MASENNUSTA EI TARVITSE SIETÄÄ, SIITÄ VOI PARANTUA

Vessin Hs kommentti mielipideartikkeliin http://www.hs.fi/mielipide/art-2000005256025.html

Masennusta voisi ehkäistä ja hoitaa tehokkaasti.

 

Työmatkallani Kiinassa näin juuri metron TV – monitorista infon myös siellä valtavaksi paisuneesta masennuksesta. Keinoiksi tarjottiin Kiinassakin mielenkiintoisesti meiltä tuttuja pilipali -neuvoja: jutellaan, harrastetaan kulttuuria ja viihdettä.

Masennuslääkkeiden jättimarkkinoille on tietysti hyväksi, että juurisyitä ei tunneta, eikä niihin puututa. Tavallisimmin masennusta aiheuttaa elintapavirheistä johtuva herkkien aivojen biokemian epätasapaino.

Ensinnäkin vajaaravittujen aivojen on pakko olla masentunut. Tämä on helppo korjata aivotärkeillä ravinteilla. Toisena vahvimpana tekijänä on liian lyhyt ja huono unen laatu johtuen venähtäneestä iltaviihteestä ja eri syistä puutteellisista nukkumaolosuhteista. Väsyneet aivot masentuvat varmasti ennen pitkää.

Ylivirikkeellinen ja stressaava elämä, erilaiset kemikaalit ja haitta-aineet saasteiden, päihteiden ja lääkkeidenkin muodossa ovat myös syiden joukossa. Toistuvasti liian korkeaksi kipuava veren sokeri roskaruokapitoisella elintavalla on myös syytekijä yhdistyneenä muihin.

Rauhallisella pitkäkestoisella liikunnalla ja varsinkin luonnossa olemisella on voimakas terapeuttinen vaikutus. Lähes jokainen, joka korjaa heikot elintapansa ja hyppää pois masennuslääke – oravanpyörästä, huomaa että oireet alkavat helpottaa ja vähitellen kadota. Masennuksen elintapasidonnaisuudesta todistaa myös, että sen vaimeampi muoto, alakulo, on masennustakin yleisempi ja esiintyy juuri niillä, joilla on meneillään resuinen elämäntapatilanne ml. univaje.

Vain todella pieni osa masennuksista johtuu varsinaisista mielen sairauksista.

Mielenkiintoista ja huolestuttavaa että esim. Suomen Mielenterveysseura antaa, Kiinan järjestön tapaan, ennaltaehkäisynä juuri pilipalineuvoja.

Masennuksesta on paisunut Suomessa niin valtava kansanterveydellinen ja – taloudellinen ongelma, että siihen pitäisi kunnon keinoin viipymättä puuttua kansallisen ennaltaehkäisypolitiikan ( = toistaiseksi olematon) yhtenä tärkeänä osana.