SÄHKÖVERKKOJEN TOIMINTAVARMUUTEEN JA TYKKYTUHOJEN TORJUNTAAN ON RATKAISU

Lunta on tullut puihin ja sähkökatkoksia on laajasti. Palveluvarmuus on heikko. Linjojen varsien ryteiköistä kaatuu tuulen tai tykkylumen voimasta riukuuntuneita väli- tai aluspuita tai yli-ikäisiä rungostaan lahovikaisia puita linjojen päälle.

Tykkytuhoille alttiit olosuhteet ovat varmaan tulleet jäädäkseen ilmastonmuutoksen tuloksena.

Ilmaston muutos lisää sateita ja märkyyttä talvella, joka taas lisää tykkylumikerääntymiä, jotka voivat tulla metsänomistajalle ja linjan pitäjällekin kovin kalliiksi.

Molemmat asiat olisi korjattavissa ilman kustannuksia seuraavasti:

Linjayhtiö tekee metsänomistajien kanssa sopimuksen esim. 30 + 30 m leveiden linjavierusreunakaistojen hoidosta. Sen mukaan taimikon hoito, ensiharvennus ja metsän väljennys tehdään melko aikaisin ja tavallista harvemmalle runkotiheydelle. Nuorissa riuku ja kasvatusmetsissä noudatetaan samaa tiheyskaavaa.

Tämän seurauksena kaikki puut kasvavat tukeviksi valtapuiksi jo aikaisin, jotka kestävät tykkylumet ja myrskyt normaalimetsikköä, puhumattakaan harvennuksissa laiminlyötyä metsikköä paljon paremmin.

Myös metsän omistaja hyötyy tästä taloudellisesti, koska nyt kasvu keskittyy 58 €/m:3 hintaisiin tukkirunkoihin eikä tuota 17 €/m:3 ryteiköissä kasvavaa pieniläpimittaista paperipuuta.

Sopimus sisältäisi linjayhtiön kanssa myös metsän uudistamisen, ennen kuin ikä alkaa heikentää puita. Metsänhoitoyhdistys, metsäkeskus tai linjayhtiö valvoisi, että tätä harvennussysteemiä ja aikatauluja noudatetaan. Kaikki voittavat ja lisäkustannuksia ei juuri tule.

Tietysti linjayhtiöiden pitää em. lisäksi leikata helikopterilla yms. nykyaikaisella tekniikalla pois langoille ylettävät valtapuiden oksat.

Näin toimien säästettäisiin miljardien kaapelointi turhan takia, kun halvempikin ratkaisu on olemassa.

Tarvitaan suunnitelmallisuutta ja jämäkkyyttä sekä laki joka velvoittaa kaikki osapuolet ainakin linjanvierusmetsissä tähän tuotantotapaan.

Edellä kuvatunlaista puun tuotantokäytäntöä toteutetaan jo valistuneilla yksityistiloilla. Näin tuhoriskit saadaan minimoitua ja metsätalouden kannattavuutta huomattavasti parannettua.

Veli- Jussi Jalkanen
Metsätalousyrittäjä

Rautalampi