MISTÄ SUOMEEN KESTÄVÄÄ ENERGIAA

Vessin Hs kommentti 270720

Linkki artikkeliin

Laskelmia ei vielä ole, mutta todennäköisesti biokaasu on vaikutuksiltaan parempi ja vetyä halvempi vaihtoehto. Lisäksi sillä on monia muitakin etuja vetyyn verrattuna.

Meillä voisi ja pitäisi olla joka kunnassa biokaasulaitos, joka kierrättäisi kaiken karjan lannan, vedenpuhdistuslietteet ja n. 10 % peltoalan (eli n. 400.000 ha) tuottaman vihermassan yhdessä. Vihermassa voitaisiin tuottaa ekologisesti typensitoja kasveilla, jotka sitoisivat peltomaihin paljon lisää hiiltä ja syväjuurisina vielä parantaisivat peltojen kasvukuntoa.

Näillä raaka-aineilla pyörisi koko maantieliikenne ja paljon jäisi vielä yli lämmitykseenkin.

Kaiken lisäksi karjatalous tehostuisi, kun kaasuyhtiöiden suuret ja tehokkaat koneet tekisivät nurmisäilörehun, keräisivät karjanlannan ja jätelietteen ja kaasutuksen jälkeen ajaisivat ne taas pelloille hyödylliseksi maanparannusaineeksi.

Jätevesilaitosten lietettä saavat pellot pitäisi pitää omassa ei-elintarvike/karjanrehukierrossa jätelietteen sisältämien haitta-aineiden takia.

Näin parantaisimme myös vesistöjemme tilaa, koska kaasutuksen jälkeisestä jätteestä tulee vähemmän kuormitusta.

Biokaasulaitokset toisivat huomattavasti talousaktiivisuutta joka kuntaan ja parantaisivat energian huoltovarmuuden aivan uudelle tasolle.

Biokaasuvaihtoehto sisältäisi paljon pienemmät alkuinvestoinnit kuin vety.

Vaikea kutitella, miten vety voisi lyödä noin edullisen vaihtoehdon.

Jos haluamme halpaa sähköä, pitäisi rakentaa tuulivoimaloita Norjan korkeille, tuulisille ja kylmille länsivuorille ja jauhaa sieltä kaikki puuttuva sähkö pohjoismaiden runkoverkkoon.