PUOLUSTAAKO TASAPUOLISUUTTA VAI DEMOKRATIAA?

Vessin Hs kommentti 20720

Linkki artikkeliin

Kirjoittaja esittää jutussaan kysymyksiä. Niihin on tärkeää myös vastata.

Oikeat vastaukset ovat niitä, joilla tuetaan yhteiskunnassa totuudellisuutta, maltillisuutta, oikeutta, tasa-arvoa ja keskinäistä kunnioitusta.

Ei tarvitse olla tasapuolinen, jos toisella puolella ovat ihmisyyttä, demokratiaa ja rakkaudellisuutta tuhoavat voimat, arvot ja asenteet.

Demokratia, totuudellisuus, oikeudellisuus ja maltillisuus ovat hauraita asioita, joita meidän kaikkien pitää puolustaa asia kerrallaan, myös täällä Suomessa ja myös niitä puoluepoliittisia toimijoita ja puolueita vastaan, jotka tahtovat niitä hämärtää, murentaa ja vesittää.

Tiedämme maailman ja Euroopankin lähi- ja nykyhistoriasta, miten populistiset, fasistiset ja itsevaltiaat johtajat ja puolueet käyttävät demokratian heikkouksia nopeasti hyväkseen johdattaakseen kansaa harhaan, vääristääkseen totuutta ja keskittääkseen valtaa itselleen, ensin vaivihkaa ja sitten yhä räikeämmin.

Tämä johtaa prosesseihin ja olotiloihin, joissa juuri kenelläkään ei ole hyvä olla ja vaivalla rakennettu henkisesti vähän kehittyneempi yhteiskunta romuttuu nopeasti.