MITEN SUOMI TASA-ARVOISEMMAKSI?

Vessin asiantuntijakommentti Hs 271120

Linkki artikkeliin

Merkittävä tekijä eriarvoistumisessa on paremman terveyden keskittyminen ylemmille koulutus- ja tuloluokille.

Kun kansan terveystapojen ”koulutus” on p ä ä a s i a l l i s e s ti terveyttä heikentävien alkoholi-, tupakka-, makeis- roskaruoka-, roskaviihde-, peli jne. tuottajien käsissä ja muovattavina ja siis aiheuttamassa huonoja tapoja ja riippuvuuksia, nämä heikomman tietoisuuden ja arvostelukyvyn omaavina kärsivät huonoista kulutustavoista enemmän.

Huonompi terveys myös vähentää energisyyttä ja aivoterveyttä eli oppimiskykyä ja urakehitystä, mitkä pahentavat kierrettä.

Ratkaisuna terveydelliseen eriarvoistumiseen, tuottavuuskehitykseen, kansanterveyden ja sairaanhoidon kalleudesta johtuvaan kansantalousongelmaan olisi tehokas sairauksien ennaltaehkäisy.

Meillä olisi valtio- ja kuntatasoilla useita kymmeniä toimivia ja yhdessä tehokkaita keinoja parantaa terveysympäristöä ja motivoida ihmiset parempiin elintapa- ja terveysvalintoihin. Parasta vielä, suurin osa näistä olisi täysin ilmaisia tai sitten melko halpoja.

Vaikutusvaltainen lääketeollisuus (ks Areenassa ”Big Pharma”) verkostojensa (johtavat lääkärit, THL, apteekkarit, myötämieliset lääkeviranomaiset) kautta ja vaikutusvallallaan vastustaa tällaista kansanterveyspolitiikkaa, koska sillä olisi suoraan vaikutusta sairastamiseen ja mm. lääkemyyntiin.