VOIDAANKO ILMASTOKRIISIÄ ESTÄÄ METSILLÄ?

Vessin asiantuntijakommentti Hs 120721

https://www.hs.fi/politiikka/art-2000008096447.html

”Vastaavasti, kun esimerkiksi metsää hakataan, hiilidioksidia vapautuu ilmaan.”

Tämä ei pääosin pidä paikkaansa !

Hiilen vapautuminen riippuu aivan siitä, mitä tapahtuu hiilivarasto – puulle, joka on hakattu.

Jos poliitikot päättävät puuta enemmän suosivasta rakennuspolitiikasta, sitä sitoutuu entistä enemmän seiniin.

Puukuidusta voidaan tehdä myös muita kestokulutushyödykkeitä ja biokaasua, jos halutaan ja näin päätetään. Puukuitu voi korvata erittäin ympäristöhaitallisen puuvillan vaateissa.

Puu voi myös korvata kestävästi fossiilisia (esim. hiiltä) paperi-, kartonkikiertojensa päätteeksi voimalaitoksissa.

Päätehakkuissa tutkitusti maan hiilivarasto vähenee hyvin vähän eli luokkaa 4 %, mutta vain muutamaksi vuodeksi uuden kasvun alussa.

Osa vastenmielisyydestä hakkuisiin johtuu tietämättömyydestä.

Ei tiedetä, että vain 8 – 10 v. välein toistuvilla harvennuksilla metsä voidaan pitää hyvin kasvavana eli hiiltä sitovana ja että vanha, lahoava ja sairas metsä ei sido hiiltä enää yhtään, ennekuin se uudistetaan taas nuorilla puilla hyväkasvuiseksi.

Ilmastokriisi on vakavin yhteinen huolenaiheemme ja sen eliminoimiseksi tulisi tehdä kaikki mahdollinen ja globaalisti.

Puilla supertehokkaina hiilen sitojina hyvän metsähoidon avustamana voisi olla keskeinen rooli.

Jo 15 milj. km2 uutta metsää autioitetuille alueille (vuorilaitumet, preeriat, suot, nummet, ruohosavannit, metsittämättömät hakkuualat ym.) sitoisi maailman päästöt (52 Gtn) ja olemassa olevien metsien nykyistä paremmalla metsänhoidolla hiilen sitoutuminen tehostuisi entisestään.