MITEN ESTETÄÄN SYRJÄYTYMISTÄ TEHOKKAASTI

Syrjäytyminen on rakenteellinen ongelma, joka kertoo sosiaalisten taitojen heikkenemisestä,yksinäisyydestä, yhteiskunnan kyvyttömyydestä yhteisöllistää,uusavuttomuudesta, laiskanpulskeudesta, huonovointisuudesta ja nykyisen kehittämisenväärästä suunnasta.
Kaikenlainen hömppä tai vähäarvoinen tai haitallinen ajanviete törky on vallannut suuren osan ihmisten ajankäytöstä ja tässä lasten ja nuorten tarpeet ohitetaan.
Seurauksena on syrjäytymistä, masennusta, kiusaamista ja monenlaista muutahenkistä pahoinvointia.
     Oheisella keinovalikoimalla päästään korjaamaan syrjäytymisen ym. syitä ja juuria:

NEUVOLOIDEN KEHITTÄMINEN NUORTEN PERHEIDEN KONSULTAATIOKESKUKSIKSI

Nuorilta perheiltä uupuu monesti elämänhallintataitoja. Lapsen syrjäytymiskierre voi saada alkunsa jo huonosta ylipainoa aiheuttavasta ruuasta ja vääristä nukkumatavoista, jotka lisäävät painoa ja väsymystä. Perhe voi jättää lapsen jo pienenä ”yksin” omien sähkölelujensa pariin ja näin monet taidot jäävät kehittymättä.

Neuvoloiden hyvin koulutetut elintapaohjaajat pitävät kannustavia,havainnollistavia ja ”tekemällä” oppii” – kursseja, joilla vanhempien tietoisuus, taidot ja myös omat elintavat paranevat. ”Porkkanana ja keppinä”olisi lapsilisä, josta kummankin vanhemman osalta osa jää saamatta, jos he eivät tule kurssille. Kurssin käyneille olisi vielä jokin pieni palkinto.

PÄIVÄKERHOJEN JA VARHAISKASVATUKSEN KEHITTÄMINEN

Päiväkerhoista alkaen suomalaisten tulisi opetella parempia vuorovaikutustaitoja. Näiden osalta myös päiväkerho-ohjaajien koulutusta tulisi uudistaa. Aktiivisen kuuntelun, omasta tietoisuudesta tapahtuvan ilmaisun,tunteiden tunnistamisen, omavastuullisuuden, rakentavan ongelmanratkaisun,kunnioittavan koskettaminen valmiuksia ei opeteta läheskään riittävän perusteellisesti ohjaajille, vaikka juuri näiden sosiaalisten taitojen tulisi olla keskiössä. Sosiaalipsykologiassa ja ryhmätyötekniikoissa on jo ajat sitten selvitetty ne taidot, joilla opitaan ja opetetaan hyvät sosiaaliset taidot.Näiden koulutus tulisi olla mukana läpi oppimiskaaren kaikissa oppilaitoksissa.Suomessa ne ovat nyt melko huonot.
Koska syrjäytyneistä suurin osa on poikia, kaikessa tekemisessä ja olemisessa poikien tarpeet ja tapa olla tulisi paremmin ottaa huomioon ja koettaa vähentää kaikille haitallinen ”tätimäisyys” minimiin.

KOULUJEN YHTEISÖLLISYYDEN KEHITTÄMINEN

Koulujen edelleen jatkuva kiusaamiskulttuuri tuottaa myös syrjäytymistä. Sosiaalipsykologisten ja ryhmätyön menetelmien avulla kouluista voitaisiin tehdä sosiaalisesti paljon hyväksyvämpiä, kannustavampia eli turvallisempia yhteisöjä, jos se tavoite otettaisiin ja opettajat koulutettaisiin toimimaan tällä päämäärällä. KIVA – koulu systeemi ei ole läheskään riittävän tehokas.
Koulujen kehittämisessä liikunta yhteistunneilla monien lajien lajitekniikan opettelussa ja tanssin avulla olisi tässäkin asiassa hyvä juttu.

Kouluilla olisi hyvät mahdollisuuden paremman sosiaalisen turvallisuuden vallitessa vahvistaa lasten ja nuorten itsetuntoa sopivilla sosiaalisilla tehtävillä ja leikeillä.

URHEILUSEUROJEN KEHITTÄMINEN YHTEISÖLLISEMMIKSI

Yhteiskunnan tulisi tukien vastikkeeksi edellyttää laajempaa, sosiaalisempaaja yhteisöllisempää toimintaa myös urheiluseuroilta ja tarjota näille ohjaajakoulutusta,että tämä saadaan aikaiseksi.

SEURAKUMTIEN LAPSI- JA NUORISOTYÖN KEHITTÄMINEN

Seurakunnat ja kirkko tulisi pyytää mukaan nuorison yhteisöllisyystalkoisiin.Nyt lapsista vain osa on päiväkerhoissa ja suosittujen rippikoulujen jälkeen nuoret ”hylätään” lähes kokonaan. Laadukas, toimiva ja suosittu nuorisotyötukisi paljon syrjäytymisen estoa.

KUNTIEN VAPAA-AIKA JA LIIKUNTAPALVELUJEN KEHITTÄMINEN

Kuntien nuorisotyötä tulisi kehittää yhteisöllisesti niin ikään laadukkaaksi. Kaikilla nuorten ja lasten kanssa toimivilla tahoilla tulisi olla tavoite laaja kosketuspinta ja hyvin kannustava ja itsetuntoa tukeva tietoinen yhteisöllinen toiminta.

MUITA YHTEISKUNTAPOLIITTISIA VAIKUTTAVIA TOIMIA

Yhteiskunnan tehtävänä olisi tuottaa osaamista koulutuksen ja täydennyskoulutuksen keinoin kaikille lasten ja nuorison kanssa työskenteleville.

Toinen tärkeä asia olisi säätää alkoholilaki ja määräykset, joilla alkoholin kulutus saataisiin laskuun ja noin 7 litran tasolle. Tämä jo yksin kohentaisi kymmenien tuhansien perheiden elämää. Joka tapauksessa kaikki nuoriin kohdistuva alkoholimainonta tulisi saada pois.

Etsivä nuorisotyö – toiminta tulisi toimia laadukkaasti ja tehokkaasti joka paikkakunnalla riittävin resurssein.