TYÖUUPUMUS ON HALLITTAVISSA

Kaikki uupumustekijät tulee huomioida ja keskittyä ennaltaehkäisyyn Hs 50319

https://www.hs.fi/mielipide/art-2000006023037.html

Työuupumus ei ole useimmiten oikea sana vaan YLEISUUPUMUS, tai pelkkä UUPUMUS.

On muodikasta syyttää yritystä tai työtä ja unohtaa kokonaan oma vastuu muun elämisen vaikutus.

On tietysti tilanteita, että työstä aiheutuvat tekijät muodostavat suurimman osan tai jopa kaikki uupumuksen aiheuttajat. Uupumus tulee kaikesta meihin kohdistuvasta rasituksesta, jota emme osaa hallita.

Jos on valinnut vaativan työn, pitäisi itsehuoltotaidot ja tietoisuus itsehoidosta olla hyvät.

Unitaidot, taidot virkistää itseään tehokkaasti, liikunnan määrä ja laatu, alkoholin ja päihteiden käyttö, muut riippuvuudet, ravitsemuksen laatu, kehon paino, suoliston tila, hormonielämän tasapaino, ihmissuhteet, kyky hoitaa aivoja ja siten mielen tasapainoa ym. joko lisäävät täi vähentävät uupumusriskejä.

Tietoinen, rohkea ja älykäs ihminen, jolla on hyvä itsetuntemus ja hyvät vuorovaikutustaidot, osaa myös pyytää apua ja ryhtyä ratkaisemaan uupumisongelmaa, kun se on vasta alussa.

Asenne on kuitenkin tärkein.

Jos vaativassakin työssä, osaa pitää työn työnä, jossa yrittää kohtuudella parhaansa ja ei murehdi enempää, pysyä paremmin tasapainossa.

Aivan varmasti kulttuurissamme pitäisi olla enemmän koulutusta tietoisuuteen ja itsehuoltoon. Näin ei valitettavasti ole, samoin kuin meillä ei ole juuri mitään muutakaan organisoitua ennaltaehkäisyä, mistä johtuu sairaanhoidon jättimäiset kustannukset.
Näitä voitaisiin laskea merkittävästi tehokkaalla kansallisella ennaltaehkäisyohjelmalla.

Maailmankatsomus on hyvinvoinnissa tärkeä perusta.

Jos tärkeimmät elämän arvot ja turvatekijät ovat muualla kuin työ, se stressaa myös vähemmän.