HS komm Kiina alkeellinen eikä markkinatalous 11217

Kiinan liiketoimintakulttuuri on uskomattoman alkeellinen.

Kiinassa toimivat suomalaisyritykset tietävät tasan tarkasti, että heidän kohdallaan kaikkia palo- vero- finanssi- vienti ym. määräyksiä valvotaan pilkun tarkasti ja sanktioita tulee herkästi.

Kiinalaisyritykset, jopa samoissa teollisuustaloissa, eivät ole tarkastusten kohteena, vaan tietävät että voivat rikkoa rauhassa kenenkään puuttumatta monia lakeja ja viranomaismääräyksiä ja näin säästää paljon kustannuksia. Näin myös huononnetaan työsuojelua ja paloturvallisuutta sekä edistetään monen tasoista korruptiota.

Tämähän on tietysti väärin ja vääristää kilpailua.

Kiinan elinkeinoelämässä on paljon hyvin alkeellisia piirteitä jo alkaen dataverkkojen heikkoudesta, myös business – kommunikaation rajoittamisesta ja häiritsemisestä, lähikuljetusten alkeellisuudesta (ei ole nostolavoja, autot täytetään käsin) ja ympäristömääräysten puuttumisesta tai noudattamatta jättämisestä. Virallinen tiedottaminen on onnetonta ja mielivaltaista. Lait ja määräykset on tarkoituksella laadittu niin löysillä sanamuodoilla, että ne aina mahdollistavat joidenkin yritysten syrjinnän tai simputtamisen. Tätä välttääkseen pimeä korruptioraha liikkuu.

Kaikissa yrityksissä on myös pimeä varjokassa, josta maksetaan kustannukset jotka eivät ole arvonlisävähennyskelpoisia ”invoiceja”. Rahaa siihen kassaan saadaan myymällä kirjanpidon ohi. Samasta kassasta maksetaan myös lahjukset.

Millään mikroyrityksellä ei ole ALV kelpoisuutta. Ne joutuvat toimimaan vain ”kuittikassan” varassa, eivätkä saa siis arvonlisäverojaan vähennettyä.

Kaikki tämä kehittymätön sotku ei olisi mahdollista ilman, että se kaikki on tarkoituksellista ja Kiinan johdon suunnittelemaa ja haluamaa. Jos maailman liike – elämä menee Kiinan suuntaan, niin palataan ajassa pitkälle taaksepäin.

Kiina ei missään nimessä ansaitse markkinatalousmaan asemaa.