TURHAKEKULUTUS ROMAHTAA- MITÄ TILALLE?

Vessin täydentävä kommentti Hs 290320
https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000006456556.html

Kirjoittaja on oikeassa, että nyt kannattaa katsoa kulutustottumuksiaan ja karsia pois kaikkea turhaa.

Sitä itse asiassa on useimmilla säännöllisillä tulonsaajilla paljon, kun tarkasti mietitään.

Kääntöpuoli asiassa on se, että turhakekulutuksen ympärille on kaupoissa ja palveluissa jo syntynyt valtava määrä yrityksiä ja työpaikkoja, jotka romahtavat tässä samassa rytäkässä ja pahentavat talouslamaa ja inhimillistä kärsimystä.

Onko mitään mieltä, että valtio alkaa tukea tällaista kulutusta?

Meidän pitäisi nopeasti siirtää työtä ja tuotantoa kestäviin asioihin kuten mm:

Ympäristön ja metsänhoitoon, nykyistä paljon parempaan jätteiden (automaattisena ja tekoälyohjattuna) käsittelyyn ja kierrätykseen, peltojemme terveyden ja tuottokyvyn kohottamiseen, luomulaatuiseen marja- ja vihannestuotantoon pelloilla, joilla olisi vientikysyntääkin, biokaasun tuotantoon ja käyttöön, ennaltaehkäisevään terveydenhoitoon sairaanhoidon rinnalle, koulutukseen kaikilla tasoilla, fossiilisia polttoaineita korvaavan tekniikan kehittämiseen, tuotantoon ja asennukseen sekä energiaa säästävän tekniikan kehittämiseen ja soveltamiseen.

Tässä visiossa on tarkasteltu vain muutoksia kotimaan kysynnässä ja sen vaikutuksia. Muiden maiden kulutustottumukset muuttuvat todennäköisesti saman tyyppisesti.

Tässä lyhyessä tarkastelussa ei ole mukana todennäköinen EU:n pankki- ja rahoitusjärjestelmän vaurioituminen tai romahtaminen ja Kiinan asunto- ja finanssikuplien puhkeaminen maailmanlaajuisen kysyntälaman jälkisaurauksena.

Koronan jälkeisillä talouden, tuotannon ja työn uudelleenkanavoimisen suunnittelu pitäisi aloittaa jo nyt.

Veli-Jussi Jalkanen