UNEN PUUTEKO AINOA TUNNETTU DEMENTIARISKI?

Vessin asiantuntijakommentti 200451 

Linkki artikkeliin

”Dementian puhkeaminen vanhemmalla iällä on monen tekijän summa, ja tällä hetkellä ei tunneta yksittäisiä tekijöitä, joilla sitä pystyisi estämään.”

Tämä väittämä ei pidä paikkaansa. Okinavan saaren perinteisen elintavan ihmisillä, jotka elävät pisimpään kaikkista maapallon ihmisryhmistä, myös muistisairauksia on elintavoista johtuen erittäin vähän.

Okinavan Centannerion Centerin mukaan ne okinavalaiset, jotka ovat muuttaneet ”länteen” ja omaksuneet tyypilliset epäterveelliset elintavat, sairastavat myös muistisairauksia kuten muutkin.

Myös USA:ssa asuvat adventistit, jotka ovat tiukasti kasvissyöjiä, ovat poikkeuksellisesti USA:ssa solakoita, paljon terveempiä kuin keskimääräinen väestö, myös aivojensa osalta.

Tri Daniel Amon, joka on kehittänyt aivoterveyden ja aivojen eri osien johtavan kuvantamismenetelmän, on listannut ryppään riskitekijöitä, jotka erikseen ja yhdessä lisäävät aivojen rappeutumista ja sen jatkumona muistisairauksien esiintymistä.

Kun katsomme muistisairauksiin kuolleiden määriä ja ikäluokkien kokoa julkisissa tilastoissa, huomaamme, että muistisairauksien suhteellinen määrä meillä on noin seitsenkertaistunut yli 70 v ikäryhmässä noin 50 vuodessa ja kasvaa edelleen nopeasti. Perinnöllisyyden osuus täytyy olla siis hyvin pieni.

Aivoille haitalliset elintavat vain ovat yleistyneet. Näitä ovat unen vähentymisen lisäksi monet asiat, jotka vähentävät veren virtausta aivoihin mm. liikunnan vähentyminen ja mikrosuoniston huono kunto, haitta-aineet, tärähdykset, korkea veren sokeri, jatkuva stressi, aivoja kuormittavan tekemisen puute, ravinnevajeet (mm. D-vit, B12 ja B9 vit, Omega3 rasva), tulehdukset myös suolistossa ja ikenissä jne.