Miten saamme kestävän hiilitalouden ?

Vessin asiantuntijakommentti HS 21121

https://www.hs.fi/paakirjoitukset/art-2000008373895.html

Vihreään siirtymään päästään, kun muutamme tuotannon ja kulutuksen suunnan voimakkaalla vero-ohjailulla.

Jo nyt hiilivero tekee työtään. Sen piiriin pitää ulottaa kaikki kulutus. Toisaalta meidän pitää antaa verohelpotuksia päästöttömän kulutuksen ja tuotannon sektoreille.

Niin yksinkertaista se on.

Todellisuudessa päästöttömään maailmaan siirtymiseen, meillä on jo kaikki tarvittava tieto ja teknologia. Lisätutkimus auttaa tässä koko ajan lisää.

Kyse on vain henkisestä laiskuudesta muuttaa elin-, tuotanto-, ja kulutustapoja niin, että vihreä siirtymä voidaan oikeasti toteuttaa sadoin eri toimenpitein ja uudelleen järjestelyin.

Yhtenä tehokkaimmista olisi metsittää puun kasvulle mahdolliset kaikki alueet maapallolla, tai ainakin se 15 milj. km2, joka jo riittäisi sitomaan kaiken ihmiskunnan nyt tuottaman hiilidioksidin. Päästöjen vähentäminen ja fossiilipohjaisesta taloudesta luopuminen muuttaisi hiilitalouden hiilidioksidia vähentäväksi.

Maltammeko luopua turhakekulutuksesta, valtavasta eläinperäisten ruuan syömisestä, muskeliautoista, huvikseen lentelystä, kesämökkien lämpimästä pitämisestä talven yli ja muista asioista tuhon tiellä.

Meillä olisi Suomessa raaka aineet valmiina biokaasun tuottamiseen kaikelle maantieliikenteelle. Voisimme sitoa nykyisen 95 milj. tonnin lisäksi (päästömme n. 57 milj. tn) helposti toisen mokoman metsiimme hoitorästit poistamalla ja metsänhoitoa tehostamalla.

Miljoonien suohehtaariemme hyvällä hoidolla (ojitus, tuhkalannoitus) saisimme siellä olevat mäntykäkkärät elpymään hyvään kasvuun ja sitomaan 5-10 tn/ha/v hiiltä nykyisen 0.2 – 0.3 tn sijaan luonnontilaisena suona.

Keinoja olisi. Onko meillä ymmärrystä käyttää niitä, vai juutummeko ”eipäs – juupas” – keskusteluun nippeleistä ja vielä väärillä faktoilla.