MIKSI VUOROVAIKUTUSTAITOJEN OPETUS OLISI TARPEEN

Vessin asiantuntijakommentti HS280220
https://www.hs.fi/mielipide/art-2000006421461.html

Kirjoittaja on oikeassa peräänkuuluttaessaan sosiaalitaitojen opetusta.

Ne ja vuorovaikutus- ja itsetuntemustaidot olisivat erittäin tarpeen.

Niitä olisi hauskaa, palkitsevaa, tehokasta ja motivoivaa oppia ryhmätöinä, jossa käytetään sosiaalipsykologiaan kuuluvia ryhmä- ja draamatekniikoita.

Lapset oppisivat tunteiden tunnistamisen ja tunnereaktioiden hallinnan ja lisäksi, oman tietoisuuden kehänsä, jonka muodostavat omat tunteet, arvot, asenteet, tavoitteet, keho ja sen liike sekä itsetuntonsa, jossa osina ovat identiteetti, omanarvontunto ja itseluottamus.

Oppiaineessa opittaisiin myös omavastuullisuutta yli- ja alivastuullisuuden sijaan sekä luovat ja toimivat ongelmanratkaisutaidot ryhmässä.

Oppiaineeseen tulisi sisällyttää myös itsehuolehtimisen, medialukutaito- ja mediakriittisyyden ja henkisen itsepuolustuksen (sis. manipulaatiopuolustautumisen) taidot.

Tällaisella oppiaineella henkinen hyvinvointi, yhteisöllisyys ja tuottavuus kasvaisi ja kiusaaminen sekä hyväksikäyttö vähenisi merkittävästi.

Tämän aineen opettajia ei alussa olisi. Nekin pitäisi kouluttaa.