ONKO ILMAISEMATTOMUUS PYSYVÄ OMINAISUUS

Vessin asiantuntijakommentti Hs 160920

Linkki artikkeliin

Näen aleksitymian toisin kuin kirjoittaja.
       Minusta sitä ilmenee osin persoonallisuuden laadun, mutta suurimmaksi osaksi sosiaalisten- ja vuorovaikutustaitojen (itsetuntemus ja ilmaisu) kehittymättömyyden takia.
       On takapajuista, että vielä sodan traumojen heijasteiden ja huonon itsetunnon ”hiljentämässä” Suomessa, jossa ei ole juuri ollenkaan itsetuntemus- ja vuorovaikutuskoulutusta. Näissä asioissa silkka kehittymättömyys nimetään lähes pysyväksi ominaisuudeksi.
       Vuorovaikutuskouluttajana en ole tavannut ihmisiä, jotka eivät turvallisessa seurassa ja sopivien progressiivisten ja monipuolisten ”Elämyksellis- Toiminnallisten” harjoitusten ja niiden purkamisen avulla pääsisi eroon tuppisuisuudestaan ja huonosta oman tietoisuuden kenttänsä (tunteet, arvot, tavoitteet, ajatukset, teot, itsetunto, keho) tiedostamisesta ja oppisi niistä käsin ilmaisua rakentavalla tavalla.
       Vuorovaikutustaitojen kehittämiseen ei tarvitaan ryhmä ja taitava sekä koulutuksen saanut vuorovaikutuskouluttaja, jolla on valmiudet opettaa ryhmäläisiä jopa sadoilla kannustavilla, mielenkiintoisilla, motivoivilla ja jopa hilpeillä ryhmätyö- ym. tehtävillä ja menetelmillä kasvamaan näissä taidoissa.
      Kaikilla opettajilla tulisi ehdottomasti olla vuorovaikutuskouluttajan taidot ja vuorovaikutusopetus pitäisi kuulua keskeisenä peruskoulun ja muidenkin oppilaitosten opetussuunnitelmaan ainakin vapaaehtoisena. Tämä vähentäisi kiusaamista, häiriköintiä tehokkaasti ja parantaisi lasten itsetuntoa.
      Yrityksissä ryhmätyötaitojen viisas soveltaminen rakentaisi ilmapiiriä tietoisesti paremmaksi (ja tuottavammaksi) muutamien persoonien piilotajuisen vaikuttamisen ja sattumanvaraisuuden sijaan.
      Palkkatilastoissa näkyy, että vuorovaikutustaitojen hallinta vaikuttaa merkittävästi ammatissa edistymiseen ja palkkaan.
      On lisäksi hyvin harmillista ja suurta resurssien haaskausta, että ymmärtämättömyys yhteiskunnassamme vuorovaikutustaitoja kohtaan lisää eriarvoisuutta ja henkilökohtaisia ongelmia yleisesti.