MITEN SY VOISI KANNUSTA JA AUTTAA YRITTÄJÄYHDISTYKSIÄ

JA NÄIN KASVATTAA JÄSENKUNTAANSA JA USKOTTAVUUTTAAN

Maaseudulla tai pienillä kaupunkipaikkakunnillakin voi olla vanhat mutta kuihtuvat perineet miten yrittäjäyhdistykset toimivat. Monissa yrittäjäyhdistyksissä toiminta kutistuu merkityksettömiksi pikkujoulujen järjestämiseksi tai joululyhtyjen hankkimiseksi yms. merkityksettömäksi puuhasteluksi.

Olisi kannustavaa ja toivottavaa että SY antaisi valtakunnallisesti hyviä eri esimerkkejä miten paikallinen yrittäjäyhdistys voisi esimerkiksi toimia.

Yksi tehokkaimmista toimista olisi, että SY keräisi systemaattisesti hyviä käytäntöjä ja ideoita ja julkaisisi niitä toimenpide- ja toimintavinkkikokoelman muodossa.

Seuraavassa joitakin ikään kuin ”siemeneksi”:

 1. Rakentaa aktiiviset ja toimivat suhteet kunnan päättäjiin ja olla ainakin puhe oikeudella mukana kaikissa sellaisissa kokouksissa, joissa tehdään päätöksiä elinkeinoelämään vaikuttaen. Tähän tarvitaan tietysti joukko sellaisia yrittäjiä, joilla on älyä ja halua olla mukana kokouksissa.
 2. Pyrkiä saamaan kunnan / kaupungin elimissä läpi päätös, että jokainen hanke ja päätös, jolla on elinkeinoelämänheijastuksia tai suoria vaikutuksia, alistetaan ennen päätöksentekoa yritysseuraustarkasteluun ja sen tulokset julkaistaan.
 3. Ottaa käyttöön yrittäjien ja kunnan säännöllisin väliajoin tapahtuva yhteinen yhteistyöaamiainen.  Sen tuloksekkaasta toteutuksesta on muistio ohessa.
 4. Ottaa yrittäjäjärjestö mukaan elinkeinostrategian suunnitteluun asiantuntijajäsenenä.
 5. Kannustaa yrittäjäjärjestöjä rentoutumaan kovan työn ja stressin ohessa, toimimaan aktiivisesti laadukkaan terveyden ennaltaehkäisevän elintavan mukaan, käymään erikoisesti ennaltaehkäisevää terveystutkimusta sisältävissä laboratoriokokeissa, neuvomaan yrittäjille parhaimmat lähteet nimenomaan ennaltaehkäisevän tiedon hankintaan ja opiskelemaan oman terveytensä hoitoa niin, että voi välttää tavalliset ja periaatteessa helposti vältettävät sairaudet.
 6. Rakentaa paikallisen yrittäjäkunnan keskuuteen kulttuuri ja mekanismit, joilla yrittäjät tutustuvat ja tutustutetaan aktiivisesti toisiinsa, mikä auttaa paljon yhteistoimintaa, yhteishankintoja, yhteisten asioiden ajamista, toisen tilanteen ja haasteiden ymmärtämistä, keskinäistä tukea jne.
 7. Kannustaa yrittäjäyhdistystä luomaan epäviralliset ja vain tosi tarpeeseen kokoontuvat työryhmät, joiden henkisellä tuella ja neuvoilla jokin vaikeuksissa oleva jäsenyritys voisi päästä pahimpien ongelmiensa yli.
 8. Kannustaa ja luoda mekanismit liiketaloudellisesta yhteistyöstä eri yrittäjien kesken paikallisten mahdollisuuksien hyödyntämiseksi ja alueen elinkeinovolyymin kasvattamiseksi.
 9. Suunnitella miten yrittäjäyhdistys voisi omalta osaltaan aktiivisesti ja tietoisesti rakentaa yhdessä kunnan / kaupungin kanssa paikkakunnan imagoa uusien tulijoiden saamiseksi ja vetovoiman lisäämiseksi.
 10. Rakentaa riitojen ja erimielisyyksien epäviralliset ratkaisuelimet, jotka auttavat yrittäjiä löytämään ratkaisun tai kompromissin, ennen kallista ja repivää oikeustaistelua tai välien katkeamista.
 11. Elvyttää, kannustaa ja tukea talkoohengen rakentamista niin, että jonkun kerran vuodessa kokoonnuttaisiin porukalla jonkun vaikeuksissa olevan yrittäjän avuksi tai jonkun yleishyödyllisen projektin toteuttamiseksi.
 12. Suunnitella paikallisyhdistyksille perustason ryhmätyö- ja team – building ohjeisto, tekniikoita ja tehtäviä, joilla kokoontumisista saataisiin lämminhenkisempiä ja yhteisöllisempiä ja jäsenet näin saataisiin tutustumaan ja verkottumaan paremmin toistensa kanssa ja sitoutumaan näin paremmin omaan yhdistykseensä.
 13. Kouluttaa jäsenkenttä arvostamaan ja oppimaan keskuudessaan parhaasta osaamisesta ja asiantuntemuksesta ja hylkäämään perinteisen ajattelun, jossa samankaltaisuus ja tuttuus on käytännössä hyväksyttävämpää kuin pätevyys.  
 14. Kannustaa yhdistyksiä aloittamaan joka vuosi periaatteessa puhtaalta pöydältä juuri ajankohtaisista tarpeista ja jättämään toimimattomat asiat tai tyhjänpäiväisiksi muuttuneet perinteet sivuun.
 15. Kannustaa paikallisia yhdistyksiä keräämään ja ylläpitämään alueen (kunta + lähialueet), sellaista asiantuntijaverkostoa, jolta pyydetään lausuntoa ym. asiantuntemusta ratkaistavien asioiden hoitamiseksi ja välttämään perinteisen tavan työskennellä aina vain samojen ” mieluummin sopivien kuin pätevien” ihmisten kesken.

Veli-Jussi Jalkanen
Monialayrittäjä,
Ryhmätyönohjaaja, kehittäjä, keksijä
Ennaltaehkäisevän terveyden asiantuntija
Rautalampi