MITEN SAISIMME VAKAAN SÄHKÖN HINNAN ?

Vessin kommentti HS 220823

https://www.hs.fi/talous/art-2000009797456.html

 

Suomen sähköpolitiikka on epäonnistunut.

Vähävaraisetkin kuluttajat stressaantuvat poukkoilevan sähkönhinnan armoilla. Valtiovallan tulisi ratkaista hintaongelma.

Venäjän 1 GW:n tuonnin loppuminen ei saisi aiheuttaa monikymmenkertaiseksi paisuneita sähkön hintoja.

Viime talvena suomalaiset osasivat säästää sähköpulassa jopa 1.5 GW. Lisäohjauksella säästökykyä ja -halua tulisi myös vielä enemmän.

Nyt tuulivoimakapasiteettia on monta GW aikaisempaa enemmän. Metsä Fibren käynnistyminen Kemissä tuo tuotantotehoa 0.25 GW lisää.

On järjetöntä, että kovilla tuulettomilla pakkasilla (joita viime talvena ei ollut) käyttöön otettava reservisähkö nostaa tuotantokustannuksista irti olevan markkinahinnan pilviin.

On erittäin noloa, että yhteispohjoismaisilla sähkömarkkinoilla ei tuoteta laajasti sähköä parhaalla tuulipaikalla, eli Norjan korkealla, kylmällä ja tuulisella 1000 km:n länsivuorten jonolla, jossa tuulee aina. Upporikas Norja voisi helposti rakentaa näille vuorille koko Pohjolan sähköntarpeet ylittävän kapasiteetin, mikä eliminoisi kokonaan fossiilisen tuotantotarpeen.

Olemme nähneet niukkuustilanteessa, että vesivoiman tuottajat Suomessa eivät aja voimaloitaan täysillä, vaan hillitsevät tuotantoa ja näin tarkoituksellisesti aiheuttavat sähköpulaa ja hinnan moninkertaistumista.

Koska tämä sopii mainiosti kaikille tuottajille, tarkkaavaisilla kuluttajilla on syvä epäilys, että sähkömarkkina ei ole ”t e r v e”.

Ei tule kysymykseenkään, että jokin muun välttämättömyyshyödykkeen hinnan annettaisiin moninkertaistua perusteettomasti ilman sidosta tuotantokustannuksiin. Tänä vuonna on pula ohrasta. Hinta ei silti nouse.

Järjestelmä pitäisi uudistaa lisenssituotantopohjaiseksi. Siinä Fingridillä olisi valta tehdä sähkön tuotantosopimuksia kunkin tuottajan kanssa kiinteään hintaan, joka takaisi sille tuottajalle vain kohtuullisen voiton. Järjestelmässä Fingrid päättäisi kunkin tuottajan tuotantomääristä tuntikohtaisesti.

Näin markkina pysyisi vakaana, hinta kiinteänä ja kaikki, paitsi ahneet keinottelijat, olisivat tyytyväisiä.