MIKSI MAASEUDULLA OLLAAN PAINAVAMPIA

Vessin täydentäväkommentti Hs 90518
https://www.hs.fi/tiede/art-2000006098336.html

Kirjoittajalta on jäänyt maaseudun ylipainotarkastelusta pois joitakin faktoja:

Maaseudulla asutaan lähempänä peltoja ja saadaan siksi enemmän altistusta maatalouskemikaaleista, joilla hormonihäirinnän kautta on myös lihottavaa vaikutusta. Tämän totesi tri Sanna Shawn tutkimuksessaan USA:ssa jo 2000 – luvun alkupuolella.

Maaseudulla koulutustaso on matalampi. Siksi työväestökin on painavampaa kuin toimihenkilöt.

Maanviljelijät perheineen on vielä painavampia ja sairaampia kuin työväestö.

Pienissä eli tyhjenevissä kunnissa keski-ikä on korkeampi. Maamme on siirtynyt ikälihomisen aikakauteen. Syömisvirheet kumuloituvat vanhetessa.

Maaseudulla myös ns. terveitä elinvuosia (ei kroonisen sairauden diagnoosia, ei jatkuvaa lääkitystä) on myös vähemmän.

Maaseutukunnissa liikuntapaikkoja, liikuntaseuroja ja terveystietoisuutta on vähemmän. Mitä pienempi kunta, yleensä sitä heikommin.

Ratkaisujakin olisi: Kuten jutussa kerrottiin, kuntien välillä on suuria eroja, eli joissakin kunnissa tehdään enemmän asioita oikein. Miksi eivät fiksut kuntapäättäjät ottaisi sieltä mallia?

Kunnissa voisi olla tietoisesti ylläpidettä ennalta ehkäisevän terveyden johtaja ja monipolvinen hyvä ohjelma, jolla kuntakohtaisesti terveystietoisuutta, keinoja, tietoa ja monenlaista kannustusta kehitettäisiin. Ks http://vessi.eu/kunnan-alueen-ennaltaehkaiseva-eli-terveyden-kilpailukyvyn-ja-onnellisuuden-edistamiskulttuuri/

On ilmeistä, että ruotsinkielisellä pohjanmaalla, jossa kansanterveys on aivan toisella tasolla ja terveitä elinvuosia on paljon enemmän, myös keskipainot ovat matalammat ja hyvinvointia enemmän.