Veli-Jussi ”Vessi” Jalkanen

Tervehdys hyvä lukija. Olen Vessi.

Tämän kotisivun tavoitteena on taltioida kirjoitukseni ja niissä olevat ideat, ajatukset ja arvot niille, jotka haluavat ne lukea.

Inhimillisyys on kaikkeudessa ilmeisesti harvinaista tai ehkä jopa ainutlaatuista. Me ihmiskuntana olemme tehneet jo huikaisevan ja täynnä arvoituksia olevan matkan 4 miljoonan vuoden aikana apinasta nykyihmiseksi.

Olemme koko ajan matkan varrella keränneet tietoa ja ymmärrystä. Olemme rakentaneet kukoistavia kulttuureja ja tuhonneet myös niitä. Meillä on arvoja ja arvostuksia, etiikkaa ja moraalia.

Nykytilanne poikkeuksellinen siinä, että nyt inhimillisen tiedon taltioimiselle ja välittämiselle on rajattomat mahdollisuudet. Opetusmenetelmämme ja välineemme ovat ennen näkemättömiä.

Minusta ihmiskunnan tärkein tehtävä olisi kehittää ja välittää kaikkea elämälle arvokasta koottua ja löydettyä tietoa ja ymmärrystä eli sivistystä. Meillä on periaatteessa käytössämme lähes rajattomat resurssit rakentaa maapallolle kaikille hyvä, turvallinen ja tyydyttävä elämä. Nyt näin ei valitettavasti tapahdu.

Tuhoisat arvot, arvostukset, asenteet ja uskomukset estävät meitä siinä. Haitalliset elin- ja kulutustavat, pilaantuneet elinympäristöt ja haitallisesti käytetty teknologia estävät ihmisten elämän harmonian, hienouden ja arvokkuuden toteutumista.

Niiden meistä, jotka haluavat edistää totuutta, oikeudenmukaisuutta, rakkaudellisuutta, kestävää kehitystä, tasa-arvoa, terveyttä, inhimillisyyttä ja rauhaa, olisi minusta oltava aktiivisia levittämään ja edistämään kaikkia elämää suojelevia asioita omassa elin- ja vaikutuspiirissään.

Yksi tapa toimia näin, on pitää esillä omia rakentavia ajatuksia, ja olla aktiivisessa dialogissa ja muussa vuorovaikutuksessa ihmiskunnan kanssa.

Tämän kotisivun sisältö on osa minun tarinastani sekä osa siitä tiedosta ja ymmärryksestä, jota olen tähän mennessä löytänyt ja omaksunut ja jota haluan nyt jakaa ja edistää.

Jaan kirjoituksiani myös Facebookissa.