VESSIN PAINOTUKSET HENGELLISYYDEN TODEKSI ELÄMISESSÄ

Nykyaika vaatii profiloimaan ja selventämään. Myös SOME:ssa ja mediassa se on tärkeää. Sen avulla voidaan olla mukana uudistavassa keskustelussa.
Selvennän ja luetteloin seuraavassa oman hengellisen ymmärrykseni mukaisia asioita mutta vain otsikkotasolla, joita minusta pitäisi tehokkaasti edistää kristittyjen parissa ja seurakunnissa, jotta kristillinen kirkko voisi tehdä nykyistä paremmin sille uskottua ja annettua tehtävää.

 1. JEESUKSEN OPETUSTEN ALKUPERÄISTEN OLEMUSTEN SANOITTAMINEN JA NIIDEN ROHKEA SOVELTAMINEN NYKYAIKAAN.
 2. SEURAKUNNASSA SEURAKUNTALAISTEN TOIMINNAN JA JOHTAJUUDEN REIPAS EDISTÄMINEN.
 3. YHTEISÖLLISYYDEN EDISTÄMINEN TOISELLE TASOLLE KUIN MISSÄ NYT OLLAAN.
 4. LAADUKKAAN JA SAMALLA RAKKAUDELLISEN VUOROVAIKUTUSKULTTUURIN TEHOKAS EDISTÄMIEN.
 5. KIRKON JA SEURAKUNTIEN LUONNON SUOJELU JA SEN TOTEUTTAMISEN JÄRKEVÄT MUODOT.
 6. KIRKON ”KASVOJEN PESU”, ELI KIRKKOKIELEN, KÄYTÖKSEN, NIMITYSTEN VAATETUKSEN JA TAPOJEN NORMALISOINTI
 7. MONIMUOTOISUUDEN, INNOVAATIOIDEN JA ROHKEUDEN TUOMINEN KIRKOLLISIIN TILAISUUKSIIN.
 8. SANATULVAKESKEISYYDEN OSITTAINEN KORVAAMINEN ELÄMYKSILLÄ, TEOILLA, LÄHEISYYDELLÄ TOIMITUKSISSA.
 9. TOIMIVAN POLUN RAKENTAMINEN NUORILLE JA TYÖIKÄISILLE PYSYÄ SEURAKUNTAYHTEYDESSÄ RIPPIKOULUN JÄLKEEN.
 10. RITUAALIEN JA MUODOLLISUUKSIEN KORVAAMINEN KOHTAAMISELLA, AITOUDELLA, SYDÄMELLISYYDELLÄ JA TOIMINNALLISELLA RAKKAUDELLISUUDELLA.
 11. BYROKRATIAN, LAKIHENKISYYDEN, PATRIARKAALISUUDEN JA HIERARKKISUUDEN HALLITTUA MUTTA VIIVYTTELEMÄTÖNTÄ ALASAJOA.
 12. PALJON AKTIIVISEMPAA KANNANOTTOA YHTEISKUNNALLISESSA KESKUSTELUSSA MUTTA ROHKEASTI JA SELVÄSTI JEESUKSEN ARVOJEN JA USKON POHJALTA.
 13. IHMISTEN AUTTAMINEN DIAKONIASSA ULOS MATERIAALISEN HÄDÄN LISÄKSI MYÖS TERVEELLISEMPÄÄN JA SITEN TÄYDENPÄÄN JA RIKKAANPAAN ELÄMÄÄN VASTOIN SAIRAANHOITOTEOLLISUUDENKIN TAVOTTEITA.
 14. EL- KIRKON VANHAN KIVEEN HAKATUN PERINNEPAKON LOPETTAMINEN JA SEN EROTTAMINEN KESKEISESTÄ SEURAKUNNALLISESTA ELÄMÄSTÄ OMAKSI PERINNEYHDISTYSTOIMINNAKSEEN SITÄ HALUAVILLE, JOTTA ELÄVYYS JA UUDISTUMINEN VOISI KIRKON VALTAVIRRASSA KEHITTYÄ.

Veli-Jussi Jalkanen