korvauksia vaille, mikä vähentää niiden käyttöä ja näin lisää sairastumista. Esim.
  selkäkipuinen kuntoutuu todennäköisesti lääkehoitoa paljon nopeammin ammattitaitoisella rangan manipulaatiokäsittelyllä
  kiropraktikolla, jäsenkorjaajalla tai osteopaatilla kuin sivuvaikutuksia aiheuttavilla kipulääkkeillä, jotka eivät edes hoida
  juurisyitä. Tunnetut ja tunnustetut laadukkaan koulutuksen tuottavat lääkkeettömät hoidot vähentäisivät sairastumista ja
  tehostaisivat töihin paluuta selvästi.
 30. RAKENNUSHOMEHAITTOJEN SELVITTÄMINEN JA KORJAUSRAKENTAMINEN
  Suomessa lienee satoja tuhansia enemmän tai vähemmän homeisia rakennuksia, joissa asuvat potevat mitä moninaisia
  homemyrkyistä ja tulehduksista aiheutuvia sairauksia. Tarvitsemme ehdottomasti yhteiskunnan tuella toimivia tarkastajia ja
  mittaajia, jotta epäilyttävätkin homerakennukset saadaan kartoitettua ja korjattua tai hylättyä. Koska ainakin osa
  homerakentamisesta johtuu yhteiskunnan huonojen rakennusmääräyksistä, yhteiskunnan tulee jollakinosuudella avustaa
  korjausrakentamisessa. Lisäksi rakennusmääräyksiä tulee viipymättä uudistaa, että rakentamisen aikaiset käytännöt, tarkastus
  sekä suunnittelu tuottaisi terveitä rakennuksia. Rakennukset pitäisi rakentaa tästä teenpäin mieluiten puusta (hiilen sidonta) ja
  niin, että ne säilyisivät terveinä jopa satoja vuosia, kuten monet vanhat puutalot Suomessa ovat säilyneet. Tämän asian hoitamatta
  jättäminen tulee paljon kalliimmaksi kuin hoitaminen ja se modernisoi Suomen rakennuskantaa ja tuo paljon talousaktiviteettia
  rakennuselinkeinoon.
 31. TERVEYTTÄ EDISTÄVIEN KASVIEN KÄYTÖN EDISTÄMINEN JA RAJOITUSTEN POISTAMINEN
  Elinympäristössämme kasvaa suuri määrä tehokkaasti terveyttä edistäviä yrttejä sekä lääke- ja maustekasveja, joiden bioaktiiviset
  aineet säännöllisesti käytettyinä edistävät terveyttä merkittävästi. Jopa luonnon tai terveysvaikutteisten puutarha-pensasmarjojen
  (aronia, tyrni, marjatuomipihlaja/saskatoon, sinimarjakuusama) vaikuttavasta potentiaalista ollaan huonosti tietoisia. Koulutuksen
  lisäämisellä, kannustavalla verokohtelulla (ALV 0) ja muulla hallinnollisilla toimilla tietoisuutta, koulutusta ja käyttöä ja siten
  hyötyjä voitaisiin lisätä paljon. Valitettavasti yhteiskunta hillitsee ja estää näiden luonnon ”aarteiden” valmistaminen tuotteiksi ja
  myymisen terveysvaikutteisina monen viraston toimin. Toinen myös laiminlyöty lukunsa on pellolla tuotettujen
  terveysvaikutteisten kasvien kuten terveysyrttien ja terveyttä edistävien mausteiden tuotanto ja käyttö.
  Valtavan terveyspotentiaalin sisältää erityisesti lääkekannabis (ilman päihdyttävää THC yhdistettä), joka olisi turvallinen ja
  tehokas kipulääke ja muutenkin monipuolinen ja tehokas terveyttä edistävä lääkekasvi ja jonka käytön laajentamista EU:n
  terveysvirastokin suosittelee jäsenmailleen. Lääkekannabiksen CBD aineet solahtavat vaikuttavasti ihmisen omaan endo (sisä-)
  kannabinoidiseen järjestelmään, joka itsekin tuottaa kannabinoidikemikaaleja.
  Lääkekannabiksen viljelyn ja jakelun vapauttaminen (kuten monet maat ovat jo tehneet tai tekemässä) olisi erittäin
  merkityksellistä sairauksien ehkäisyssä ja hoidossa sekä antaisi uuden merkittävän rahakasvin riutuvaan maatalouteemme ja
  maaseudulle.
 32. UUDENAIKAISEN KANSANTERVEYSORGANISAATION LUOMINEN.
  THL:n ja TTL:n tilalle tulisi muodostaa yksi ja täysin teollisuudesta riippumaton, uudenaikaisempi ja tehokkaampi ja
  nimenomaan ennaltaehkäisyyn keskittyvä organisaatio. Se olisi ennaltaehkäisevän maailmanlaajuisen tiedon keräämisen ja
  jakamisen keskus. Se vastaisi nykyistä paljon syvemmän ennaltaehkäisevän tiedon levityksestä ammattilaisille ja yleisölle
  kotisivujensa, tiedotteittensa, median ja eri koulutusohjelmiensa kautta.
 33. PAIKALLISEN TASON ENNALTAEHKÄISYTOIMIEN KANNUSTAMINEN VALTION TAHOLTA
  Myös kunnalliselle tai maakuntatasolle on helposti laadittavissa ennaltaehkäisyohjelma. Sen toteuttaminen ei vaadi valtakunnan
  tason toimia. Silläkin olisi suuri sairauksia ennaltaehkäisevä vaikutus, jota kansallinen ohjelma vielä voimakkaasti tehostaisi.
  Kirjoittaja on tehnyt tällaisen esimerkkisuunnitelman. Sekin on luettavissa: Vessi.eu.

Edellä mainitut toimet ovat esimerkkejä.
Muitakin samaan suuntaan vieviä keinoja olisi löydettävissä kymmeniä, millä sairaudenhoitobudjetit saataisiin oikeasti pienenemään ja
näin rahat riittämään muihinkin tärkeisiin yhteiskunnallisiin kohteisiin.

Veli-Jussi Jalkanen
Ennaltaehkäisevän terveystiedon asiantuntija
vessi.eu