MIKÄ METSÄTEOLLISUUDEN PUUNSAANNISSA MÄTTÄÄ

Vessin asintuntijakommentti HS:ssa 140518

https://www.hs.fi/talous/art-2000005678682.html

 

Lukijan on tärkeää tietää asiasta seuraavat faktat:

Integraatit ovat ”lukinneet” eli kartellinomaisesti sopineet, että yli 18 € hintaa ei makseta havukuidusta. Tämä on laiton ja epäterve tilanne. Paremmilla kuitupuun hinnoilla kauppa kävisi paremmin.

Metsäkorjuun taksat ovat niin kovasti kilpaillut, että urakoijat eivät ole voineet vaatia koneisiin telastoja, jotka mahdollistaisivat ympärivuotisen korjuun. Parempi korjuutaksa ja tukea niin urakoitsijakunta hoitaisi helposti korjuun ympärivuoden.

Metsiä hoidetaan epäviisaasti eli pidetään liian tiheänä. Näin tukkia, joka tekee metsätuotannosta kannattavaa, tulee liian vähän eli vähän yli 30 % kaikista hakkuista, kun luku hyvällä metsänhoidolla olisi yli 60 %. Tähän ohjaavat vanhentuneet ja ylitiheyttä suosivat metsänhoito-ohjeet, joiden huonoutta integraatit myös kulissien takana ylläpitävät, halvan paperipuun takia.

Suomessa metsiä voitaisiin käyttää paljon nykyistä parempina hiilensitojina ja SAMALLA  kasvattaa hakkuita jos metsänhoitoon tehtäisiin rytminmuutos.

Meillä on paljon eri syistä vajaatuottoisia ja vajaapuustoisia metsiä, jotka kunnostustoimilla saataisiin järeytymään ja kasvamaan paljon paremmin:

Rehevien maiden boorilannoitus, tukkeutuneiden ojien aukaisu (juurimassa ja puusto lisääntyy), rehevien ryteikkönotkelmien uusiminen kunnon puulle ja usein ojittaminen, vanhojen ylitiheiden metsien väljentäminen, vajaa- tai vinoravinteisten turvemaiden lannoittaminen, taajamien ja teiden yms. reunametsienhoitaminen, liian tiheiden ja siksi kasvunsa pysäyttäneiden kasvatusmetsien harventaminen.

Keinoja on, onko järkeä?