MITEN SUOMI HIILINEUTRAALIKSI KANNATTAVASTI

Vessin ideakommentti Hsympäristöuutiseen 151219
https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000006342050.html

Suomen ilmastoneuraalius toteutuisi muutamalla harvalla ja myös liiketaloudellisesti sekä kansantaloudellisesti kannatavalla toimella:

1. Metsitetään Etelä-Suomessa kaikki puuttomat joutomaat ja pannaan Lapin soista puolet (n. 2 milj ha 4.3 milj. suohehtaarista) kasvamaan puuta, sekä otetaan käyttöö tehokkaammin jo valmiiksi koetellut metsän kasvatusmenetelmät. Näillä nostamme helposti puun kasvun Suomessa n. 150 milj. m3:iin ja lisäämme näin hiilidioksisidin sidontaa n 40 milj. tn. Nykyiset päästöt ovat 57 milj. tn.

2. Muutetaan puolen milj. (4.3 milj. hehtaarista) huonoimman peltohehtaarilla kasvatetut typensitojakasvit ja kaikki muut biojätteet ml karjanlanta ja vedenpuhdistusjäte biokaasuksi, jolla saisimme koko Suomen liikenteen ajamaan uusiutuvalla biokaasulla.

3. Rakennetaan kaikki suunnitellut sahat tekemään mekaanisia puutuotteita säilömään hiiltä sekä kaikki suunnitellut  selluloosatehtaat ja muutetaan niissä sivutuotteena saatava ligniini biokaasuksi kuten Äänekoski on jo alkanut tehdä.

4. Rakennetaan kotimaisilla hankkeilla meille tuulivoimaa edullisille paikoille ja yhteispohjoismaisina projekteina suuri tuulivoimakapasiteetti Norjan korkeille, kylmille ja tuulisille länsivuorille, josta sähkö saadaan halvimmalla pohjoismaiseen verkkoon.

5. Säädetään kansallinen napakka hiilivero, jolla vauhditetaan hitaita tuottajia ja kuluttajia siirtymään uusiutuvaan energiaa, jota tulee olemaan runsaasti tarjolla.

Näiden suunnitelmien toteuttamisella nostamme kansantuloa kymmenillä mirjardeilla, luomme satoja tuhansia (vieras-?) työpaikkoja ja voimme kulkea rinta rottingilla muille malliksi aidosti hiilineutraalina maana.