VANHUSTEN HUOLTO RETUPERÄLLÄ- MYÖS ENNALTAEHKÄISY PUUTTUU

Vessin täydentäväkommentti Hs 130219h
ttps://www.hs.fi/mielipide/art-2000005998977.html

Juuri vanhusten huollon kohdalla kärjistyvät ennaltaehkäisyn laiminlyönnin seuraukset.

Kun elintavat alkavat rapistua keski-iässä, kansalliset ”sisäänrakennetut” kymmenet ja huomaamattomat ennaltaehkäisytoimet estäisivät suuren osan ikääntyneitä ja vanhuksia kroonistumasta.

 80 + vuotias voisi olla myös vireä, itsestään huolehtiva ja terve vanhus, jonka elintavat ovat olleet ja ovat hyvät ja terveyttä edistävät.

Nyt terveiden elinvuosien määrä on vähenemässä ja muistisairaiden osuus ikäluokasta on kasvamassa.

Syyt tunnistamme elintapavirheissämme.

Meillä ei vain ole varaa tähän tulevina vuosikymmeninä.

Hyvällä, aktiivisella ja monien kohtien ennaltaehkäisy – kansanterveyspolitiikalla saisimme aikaan perusteellisen muutoksen.

Oikean politiikan seurauksena terveiden ikävuosien määrä nousee, eläkkeelle siirtyminen siirtyy, kroonisten ja muistisairauksien määrä vähenee, keski-ikäisten tuottavuus ja työllisyysaste kasvaa.

Miljardeja säästyy ja kansantuote kasvaa.

Koulut, tiet ja poliisi saisivat rahansa.

Keinot on, onko poliittista näkemystä ja rohkeutta kehittää oikeasti.