JEESUS NASARETILAINEN – Opetukset, persoona, vaikutus, arvot, toiminta

Veli-Jussi Jalkanen

 

Uudesta testamentista on periytynyt meidän aikaamme asti valtava määrä käsikirjoituksia tai niiden osia. Myös Jeesuksesta kertovia roomalaisten historiallisia kirjoituksia ja paikallisia arkeologisia löytöjä on tehty aivan viime vuosiin asti.
Uuden testamentin eri lähteissä pääasiat ja –periaatteet Jeesuksen opista ja elämästä, arvoista ja uskosta ovat kutakuinkin samat. Pienet eroavaisuudet eri lähteiden yksityiskohdissa pikemminkin todistavat, kokonaisuuden luotettavuuden puolesta kuin sitä vastaan. Jeesuksen historiallisuutta pidetään yleisesti varmana
Seuraavassa on “aihetodisteita” Jeesus Nasaretilaisen aitoudesta:

  1. Hän puhui itse luontevasti ja uskottavasti alkuperästään (Jumalan lähettämä) ja tehtävästään.

2. Hän ei epäröinyt muuttaa juutalaista uskontoa / lakia kun se poikkesi hänen (Jumalan) rakkaudellisista vallankumouksellisista arvoistaan. ”Uuden käskyn minä annan teille”, ”te olette kuulleet sanottavan, mutta minä sanon teille…”. Hän ei myöskään kehottanut oppilaitaan lukemaan Tooraa (vanhatestamentti) vaan seuraamaan hänen opetuksiaan ”opettamalla kaikille kansoille sen mitä minä olen teille opettanut”. Näin itsevarmaa ja radikaalia opin kehittämistä ei voi odottaa muulta kuin sen luojalta. Niinpä lähes kaikki juutalaiset hylkäsivätkin hänen oppinsa ja alkoivat vainota häntä.

3. Täysin vastoin sen aikaista juutalaista tapaa, hän käytti Jumalasta nimitystä “Abba”, joka on arameaa ja tarkoittaa läheistä ja hellää muotoa sanasta isä, jopa “isukki”.

4. Vanhan testamentin satoja vuosia vanhat ja monen profeetan lausumat profetiat messiaasta ja vapauttajasta sopivat häneen, minkä hän myös itse useasti sanoi ja myös käytti häneen liittyviä vertauksia.

5. Johdonmukaisesti hänen taustansa olivat vaatimattomia: syntyi talliin, oli kouluja käymättömän ja vähävaraisen käsityöläisen poika ja kotipaikka oli pahamaineinen kaupunki. Nämä lähtökohdat olivat tärkeitä kaikkien sosiaaliryhmien vapauttajalle.

6. Jeesuksen äly, sanavalmius, tietoisuus, ymmärrys ja rakkaus olivat ylivoimaisia. Hän osasi myös nähdä ihmisen mieleen ja ymmärtää hänen tilansa. Hän oli ilmeisen rakkaudellinen, harmoninen ja aito ihminen myös inhimillisesti koettuna.

7. Hän eli niin kuin opetti. Apua pyytäviin hän suhtautui kärsivällisyydellä, hellyydellä ja rakkaudella. Hän rikkoi epäröimättä sen aikaisia tabuja ja tapoja, jos ne eivät olleet rakkauden mukaisia. Naiset, köyhät, sairaat, vammaiset, sorretut ja hyljeksityt saivat hänen huomionsa ja rakkauttaan, mikä oli sen aikaisessa erittäin epätasa-arvoisessa yhteiskunnassa äärimmäisen radikaalia ja vallankumouksellista juutalaisen miehen käytöstä.

8. Hän teki ihmisen ymmärrykselle käsittämättömiä asioita: paransi sairaita, herätti kuolleita eloon, muutti veden viiniksi, tyynnytti myrskyn, tiesi asioita ennalta, käveli veden päällä ja ruokki pienellä määrällä ruokaa useita tuhansia ihmisiä.

9. Hänen persoonansa teki ihmisiin suuren vaikutuksen. Monet saivat elämäänsä aivan uuden toivon ja vision, mutta jotkut (lähinnä valtaa pitävät tai konservatiivit) alkoivat voimakkaasti vihata häntä kilpailijana tai vääräuskoisena. Myös hänen oppilaansa tunsivat pelon sekaista kunnioitusta häntä kohtaan nähtyään läheltä hänen toimintaansa ja voimaansa.

10. Hänellä oli valtava kansansuosio ja auktoriteetti johtuen parantamisista, ihmeistä, vaikuttavasta elämänläheisestä opetuksesta, tasa-arvosta kaikkia kohtaan, rohkeudesta haastaa valtaapitävät, ja myös rakkaudellisesta persoonastaan. Ihmiset vaelsivat satoja kilometrejä tavatakseen tai kuullakseen häntä.

11. Hänen opetuksensa neuvoivat hakeutumaan välittömään omaan hiljaiseen ja kuuliaiseen yhteyteen Jumalan kanssa.
Hän opetti esimerkillään ja sanoillaan ihmisiä olemaan rakkaudellinen, anteeksi antava, henkisesti vapaa, uskollinen, epäitsekäs, nöyrä, rohkea, yhteisöllinen, aito, tasa-arvoinen, tinkimätön sekä asettamaan rakkaudellisuus Jumalan tahtona kaiken edelle. Hänen arvonsa ja opetuksensa olivat ennen kuulumattomia ja ovat erittäin radikaaleja monin osin vielä tänäkin päivänä, jopa kristillisten yhteisöjen käytännöissä. Hän pani työnsä Jumalan tahdon toteuttajana ja tiedon levittäjänä kaiken, myös omien tarpeittensa edelle.

12. Hän saattoi itsensä tieten tahtoen tilanteeseen, jossa hänet vangittiin, kidutettiin tuskallisesti ja teloitettiin raa´asti. Hän myös kertoi nämä tapahtumat etukäteen oppilailleen. Koska juutalaisessa traditiossa uhri on tärkeä vapautumiselle, hän teki tarkoituksella itsestään suurimman uhrin, joka riittäisi kaikkien puolesta.

13. Jeesus nousi kuolleista. Mysteerisessä pääsiäisaamun tapahtumassa roomalaisten ja juutalaisten vartiot haudalla olivat voimattomia. Monen miehen liikuteltava kivi siirtyi ja hauta tyhjeni. Varhain aamulla liikkuvia naisia vastassa haudassa oli Jumalan sanansaattaja, ihmishahmoinen enkeli, joka kertoi mitä oli tapahtunut.

14. Jeesuksen oppilaat ja monet muut tapasivat Jeesuksen henkilökohtaisesti ylösnousemuksen jälkeen. Tämä rohkaisi teloituksen jälkeen säikähtäneet ja piiloutuneet oppilaat muuttumaan rohkeiksi, aktiivisiksi ja julkisiksi todistajiksi, mikä on tehokas todistus ylösnousemuksesta.

15. Torinon käärinliinat ovat varmistuneet viimevuosien tutkimuksissa Jeesus Nasaretilaisen käärinliinoiksi. Väärennöksen mahdollisuudet on karsittu pois. Se on maailmassa ainoa meille asti säilynyt ristiinnaulitsemalla teloitetun henkilön käärinliina, johon jälkensä jättäneet vammat vastaavat täysin evankeliumien kuvauksia Jeesukseen kohdistuvasta kidutuksesta. Merkillisintä on, että mitkään tieteen menetelmät eivät ole löytäneet teknistä selitystä kankaaseen tulleista vammojen ja ruumiin muotojen jäljistä. Käärinliinan kasvojäljistä on tehty FBI:n kuvantunnistusmenetelmällä monen vuoden työn tuloksena vaikuttava kuva. Ainut laatuinen ja selittämätön käärinliina siis todistaa vakuuttavasti Jeesus Nasaretilaisen persoonan ja teloituksen. Ks. Juha Hiltunen: Valokuva Jeesuksesta.

16. Monet Jeesukseen uskovista ihmisistä kustakin sukupolvesta sieltä alkaen kokee selvästi kohdanneensa Jeesuksen erilaisissa tilanteissa ja yhteyksissä hengen tasolla. Eläessään hän myös lupasi olla kanssamme, mikä on myös käynyt toteen lukemattomien ihmisten kokemuksena.

17. Jeesuksen opettama oppi ja tieto Jumalan olemuksesta on sitkeästi säilynyt ja siihen uskovien ihmisten lukumäärä on kasvanut yli miljardiin vuosisatojen aikana valtavista vastustuksista, vainoista ja seurakuntien ja kirkkojen puutteista huolimatta.

18. Jeesuksen oppi on edelleen ylivoimainen tuomaan ihmisille nykyelämään toivoa, lohtua, rakkaudellisuutta, turvallisuuden ja Jumalan rakkauden kohteena olemisen tunnetta, henkistä vapautta, yhteisöllisyyttä, inspiraatiota kasvuun ja sekä toivoa kuoleman jälkeiseen elämään. Jeesuksen arvot ovat pohjana myös demokratialle, nykyisille ihmisoikeuksille ja tasa-arvolle, jotka ovat jatkuvasti hyökkäyksen kohteena ympäri maailmaa.

—————————————————–

Useat asiat puhuvat sen puolesta, että Jeesus oli se, joka hän sanoikin olevansa eli Jumalan lähettämä opettaja ja vapahtaja.
On kuitenkin jokaisen oman uskon ja tahdon asia, kuinka tähän asiaan suhtautuu.

Jos uskomme, että Jeesus EI ollut Jumalan lähettämä, silloin on selvää, että hän oli suuri taikuri mutta myös valehtelija. Hänen kaikki opetuksensa on hylättävä hänen epärehellisyytensä takia, eikä niistä tarvitse välittää. Tällöin myös koko kristinoppi on perusteetonta humpuukia.

Jos taas uskomme, että hän oli Jumalan lähettämä ja puhui siten totta tehtävästään ja alkuperästään, tämä asettaa hänen viestinsä kuulleen ihmisen väistämättömästi suurten kysymysten eteen oman elämänsä arvoissa, suuntautumisessa ja valinnoissa.

 

JEESUKSEN OPETUKSET
120 keskeistä eri opetusta on kerätty v. 2020 Raamatun käännöksestä Matteuksen, Markuksen ja Luukkaan kertomuksista.                                                      15 sivua 11708 sanaa, keräillyt VJJ

 

1. ANTEEKSIANTO

– » Kaikki synnit ja pilkkapuheet annetaan ihmisille anteeksi, mutta Pyhän Hengen pilkkaamista ei anneta anteeksi. Se, joka puhuu Ihmisen Poikaa vastaan, saa puheensa anteeksi. Mutta se, joka puhuu Pyhää Henkeä vastaan, ei saa puheitaan anteeksi tässä eikä tulevassa maailmassa.»

– Pietari tuli ja kysyi Jeesukselta: »Herra, kuinka monesti minun pitää antaa veljeni pahat teot anteeksi? Seitsemän kertaako?» »Ei seitsemän vaan 77 kertaa», Jeesus vastasi.

– »Taivaiden valtakuntaa voikin ajatella näin: Kuningas päätti selvittää tilit palvelijoidensa kanssa. Tilintarkastus aloitettiin, ja kuninkaan eteen tuotiin palvelija, jolla oli miljoonavelat. Hänellä ei ollut varaa maksaa niitä, joten hallitsija käski myydä orjiksi hänet ja hänen vaimonsa ja lapsensa. Myös koko hänen omaisuutensa myytäisiin velan maksamiseksi. Silloin palvelija heittäytyi maahan ja sanoi: ’Ole kärsivällinen, niin maksan kyllä sinulle koko summan.’ Hallitsijan tuli sääli palvelijaa, ja niin hän päästi tämän menemään ja antoi velan anteeksi. Mennessään palvelija huomasi toisen palvelijan, joka oli hänelle satasen velkaa. Hän tarttui tätä kurkusta ja vaati: ’Maksa velkasi!’ Toinen palvelija heittäytyi maahan ja aneli: ’Ole kärsivällinen, niin maksan kyllä sinulle!’ Mutta ensimmäinen palvelija ei suostunut tähän. Hän järjesti velallisensa vankilaan, kunnes tämä maksaisi velkansa. Tämän nähdessään muut palvelijat tyrmistyivät. He menivät hallitsijan puheille ja kertoivat hänelle kaiken. Kuningas käski palvelijan luokseen ja sanoi: ’Sinä surkimus! Minä annoin sinulle velkasi kokonaan anteeksi, kun pyysit sitä. Eikö sinunkin olisi pitänyt sääliä ystävääsi, niin kuin minä säälin sinua?’ Suutuksissaan kuningas antoi palvelijansa kiduttajien käsiin, kunnes tämä maksaisi velkansa kokonaan. Samoin tekee minun taivaallinen Isäni teille, jos ette anna veljellenne anteeksi täydestä sydämestänne.»

– Jos veljesi tekee väärin, pidä hänelle puhuttelu. Jos hän on pahoillaan, anna hänelle anteeksi. Vaikka hän tekisi väärin sinua kohtaan seitsemästi päivässä ja tulisi seitsemästi pahoittelemaan, anna hänelle anteeksi.»

 

2. ASENNE JA TEOT

– » Te olette maan suola. Mutta jos suola menettäisi tehonsa, millä sitten suolattaisiin? Se ei kelpaisi enää mihinkään, ja se heitettäisiin maahan ihmisten tallattavaksi. Te olette maailman valo. Kaupunki ei voi pysyä piilossa, jos se on rakennettu vuorelle. Eikä lamppua sytytetä siksi, että se piilotettaisiin ruukun alle. Se pannaan lampunjalkaan, ja siitä se loistaa kaikille huoneessa oleville. Antakaa tekin valonne loistaa, niin ihmiset näkevät teidän hyvät tekonne ja ylistävät taivaallista Isäänne.

– ”Salaisuuksien on tarkoitus paljastua ja kätketyn tulla esiin. Kiinnittäkää huomiota siihen, mitä kuulette.»

– »Kasvattakaa hyvä puu ja hyviä hedelmiä tai huono puu ja pahoja hedelmiä. Hedelmistään puu näet tunnetaan. Te kyynpoikaset, miten voisitte puhua hyvää, kun olette pahoja? Suu puhuu sitä, mitä sydän on täynnä. Hyvä ihminen kaivaa varastostaan hyvää, paha ihminen pahaa. Minä sanon teille, että tuomiopäivänä peritään lasku kaikista ihmisten turhista puheista. Sanojesi perusteella sinut todetaan syyttömäksi, ja sanojesi perusteella sinut tuomitaan.»

– ” Se, joka on luotettava pienissä asioissa, on luotettava suurissakin. Se, joka on epäluotettava pienissä asioissa, on epäluotettava suurissakin. Jos ette ole luotettavia väärien rikkauksien kanssa, kuka antaisi todellisia rikkauksia teidän hoitoonne? Jos ette huolehdi luotettavasti toisen omaisuudesta, kuka antaisi teille jotain omaksi? Ei palvelija pysty palvelemaan kahta isäntää. Jos hän rakastaa yhtä, hän vihaa toista, ja jos hän kunnioittaa yhtä, hän halveksii toista. Ette voi palvella sekä Jumalaa että omaisuutta.»

– Fariseukset kuulivat tämän kaiken. He olivat rahanahneita, ja niinpä he vastasivat Jeesukselle pilkallisesti. Jeesus sanoi heille: »Te esiinnytte ihmisille kunnollisina, mutta Jumala tuntee teidän sydämenne. Se, mitä ihmiset arvostavat, on Jumalan silmissä törkeyden huippu.

– Jeesus kutsui väkijoukon luokseen ja sanoi: »Kuunnelkaa ja ymmärtäkää! Ei ihmistä saastuta se, mikä menee suusta sisään. Ihmisen saastuttaa se, mikä tulee suusta ulos.»

Silloin oppilaat tulivat sanomaan Jeesukselle: »Tiedätkö, että fariseukset pöyristyivät puheestasi?» Jeesus vastasi vain: »Jos kasvi ei ole taivaallisen Isäni istuttama, se revitään juurineen maasta. Älkää välittäkö heistä! He ovat sokeita, jotka taluttavat toisia sokeita. Kaikki putoavat kuoppaan.» Pietari sanoi: »Selitä meille, mitä vertauksesi tarkoittaa.» Jeesus vastasi. ´Se, mikä menee suusta sisään, kulkee vatsan kautta ja poistuu käymälässä. Mutta se, mikä tulee suusta ulos, on lähtöisin sydämestä. Se saastuttaa ihmisen. Sydämestä ovat lähtöisin pahat ajatukset, murhat, uskottomuus ja muut seksuaaliset rikkomukset, varkaudet, väärät todistukset ja herjaavat puheet. Tällaiset asiat ne ihmisen saastuttavat, ei se, että syö pesemättömin käsin.»

-Eräälle toiselle Jeesus sanoi: »Seuraa minua!» Tämä vastasi: »Herra, anna minun käydä ensin hautaamassa isäni.» Jeesus sanoi: »Jätä kuolleet hautaamaan kuolleensa ja lähde julistamaan Jumalan valtakuntaa. Vielä eräs toinen sanoi Jeesukselle: »Seuraan kyllä sinua, Herra, mutta anna minun ensin hyvästellä perheeni.»

-” Jeesus kuitenkin vastasi: »Se, joka tarttuu auraan ja katsoo taakseen, ei ole sopiva Jumalan valtakuntaan.»

 

3. AUTTAMINEN

– » Varokaa, ettette toimi oikein vain siksi, että ihmiset katselisivat teitä. Muuten ette saa palkkiota taivaalliselta Isältänne. Kun lahjoitat köyhille, älä toitota siitä niin kuin teeskentelijät. He mainostavat hyveellisyyttään synagogissa ja kujilla, jotta ihmiset kehuisivat heitä. Minä vakuutan teille, että se on heidän ainoa palkkionsa. Lahjoita köyhille niin, ettei vasen kätesi tiedä, mitä oikea käsi tekee. Silloin hyvä tekosi pysyy salassa. Isäsi myös näkee ja palkitsee sinut salassa.

– »Jos joku on kutsunut sinut häihin, älä yritä päästä parhaalle paikalle. Voihan olla, että isäntä on kutsunut myös jonkun sinua arvokkaamman henkilön. Kun arvovieras sitten tulee, niin isäntä, joka kutsui teidät, käskee sinun luovuttaa paikkasi. Silloin joudut siirtymään nolona huonoimmalle paikalle. Kun saat kutsun, mene ja käy syömään huonoimmalle paikalle. Kun isäntä sitten tulee, hän sanoo sinulle: ’Ystävä hyvä, siirry tänne lähemmäs.’ Niin saat kunnianosoituksen kaikkien vieraiden nähden. Se, joka korottaa itsensä, nöyryytetään, mutta se, joka itse nöyrtyy, korotetaan.»

– Jeesus istuutui vastapäätä keräysarkkua ja katseli, kuinka ihmiset lahjoittivat rahaa. Monet rikkaat antoivat paljon. Sitten tuli köyhä leski ja antoi kaksi pientä, lähes arvotonta kolikkoa. Jeesus kutsui oppilaat luokseen ja sanoi: »Minä vakuutan teille, että tämä köyhä leski laittoi keräysarkkuun enemmän kuin yksikään toinen. Kun kaikki muut antoivat yltäkylläisyydestään, hän antoi puutteestaan huolimatta kaiken, mitä hänellä oli.»

 

4. AUTUAAT ELI ONNELLISET

– » Onnellisia ovat hengeltään köyhät, taivaiden valtakunta on heidän. Onnellisia ovat suruaan valittavat, heitä lohdutetaan. Onnellisia ovat maltilliset, he perivät maan. Onnellisia ovat ne, joilla on oikeudenmukaisuuden nälkä ja jano, he saavat kyllikseen. Onnellisia ovat myötätuntoiset, heitäkin kohdellaan myötätuntoisesti. Onnellisia ovat puhdassydämiset, he saavat nähdä Jumalan. Onnellisia ovat rauhantekijät, heitä kutsutaan Jumalan lapsiksi. Onnellisia ovat ne, joita vainotaan oikeudenmukaisuuden vuoksi, taivaiden valtakunta on heidän. Onnellisia olette te, kun teitä minun vuokseni pilkataan ja vainotaan ja kun teistä levitetään kaikenlaisia pahantahtoisia valheita. Iloitkaa ja riemuitkaa, koska saatte taivaassa suuren palkkion. Vainottiinhan profeettojakin, jotka elivät ennen teitä.

 

5. AVIOERO

– » Olette kuulleet käskyn: ’Jos eroat vaimostasi, anna hänelle erotodistus. Mutta minäpä sanon: Joka eroaa vaimostaan jonkin muun syyn kuin seksuaalisen holtittomuuden takia, tekee vaimostaan avionrikkojan. Avionrikkoja on myös se, joka menee naimisiin jätetyn naisen kanssa.»

– Fariseukset tulivat Jeesuksen puheille testatakseen häntä. He kysyivät: »Voiko mies erota vaimostaan mistä tahansa syystä?» Jeesus vastasi: »Ettekö ole lukeneet, että Luoja teki ihmisen jo alun alkaen mieheksi ja naiseksi?» Ja hän jatkoi: »Siksi mies jättää isänsä ja äitinsä ja yhdistyy vaimonsa kanssa niin, että heillä on yhteinen ruumis. He eivät ole enää erillisiä, vaan heidän ruumiinsa ovat yhtä. Eikä ihmisen pidä erottaa niitä, jotka Jumala on yhdistänyt toisiinsa.» Fariseukset kysyivät: »Miksi Mooses sitten käski antaa erotodistuksen vaimolle, jonka mies jättää?» Jeesus vastasi: »Mooses otti huomioon sen, miten kovasydämisiä te olette. Siksi hän antoi teille luvan jättää vaimonne. Alun alkaen näin ei kuitenkaan ollut. Minä sanon teille: joka jättää vaimonsa jonkin muun syyn kuin vaimon seksuaalisen holtittomuuden vuoksi ja nai toisen naisen, tekee aviorikoksen.» Oppilaat sanoivat Jeesukselle: »Jos tuo on ainoa hyväksyttävä syy erota, ei kannata mennä naimisiin ollenkaan.» Jeesus kuitenkin vastasi: »Ei tuo sovi kaikille vaan ainoastaan niille, joille se on mahdollista. Jotkut elävät selibaatissa, koska ovat synnynnäisesti epäseksuaalisia. Toisille taas ihmiset ovat tehneet seksin mahdottomaksi. On myös niitä, jotka elävät selibaatissa taivaiden valtakunnan takia. Sen, jolle tämä ratkaisu sopii, on se tehtävä.»

 

6. IHMISTEN SUHDE OPETUKSEEN

– » Oppilaat tulivat kysymään Jeesukselta, miksi hän puhui ihmisille vertauksin. Jeesus vastasi: »Teille on paljastettu taivaiden valtakunnan salaisuudet, mutta heille ei. Sille, jolla jo on, annetaan lisää yllin kyllin. Siltä, jolla ei ole, otetaan sen sijaan loputkin pois. Puhun heille vertauksin, koska he eivät näe, vaikka katsovat. He eivät kuule eivätkä ymmärrä, vaikka kuuntelevat. Mutta te olette onnellisia, koska teidän silmänne näkevät ja korvanne kuulevat. Minä vakuutan teille: Moni profeetta ja oikeamielinen olisi halunnut nähdä sen, minkä te olette nähneet. He olisivat halunneet kuulla sen, minkä te olette kuulleet. He eivät kuitenkaan nähneet, eivätkä kuulleet.»

 

7. JEESUKSEN OMAISET

– Jeesuksen vielä puhuessa ihmisille hänen äitinsä ja veljensä saapuivat paikalle. He seisoivat ulkona ja yrittivät päästä Jeesuksen puheille. Joku tuli sanomaan Jeesukselle, että hänen äitinsä ja veljensä halusivat puhua hänen kanssaan. Mutta Jeesus vastasi viestintuojalle: »Kuka on äitini? Ketkä ovat sisaruksiani?» Hän osoitti oppilaitaan ja sanoi: »Katsohan, tuossa ovat äitini ja sisarukseni. Se, joka toteuttaa taivaallisen Isäni tahdon, on veljeni ja sisareni ja äitini.»

 

8. JEESUKSEN PERSOONAN OMINAISUUDET ja ARVOT

-Jeesus vastasi kansan johtajille: »Minäkin esitän teille kysymyksen. Jos vastaatte siihen, niin minä kerron, millä oikeudella toimin. Mistä Johanneksen antama kaste oli peräisin, taivaasta vai ihmisiltä?» Ylipapit ja kansanjohtajat neuvottelivat keskenään: »Jos sanomme, että taivaasta, niin hän kysyy meiltä, miksi emme uskoneet häntä. Jos taas sanomme, että ihmisiltä, saamme kansan kimppuumme. Kaikkihan pitävät Johannesta profeettana.» Niinpä he vastasivat Jeesukselle, etteivät tienneet. Silloin Jeesus sanoi: »Minäkään en sano teille, millä oikeudella minä toimin.»

– » Älkää luulko, että tulin tuomaan maan päälle rauhan. Tulin heittämään eteenne miekan, en rauhaa. Tulin saattamaan ihmiset riitoihin: Pojan isäänsä vastaan, tyttären äitiään vastaan ja morsiamen anoppiaan vastaan. Saman talon väestä tulee vihollisia keskenään.

– Fariseukset halusivat päästä syyttämään Jeesusta ja kysyivät häneltä: »Saako sapattina parantaa?» Jeesus vastasi: »Kuka teistä ei nostaisi ainoaa lammastaan kuopasta, jos se putoaisi sinne sapattina? Ja kuinka paljon lammasta arvokkaampi onkaan ihminen! Siksi sapattina on lupa tehdä hyvää.» Sitten hän sanoi miehelle: »Ojenna kätesi.» Mies ojensi kätensä, ja se muuttui yhtä terveeksi kuin toinenkin käsi.

– Jotkut oppineista ja fariseuksista sanoivat: »Opettaja, anna meidän nähdä merkki siitä, kuka olet. »Jeesus vastasi: »Tämä paha ja uskoton Israelin sukupolvi pyytää merkkiä, mutta sille ei anneta muuta kuin profeetta Joonan merkki: niin kuin Joona oli kolme päivää ja kolme yötä meripedon vatsassa, niin on Ihmisen Poikakin kolme päivää ja kolme yötä maan syvyyksissä. Niniven asukkaat nousevat viimeiselle tuomiolle yhdessä tämän Israelin sukupolven kanssa ja tuomitsevat sen. He näet kääntyivät, kun Joona saarnasi heille. Ja kuinka paljon enemmän teillä tässä onkaan kuin Joona! Etelän kuningatar nousee viimeiselle tuomiolle yhdessä tämän Israelin sukupolven kanssa ja tuomitsee sen, koska hän tuli maan ääristä kuuntelemaan Salomon viisautta. Ja tässä teillä on enemmän kuin Salomo!»

– Jeesus otti mukaansa Pietarin, Jaakobin ja tämän veljen Johanneksen. Hän vei heidät korkealle vuorelle, erilleen muista. Siellä heidän edessään Jeesuksen ulkonäkö muuttui. Hänen kasvonsa alkoivat loistaa kuin aurinko, ja hänen vaatteensa muuttuivat hohtavan valkoisiksi. Samassa heille ilmestyivät Mooses ja Elia, jotka keskustelivat Jeesuksen kanssa. Pietari puuttui puheeseen ja sanoi Jeesukselle: »Herra, onpa hyvä, että mekin olemme täällä. Jos haluat, voin tehdä kolme majaa: yhden sinulle, yhden Moosekselle ja yhden Elialle.» Pietarin vielä puhuessa heidän päälleen tuli loistava pilvi, josta kuului ääni: »Tässä on minun rakas Poikani, johon olen kiintynyt. Kuunnelkaa häntä!» Tämän kuullessaan oppilaat pelästyivät kovasti ja heittäytyivät maahan. Jeesus tuli heidän luokseen, kosketti heitä ja sanoi: »Nouskaa, älkääkä pelätkö.» Kun oppilaat nostivat katseensa, he eivät nähneet muita kuin Jeesuksen.

– Kun fariseukset olivat koolla, Jeesus kysyi heiltä: »Mitä te ajattelette Kristuksesta? Kenen poika hän on?» »Daavidin», fariseukset vastasivat. Siihen Jeesus sanoi: »Miksi Daavid sitten Hengen innoittamana kutsuu häntä Herraksi, kun hän sanoo: ’Herra sanoi Herralleni: istu oikealle puolelleni, kunnes alistan vihollisesi sinun jalkojesi alle.’

Jos Daavid kutsuu Kristusta Herrakseen, miten tämä voisi olla hänen poikansa?» Kukaan ei osannut vastata Jeesukselle, eikä kukaan uskaltanut siitä lähtien kysyä häneltä mitään.

 

9. JEESUKSEN SANOJEN NOUDATTAMINEN

– » Joka rakastaa isäänsä tai äitiään enemmän kuin minua, ei ole minun arvoiseni. Joka rakastaa poikaansa tai tytärtään enemmän kuin minua, ei ole minun arvoiseni. Joka ei ota ristiään ja seuraa minua, ei ole minun arvoiseni. Joka pelastaa oman henkensä, kadottaa elämänsä. Joka menettää henkensä minun vuokseni, saa elää.»

– » Se, joka ei ole minun puolellani, on minua vastaan. Hän hajottaa, koska ei kokoa minun kanssani.

– Samana päivänä Jeesus lähti ulos, meni järven rantaan ja istuutui. Hänen luokseen tuli niin paljon ihmisiä, että hänen oli mentävä veneeseen. Hän istui veneessä, ja väkijoukko oli rannalla. Jeesus selitti heille monia asioita vertausten avulla. Hän sanoi: »Mies lähti kylvämään. Kun hän heitteli siemeniä maahan, osa niistä päätyi tien viereen. Sitten linnut tulivat ja söivät ne. Osa siemenistä päätyi kallioiseen paikkaan, jossa maata ei ollut paljoa. Niinpä vilja alkoi kasvaa saman tien, koska multakerros oli ohut. Vilja jäi kuitenkin juurettomaksi ja paahtui kuivaksi auringon noustua. Osa siemenistä päätyi piikkipensaikkoon, ja pensaat kasvoivat ja tukahduttivat viljan. Mutta loput siemenet päätyivät hyvään maahan ja antoivat satoa sata, kuusikymmentä tai kolmekymmentä jyvää. Kuunnelkaa, jos teillä on korvat!» Kuulkaa siis, mitä vertaus kylväjästä tarkoittaa. Aina, kun joku kuulee sanoman valtakunnasta eikä ymmärrä sitä, tulee Paholainen ja sieppaa sen, mitä sydämeen on kylvetty. Tätä tarkoittaa tien viereen kylvetty siemen. Kalliolle kylvetty siemen taas tarkoittaa sitä, että ihminen kuulee sanoman ja ottaa sen heti mielihyvin vastaan. Se ei kuitenkaan juurru häneen vaan jää tilapäiseksi. Kun häntä aletaan vainota sanoman takia ja hän joutuu ahtaalle, muuttuu sanoma hänelle heti vastenmieliseksi. Piikkipensaisiin kylvetty siemen tarkoittaa tätä: Ihminen kuulee sanoman, mutta maalliset huolet ja rikkauden houkutukset tukahduttavat sen. Tällainen ihminen jää hedelmättömäksi. Hyvään maahan kylvetty siemen sen sijaan tarkoittaa sitä, että ihminen kuulee sanoman ja ymmärtää sen. Tällainen ihminen tuottaa satoa sata-, kuusikymmentä- tai kolmekymmentäkertaisesti.»

– Jeesuksen mukana kulki paljon ihmisiä. Hän kääntyi ja sanoi heille: »Minun oppilaani ei voi olla kukaan, joka ei vihaa isäänsä, äitiään, vaimoaan, lapsiaan, veljiään ja sisariaan ja vieläpä omaa elämäänsäkin. Minun oppilaani ei voi olla kukaan, joka ei kanna ristiään ja seuraa minua.

– ”Jos joku teistä aikoo rakentaa tornin, hän varmaankin istuutuu ensin laskemaan kustannukset. Sitten hän harkitsee, onko hänellä varaa rakentaa torni valmiiksi. Muuten voisi käydä niin, että työt pitäisi jättää kesken, vaikka perustukset olisi jo tehty. Silloin ihmiset alkaisivat pilkata häntä: ´Mies tuossa alkoi rakentaa, mutta valmista ei tullut!’

-” Tai jos kuningas on lähdössä sotaan toista kuningasta vastaan, eikö hän ensin harkitse, pystyykö hän voittamaan 10 000 sotilaallaan vihollisensa 20 000 sotilasta? Jos hän ei siihen pysty, hän lähettää neuvottelijoita hieromaan rauhaa, kun vihollinen on vielä kaukana. Sama koskee kaikkia teitä: se, joka ei luovu koko omaisuudestaan, ei voi olla minun oppilaani.»

– »Suolasta on hyötyä. Mutta millä sitten suolataan, jos se lakkaa olemasta suolaista? Sellainen suola ei kelpaa edes pellolle eikä lantaläjään, vaan se heitetään pois.

 

10. JEESUKSEN TEHTÄVÄ JA VALTUUDET

– Jeesus tuli Galileasta Jordanille Johanneksen kastettavaksi. Johannes esteli ja sanoi: »Sinäkö tulet minun luokseni? Minunhan tässä pitäisi saada kaste sinulta.» Jeesus kuitenkin sanoi: »Suostu nyt, sillä näin meidän kuuluu tehdä.» Niinpä Johannes suostui kastamaan hänet. Heti kasteen saatuaan Jeesus nousi vedestä. Samassa taivaat avautuivat ja Jeesus näki, miten Jumalan Henki laskeutui hänen päälleen kuin kyyhkynen. Samalla taivaista kuului ääni: »Tämä on minun rakas Poikani, johon minä olen kiintynyt.»

– Hänen luokseen tuotiin halvaantunut, joka lepäsi paareilla. Kun Jeesus näki tuojien uskon ja luottamuksen, hän sanoi halvaantuneelle: »Rohkeutta, poikani. Syntisi annetaan anteeksi.» Silloin oppineet sanoivat toisilleen: »Tuohan pilkkaa Jumalaa!» Jeesus tiesi heidän ajatuksensa ja sanoi: »Miksi haudotte pahoja ajatuksia sydämessänne? Kumpi on helpompaa sanoa: ’Rikkomuksesi annetaan anteeksi’ vai ’Nouse ja kävele’? Näytän teille, että Ihmisen Pojalla on valta antaa maan päällä syntejä anteeksi.» Sitten hän sanoi halvaantuneelle: »Nouse, ota patjasi ja mene kotiin.» Halvaantunut nousi ja lähti kotiinsa. Sen nähdessään väkijoukko pelästyi ja ylisti Jumalaa, joka oli antanut ihmisille sellaisen vallan.

– Jeesus kulki ympäriinsä kaupungeissa ja kylissä ja opetti niiden synagogissa. Hän julisti ilosanomaa Jumalan valtakunnasta ja paransi kaikki sairaudet ja vaivat. Hän näki kansanjoukot ja alkoi sääliä ihmisiä, koska nämä olivat rasittuneita ja heitteillä kuin lampaat ilman paimenta. Jeesus sanoi oppilailleen: »Sato on runsas mutta työntekijöitä vähän. Pyytäkää siis isännältä, että hän lähettäisi väkeään korjaamaan satoa.»

– »Miksi hän syö syntisten ja tulliaseman välistä vetäjien kanssa?» Jeesus kuuli tämän ja sanoi: »Eivät terveet lääkäriä tarvitse vaan sairaat. Enkä minä tullut kutsumaan syyttömiä vaan syntisiä.»

Jeesus sanoi heille: »Voi teitä hidasjärkisiä! Kauanko teiltä kestää uskoa se, mitä profeetat ovat sanoneet? Eikö Kristuksen pitänyt kärsiä juuri noin ja saada sitten kunniansa kirkkaudessa?» Ja niin Jeesus kävi Mooseksesta ja kaikista profeetoista alkaen läpi kaikki kirjoitukset ja selitti oppilaille, mitä hänestä kerrottiin niissä.

 

11. JEESUS JA PAHOLAINEN

– »Jakautuneet valtakunnat hajoavat, kuten jakautuneet kaupungit ja perheetkin. Jos Saatana karkottaa Saatanan, hän on jakautunut ja käynyt itsensä kimppuun. Miten hänen valtakuntansa siis voisi kestää? Jos minä karkotan demoneja Belsebulin voimalla, niin kenen voimalla teidän oppipoikanne niitä karkottavat? Heidän toimintansa vie pohjan syytöksiltänne. Mutta jos karkotan demoneja Jumalan Hengen voimalla, on Jumalan valtakunta jo tullut luoksenne.

– » Jos minä karkotan demoneja Belsebulin voimalla, niin kenen voimalla teidän oppipoikanne niitä karkottavat? Heidän toimintansa vie pohjan syytöksiltänne. Mutta jos karkotan demoneja Jumalan Hengen voimalla, on Jumalan valtakunta jo tullut luoksenne.

– »Kun demoni lähtee ihmisestä, se harhailee seuduilla, joilla ei ole vettä, ja etsii lepopaikkaa, mutta ei löydä. Silloin se toteaa: ’Palaan siihen taloon, josta lähdin.’ Se palaa ja löytää talonsa tyhjillään, siivottuna ja hyvässä järjestyksessä. Niinpä se kutsuu kylään seitsemän vielä pahempaa demonia, jotka käyvät taloksi. Näin tämän ihmisen asiat ovat entistä huonommin. Näin käy myös tälle pahalle sukupolvelle.»

 

12. JOHTAJAN OIKEA KÄYTÖS JA HYVÄ JOHTAJUUS

-»Tehän tiedätte, että hallitsijat pitävät kansoja alamaisinaan ja että suurmiehet alistavat kansat valtaansa. Teidän keskuudessanne näin ei kuitenkaan saa olla. Jos joku teistä tahtoo tulla suureksi, hänen on oltava toisten palvelija. Jos joku teistä haluaa olla ensimmäinen, hänen on oltava toisten orja. Eihän Ihmisen Poikakaan tullut palveltavaksi vaan palvelemaan ja maksamaan hengellään kaikkien lunnaat.»

-Sitten Jeesus puhui väkijoukolle ja oppilailleen: »Oppineet ja fariseukset ovat ryhtyneet opettamaan Mooseksen arvovallalla. Noudattakaa siis kaikkea, mitä he teille opettavat. Älkää kuitenkaan ottako mallia heidän teoistaan, sillä he puhuvat yhtä ja tekevät toista. He kasaavat toisten harteille raskaita ja hankalia kantamuksia, mutta eivät itse tahdo koskea niihin sormellakaan. He tekevät vain sellaista, minkä avulla voivat esiintyä ihmisille. He käyttävät leveitä raamatunlausekoteloita ja panevat viittaansa isot tupsut. Juhla-aterioilla he viihtyvät parhailla paikoilla ja synagogassa eturivissä. He nauttivat siitä, että heitä tervehditään torilla ja kutsutaan herraksi. Teitä ei kuitenkaan pidä herroitella. Teillä on vain yksi opettaja, ja te olette kaikki veljiä ja sisaria. »

– » Älkääkä kutsuko ketään isäksi maan päällä, sillä teillä on vain yksi isä, taivaallinen Isä. Teitä ei myöskään saa sanoa oppaiksi, koska teidän oma oppaanne on ainoa oikea opas, Kristus. Suurin teistä on se, joka palvelee muita. Se, joka korottaa itsensä, nöyryytetään, mutta se, joka itse nöyrtyy, korotetaan. »

 

13. JUMALAN HUOLENPITO

– » Älkää huolehtiko hengissä pysymisestä, siitä mitä söisitte ja joisitte. Älkää huolehtiko siitä, miten pukeutuisitte. Eikö henki ole enemmän kuin ravinto ja ruumis enemmän kuin vaatteet? Vilkaiskaapa taivaan lintuja. Eivät ne kylvä eivätkä korjaa satoa säilöäkseen sen varastoon. Silti taivaallinen Isänne ruokkii ne. Eikö hän tekisi saman vielä paljon mieluummin teille? Kuka teistä voisi murehtimalla pidentää elämäänsä vähääkään?

– » Miksi huolehtisitte vaatteistakaan? Ottakaa mallia niityllä kasvavista kukista. Eivät ne näe vaivaa valmistaakseen vaatteita. Mutta minä sanon teille, että jokainen niistä on puettu hienommin kuin kuningas Salomo kaikessa loistossaan. Niityn kasvit kasvavat tänään, mutta huomenna ne heitetään tuleen. Jos Jumala silti pukee ne näin, eikö hän tekisi saman vielä paljon mieluummin teille, te vähäuskoiset!

– » Älkää siis milloinkaan huolehtiko siitä, mitä söisitte tai joisitte tai pukisitte päällenne. Vierasuskoiset tavoittelevat kaikkea tätä. Taivaallinen Isänne tietää kyllä, että tarvitsette tätä kaikkea.

– » Etsikää te ennen kaikkea Jumalan valtakuntaa ja hänen oikeamielisyyttään, niin saatte kaiken muunkin.

– » Älkää siis huolehtiko huomisesta, se pitää kyllä itsestään huolen. Kullekin päivälle riittävät sen omat ongelmat.

-» Varpusia saa kolikolla kaksi. Silti yhtäkään niistä ei pyydystetä, ellei Isänne sitä salli. Jokainen hiuksennekin on laskettu. Älkää siis pelätkö. Olettehan arvokkaampia kuin kokonainen varpusparvi.»

– »Kuvitellaanpa, että jollakulla teistä on sata lammasta ja yksi niistä katoaa. Varmaan hän jättää ne 99, lähtee etsimään sitä kadonnutta ja etsii niin kauan, että se löytyy, vai mitä? Kun hän löytää lampaan, hän nostaa sen iloisena hartioilleen. Kotiin tultuaan hän kutsuu koolle ystävät ja naapurit ja sanoo heille: ’Iloitkaa kanssani, koska löysin lampaan, joka oli kadonnut.’ 7Minä sanon teille: samoin taivaassa iloitaan enemmän yhdestä kääntyneestä syntisestä kuin 99 oikeamielisestä, joiden ei tarvitse kääntyä.

– »Tai entäpä jos naisella on kymmenen hopearahaa ja hän kadottaa niistä yhden? Varmaan hän sytyttää lampun, käy läpi koko talon ja etsii niin kauan, että se löytyy, vai mitä? Kun hän löytää sen, hän kutsuu ystävänsä ja naapurinsa ja sanoo: ’Iloitkaa kanssani, koska löysin rahan, joka oli kadonnut.’ Minä sanon teille: samoin Jumalan enkelit iloitsevat yhdestäkin harhautuneesta, joka kääntyy takaisin.»

– »Miehellä oli kaksi poikaa. Nuorempi heistä sanoi isälleen: ’Isä, anna minulle minun osuuteni sinun omaisuudestasi.’ Niin isä jakoi omaisuutensa pojilleen. Muutaman päivän päästä nuorempi poika keräsi tavaransa ja matkusti kaukaiseen maahan. Hän eli siellä holtittomasti ja tuhlasi koko omaisuutensa. Kun hän oli pannut kaiken menemään, tuli seudulle paha nälänhätä ja hän alkoi kärsiä puutetta. Niinpä hän meni kysymään töitä eräältä paikalliselta, ja tämä lähetti hänet maatilalleen paimentamaan sikoja. Hänellä oli niin nälkä, että hän himoitsi rehua, jolla sikoja ruokittiin. Kukaan ei kuitenkaan antanut sitä hänelle. Silloin poika pysähtyi miettimään: ’Isäni työntekijöillä on yllin kyllin ruokaa, mutta minä kuolen täällä nälkään. Lähden takaisin isäni luokse ja sanon tehneeni väärin taivasta ja häntä kohtaan. Sanon, etten enää ansaitse olla hänen poikansa, ja pyydän, että hän pitäisi minua yhtenä työntekijöistään.’ Niin hän lähti isänsä luokse. Isä näki hänet jo kaukaa, ja hänen sydäntään riipaisi. Hän juoksi poikaa vastaan, heittäytyi hänen kaulaansa ja suuteli häntä. Poika sanoi: ’Isä, olen tehnyt väärin taivasta ja sinua kohtaan. En enää ansaitse olla poikasi.’ Isä kuitenkin sanoi palvelijoilleen: ’Tuokaa äkkiä parhaat vaatteet ja antakaa hänelle sormus sormeen ja sandaalit jalkoihin. Ottakaa lihavaksi syötetty vasikka ja teurastakaa se. Nyt syödään ja juhlitaan! Poikani oli kuollut mutta heräsi eloon. Hän oli kadoksissa, mutta nyt hän on löytynyt.’ Niin he alkoivat juhlia. Vanhempi poika oli pellolla. Kun hän lähestyi kotia, hän kuuli musiikkia ja tanssin ääniä. Hän kutsui luokseen yhden palvelijoista ja kysyi, mitä ihmettä oli meneillään. Palvelija sanoi: ’Veljesi on palannut. Isäsi käski teurastaa lihavaksi syötetyn vasikan, koska sai hänet terveenä takaisin.’ Silloin vanhempi veli suuttui eikä halunnut mennä sisään. Isä tuli ulos suostuttelemaan häntä, mutta hän sanoi: ’Minä olen raatanut vuosikausia kuin orja, enkä ole milloinkaan jättänyt käskyäsi täyttämättä. Silti et ole koskaan antanut minulle edes surkeaa pikku vuohta, että olisin saanut järjestää juhlat ystävilleni. Tuon toisen poikasi palattua sinä kyllä teurastit lihotetun vasikan, vaikka hän tuhlasi omaisuutesi huoriin!’ Isä vastasi hänelle: ’Poikani, sinä olet aina ollut minun luonani, ja kaikki, mikä on minun, on sinun. Nyt oli kuitenkin syytä iloon ja juhlaan: Veljesi oli kuollut mutta heräsi eloon. Hän oli kadoksissa, mutta nyt hän on löytynyt.’

 

14. JUMALAN VALTAKUNTA

– »Taivaiden valtakunta on kuin mies, joka kylvi peltoonsa hyvää siementä. Mutta ihmisten nukkuessa hänen vihollisensa kävi kylvämässä vehnän joukkoon vehnältä näyttävää myrkkykasvia ja meni pois. Kun vilja sitten nousi maasta ja sato alkoi kypsyä, oli joukossa myös tätä valevehnää. Työmiehet tulivat kysymään isännältä: ’Herra, etkö kylvänytkin peltoosi hyvää siementä? Mistä valevehnä on tullut?’ Isäntä vastasi, että se oli vihollisen tekosia. Työmiehet kysyivät: ’Tahdotko, että menemme repimään sen maasta?’ ’Ei’, isäntä vastasi. ’Valevehnää poistaessanne voisitte repiä vehnääkin. Antakaa molempien kasvaa yhdessä sadonkorjuuseen saakka. Silloin sanon sadonkorjaajille: ’Kerätkää ensin valevehnät. Sitokaa niistä nippuja ja polttakaa ne. Kootkaa sitten vehnä varastooni.’» Hyvän siemenen kylväjä tarkoittaa Ihmisen Poikaa. Pelto on maailma, ja hyvä siemen tarkoittaa taivaiden valtakunnan alamaisia. Valevehnät taas ovat niitä, jotka ovat pahan vallassa. Vihollinen, joka ne kylvää on Paholainen. Sadonkorjuu on aikojen loppu, ja sadonkorjaajat ovat enkeleitä. Valevehnät kootaan ja poltetaan, ja samoin käy aikojen lopussa: Ihmisen Poika lähettää enkelinsä, ja he kokoavat hänen valtakunnastaan pois kaikki vääryydentekijät ja kaiken, mikä on loukkaavaa. He heittävät nämä tulikuumaan uuniin, jossa itketään ja purraan hammasta. Samaan aikaan oikeamieliset loistavat Isänsä valtakunnassa kuin aurinko. Kuunnelkaa, jos teillä on korvat!»

– »Taivaiden valtakunta on kuin sinapinsiemen, jonka mies kylvi peltoonsa. Se on pienempi kuin kaikki muut siemenet, mutta siitä kasvaa kaikkia muita suurempi kasvi. Lopulta siitä tulee puu, jonka oksille taivaan linnut saapuvat pesimään.»

– Vielä tällaisenkin vertauksen Jeesus kertoi: »Taivaiden valtakunta on kuin taikinajuuri. Nainen otti kolme ämpärillistä jauhoja ja lisäsi niihin taikinajuuren, ja koko taikina happani.»

– »Taivaiden valtakunta on kuin peltoon kätketty aarre. Kun mies löysi sen, hän piilotti sen uudelleen. Sitten hän meni iloissaan myymään koko omaisuutensa ja osti sen pellon.

– » Taivaiden valtakuntaa voi ajatella myös näin: Kauppias etsi kauniita helmiä. Kun hän löysi yhden hyvin arvokkaan helmen, hän meni ja myi koko omaisuutensa ja osti tuon helmen.

– » Taivaiden valtakuntaa voi ajatella vielä näinkin: Verkko heitettiin järveen, ja siihen tarttui kaikenlaisia kaloja. Kun verkko oli täynnä, se vedettiin rantaan. Arvokalat laitettiin koreihin, mutta roskakalat heitettiin pois.  Samoin käy aikojen lopussa. Enkelit tulevat, erottelevat pahat oikeamielisten joukosta ja heittävät heidät tulikuumaan uuniin. Siellä itketään ja purraan hammasta.»

– » Jos jollakulla on sata lammasta ja yksi niistä eksyy, eikö hän jätä ne 99 vuorille ja lähde etsimään sitä eksynyttä? Ja jos hän löytää sen – minä vakuutan teille, että hän iloitsee siitä enemmän kuin niistä 99 lampaasta, jotka eivät eksyneet. Samoin ei teidän taivaallinen Isännekään tahdo, että kukaan näistä pienistä tuhoutuisi.»

– »Taivaiden valtakuntaa voi ajatella näin: Isäntä lähti aikaisin aamulla palkkaamaan työmiehiä viinitarhaansa. Hän sopi miesten kanssa yhden denaarin päiväpalkasta ja lähetti heidät viinitarhaan. Kun hän yhdeksän aikoihin lähti ulos, hän näki joukon joutilaita miehiä seisoskelemassa torilla. Isäntä sanoi miehille: ’Menkää tekin viinitarhaan. Maksan teille asiallisen palkan.’ Miehet tekivät niin. Isäntä kävi ulkona myös keskipäivällä ja kolmen maissa iltapäivällä ja teki samoin. Kun hän viiden aikoihin kävi taas ulkona, hän näki jälleen miehiä seisoskelemassa ja kysyi heiltä: ’Miksi olette seisseet täällä joutilaina koko päivän?’ ”Koska kukaan ei ole palkannut meitä’, miehet vastasivat. ’Menkää tekin viinitarhaani’, isäntä sanoi. Illan tullen isäntä sanoi tilanhoitajalleen: ’Kutsu työmiehet koolle ja maksa palkka jokaiselle, viimeksi tulleille ensin ja ensin tulleille viimeiseksi. Viiden aikoihin aloittaneet saivat denaarin mieheen. Ensimmäisinä töihin tulleet arvelivat nyt saavansa enemmän, mutta hekin saivat denaarin. He alkoivat väittää vastaan ja sanoivat isännälle: ’Nuo viimeisinä tulleet olivat hommissa tunnin. Silti pidät heitä saman arvoisina kuin meitä, jotka paiskimme töitä helteessä koko päivän!’ Isäntä sanoi yhdelle valittajista: ’En tee sinulle vääryyttä, ystäväni. Emmekö sopineet yhdestä denaarista? Ota omasi ja lähde. Tahdon antaa tälle viimeiselle saman kuin sinullekin. Vai enkö muka saa tehdä omillani, mitä tahdon? Katsotko pahalla sitä, että minä olen hyvä?’ Näin viimeiset tulevat ensimmäisiksi ja ensimmäiset viimeisiksi.»

– Samana päivänä Jeesuksen luokse tuli saddukeuksia, joiden mukaan kuolleet eivät herää eloon. He sanoivat Jeesukselle: »Opettaja, Mooses sanoi, että jos mies kuolee lapsettomana, hänen veljensä pitää naida leski ja jatkaa vainajan sukua. No, meidän joukossamme oli seitsemän veljestä. Vanhin heistä meni naimisiin, mutta kuoli ja jätti lapsettoman vaimonsa veljelleen. Myös tämä toinen veli kuoli, samoin kolmas ja kaikki muutkin aina seitsemänteen asti. Viimeisenä kuoli nainen. Kenelle noista seitsemästä veljeksestä hän kuuluu ylösnousemuksessa? Hänhän oli jokaisen vaimo.» Jeesus vastasi heille: »Olette hakoteillä, koska ette tunne pyhiä kirjoituksia ettekä Jumalan voimaa. Ei ylösnousemuksessa anneta ketään vaimoksi eikä mennä naimisiin, vaan kaikki ovat kuin taivaan enkeleitä. Ettekö ole lukeneet, mitä Jumala on kuolleiden ylösnousemuksesta sanonut: ”Minä olen Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala’? Hän ei ole kuolleiden vaan elävien Jumala.» Kansa oli ihmeissään Jeesuksen opetuksesta.

– »Eräs mies järjesti suuret päivälliset ja kutsui paljon vieraita. Kun päivällisten piti alkaa, hän lähetti palvelijansa sanomaan kutsutuille: ’Tulkaa, kaikki on valmiina.’ Silloin kaikki alkoivat kuin yhdestä suusta esittää syitä, jotka estivät heitä tulemasta. Yksi sanoi: ’Ostin pellon, ja minun on mentävä katsomaan sitä. Pahoittelen, etten pääse tulemaan.’ Toinen sanoi: ’Ostin viisi paria härkiä, ja menen kokeilemaan, mihin ne pystyvät. Pahoittelen, etten pääse tulemaan.’ Kolmas sanoi: ’Olen juuri mennyt naimisiin, enkä siksi voi tulla.’ Palvelija palasi ja kertoi tämän isännälleen. Isäntä suuttui ja sanoi palvelijalle: ’Lähde heti kaupungille! Kierrä kaduilla ja kujilla ja tuo tänne köyhät, sokeat ja rammat.’

Kun palvelija taas palasi, hän sanoi: ’Herra, tein niin kuin käskit, mutta tilaa on vieläkin.’ Isäntä sanoi palvelijalle: ’Lähde tien päälle ja etsi vaikka tien vierestäkin. Pakota kaikki tulemaan, jotta taloni täyttyisi. Minä sanon teille: kukaan niistä, jotka aluksi kutsuin, ei minun ruokiani maista.’»

– »Oli kerran rikas mies. Hänen vaatteensa olivat kuninkaallista, purppuraiseksi värjättyä pellavaa, ja hänen elämänsä oli joka päivä ylellistä juhlaa. Hänen porttinsa pielessä virui köyhä Lasarus paiseiden peitossa. Köyhä toivoi saavansa syödä edes sitä, mitä rikkaan miehen pöydältä putoaisi. Koirat kävivät nuolemassa hänen paiseitaan.

Sitten köyhä kuoli, ja enkelit veivät hänet Abrahamin luokse. Rikaskin kuoli, ja hänet haudattiin. Kun hän Manalan tuskissa kohotti katseensa, hän näki kaukana Abrahamin ja tämän sylissä Lasaruksen. Silloin hän huusi apua: ’Isä Abraham, sääli minua! Lähetä Lasarus kastamaan sormenpäänsä veteen ja viilentämään kieltäni. Nämä liekit kiduttavat minua.’ Abraham vastasi hänelle: ’Muista, poikani, että sinä sait kokea hyvät asiat jo eläessäsi. Lasarus sen sijaan koki pelkkää pahaa. Nyt häntä lohdutetaan, mutta sinä saat kärsiä. Sitä paitsi meidän välillämme on ylipääsemätön kuilu. Kukaan täältä ei pääsisi teidän luoksenne, vaikka tahtoisikin, eikä kukaan voi tulla sieltä meidän puolellemme.’ Rikas mies sanoi: ’Isä, siinä tapauksessa pyydän sinua lähettämään Lasaruksen isäni taloon, sillä minulla on viisi veljeä. Hän voisi varoittaa heitä, etteivät hekin joutuisi tähän kärsimyksen paikkaan.’ Abraham vastasi: ’Heillä on Mooses ja profeetat. He voivat kuunnella näitä.’ ’Ei, isä Abraham’, mies sanoi. ’He muuttaisivat mielensä, jos joku kuolleista menisi heidän luokseen.’ Abraham kuitenkin sanoi: ’Jos he eivät kuuntele Moosesta ja profeettoja, ei heitä vakuuta, vaikka joku nousisi kuolleista.’»

– »Mies istutti viinitarhan, vuokrasi sen viljelijöille ja matkusti pitkäksi aikaa muualle. Vuokranmaksun aikaan hän valtuutti orjan perimään viljelijöiltä osan sadosta. Viljelijät kuitenkin hakkasivat orjan ja lähettivät hänet pois tyhjin käsin. Silloin omistaja lähetti toisen orjan, mutta viljelijät hakkasivat ja nöyryyttivät tätäkin ja lähettivät hänet pois tyhjin käsin. Omistaja lähetti vielä kolmannen orjan, mutta tämän he ajoivat haavoittuneena tiehensä. Mitä minun pitäisi tehdä?’ viinitarhan omistaja mietti. ’Minäpä lähetän rakkaan poikani asialle. Häntä he ehkä sentään kunnioittavat.’ Mutta kun viljelijät näkivät pojan, he sanoivat toisilleen: ’Tuo on perillinen. Tapetaan hänet, niin saamme perinnön itsellemme.’ Sitten he heittivät pojan ulos viinitarhasta ja tappoivat hänet. Mitä viinitarhan omistaja mahtaa tehdä heille? Hän tulee ja tekee viljelijöistä selvää. Sitten hän vuokraa viinitarhan muille.»

 

15. KRISTITTYJEN TEHTÄVÄT

– Eräs toinen oppilas sanoi Jeesukselle: Herra, voinko käydä ensin hautaamassa isäni? Jeesus kuitenkin vastasi: Seuraa minua ja jätä kuolleet hautaamaan kuolleensa.

– Johannes Kastajan oppilaat tulivat kysymään Jeesukselta: »Miksi sinun oppilaasi eivät paastoa, vaikka se on tärkeää meille ja fariseuksille?» »Eiväthän häävieraat voi surra silloin, kun sulhanen on vielä heidän kanssaan», Jeesus vastasi. »Tulee vielä sekin aika, kun sulhanen on poissa. Silloin he paastoavat niin kuin muutkin. Ei kukaan paikkaa vanhaa vaatetta kankaalla, joka ei ole vielä kutistunut. Kutistuessaan paikkakangas repisi vaatteeseen uuden, entistä pahemman reiän. Eikä uutta viiniä lasketa vanhoihin säilytyspusseihin, koska vanhat pussit eivät kestä sen käymistä. Nahka repeää, ja viini valuu hukkaan. Uusi viini lasketaan uusiin pusseihin, ja molemmat säilyvät.»

– Nämä kaksitoista oppilasta Jeesus lähetti matkaan ja antoi heille ohjeet: »Älkää menkö vierasuskoisten alueille älkääkä samarialaisten kaupunkiin. Menkää mieluummin Israelin kadonneiden lampaiden luokse ja julistakaa: ’Taivaiden valtakunta on lähellä.’ Parantakaa sairaita ja herättäkää kuolleita. Puhdistakaa ihmisiä ihotaudista ja karkottakaa demoneja. Olette saaneet ilmaiseksi, antakaa siis tekin ilmaiseksi. Älkää kerätkö kultaa, hopeaa tai kuparia kukkaroonne. Älkää ottako mukaanne laukkua, vaihtopaitaa, kenkiä älkääkä vaellussauvaa. Kyllä työläinen ruokansa ansaitsee. Kun tulette kaupunkiin tai kylään, ottakaa selvää, kuka siellä on ansainnut käyntinne. Olkaa hänen luonaan lähtöönne saakka. Kun menette hänen taloonsa, toivottakaa sille rauhaa. Jos talo ansaitsee teidän rauhanne, se saa sen. Mutta jos talo ei sitä ansaitse, se palaa teille takaisin. Jos joku ei ota teitä vastaan tai kuuntele sanojanne, lähtekää siitä talosta tai kaupungista ja puhdistakaa pölytkin jaloistanne. Vakuutan teille, että tuomiopäivänä Sodoman ja Gomorran maa pääsee helpommalla kuin se kaupunki.»

– » Joka ottaa luokseen teidät, ottaa samalla luokseen minut. Ja joka ottaa luokseen minut, ottaa samalla luokseen lähettäjäni. Joku ottaa luokseen profeetan, koska tämä on profeetta, ja saa profeetan palkan. Joku ottaa luokseen oikeamielisen, koska tämä on oikeamielinen, ja saa oikeamieliselle kuuluvan palkan. Mutta entä jos joku tarjoaa kupillisen kylmää vettä yhdelle näistä vähäarvoisista, koska tämä on minun oppilaani? Minä vakuutan teille, että hänen palkkansa ei lopu koskaan.»

– »Siksipä jokainen oppinut, joka ryhtyy taivaiden valtakunnan oppilaaksi, on kuin isäntä, joka kaivaa varastostaan esiin uutta ja vanhaa.»

– Jeesuksen seurue tuli vastarannalle, mutta oppilaat olivat unohtaneet ottaa mukaan leipää. Jeesus sanoi: »Katsokaakin, että pysytte erossa fariseusten ja saddukeusten leipäjuuresta.» Mutta oppilaat vain jankuttivat toisilleen, että leipä oli unohtunut. Kun Jeesus huomasi sen, hän sanoi: »Miksi jauhatte vain siitä, ettei teillä ole leipää, te vähäuskoiset? Ettekö vieläkään ymmärrä? Ettekö muista niitä viittä leipää, joilla ruokittiin yli viisituhatta ihmistä? Ettekö muista, kuinka monta korillista keräsitte tähteitä? Ettekö muista niitä seitsemää leipää, joilla ruokittiin yli neljätuhatta ihmistä? Ettekö muista, kuinka monta korillista keräsitte tähteitä? Miten te ette ymmärrä, etten puhunut teille leivistä? Älkää ottako fariseusten ja saddukeusten hapanjuurta.» Silloin oppilaat ymmärsivät, ettei Jeesus tarkoittanut leivän hapatetta vaan fariseusten ja saddukeusten opetusta.

– Silloin Jeesuksen luokse tuli Jerusalemista fariseuksia ja oppineita. He kysyivät: »Miksi oppilaasi rikkovat perinteisiä sääntöjä eivätkä pese käsiään, kun käyvät syömään?» Jeesus vastasi: »Miksi te itse rikotte Jumalan käskyjä perinteellänne? Jumalahan on sanonut: ’Kunnioita isääsi ja äitiäsi’ ja ’Joka kiroaa isäänsä tai äitiään, ansaitsee kuoleman’. Teidän mukaanne ei kuitenkaan tarvitse kunnioittaa vanhempiaan, kunhan sanoo heille: ’Annan uhrilahjaksi sen, minkä olisin muuten antanut teille.’ Tällä perinteellänne te mitätöitte Jumalan käskyn. Teeskentelijöitä te olette!

– Sitten Jeesus sanoi oppilaille: »Jos joku tahtoo olla minun seuraajani, hänen pitää kieltää itsensä, ottaa ristinsä ja seurata minua. Se, joka yrittää pelastaa henkensä, menettää sen. Mutta se, joka menettää henkensä minun takiani, saa sen takaisin. Kannattaako kauppa, jos ihminen voittaa omakseen koko maailman mutta menettää henkensä? Millä hän ostaa henkensä takaisin? Ihmisen Poika tulee Isänsä kirkkaudessa enkeliensä kanssa ja maksaa jokaiselle tämän tekojen mukaan. »

– »Jos veljesi tekee sinulle pahaa, pidä hänelle puhuttelu kahden kesken. Jos hän kuuntelee sinua, olet voittanut hänet takaisin. Mutta jos hän ei kuuntele, ota mukaasi yksi tai kaksi muuta. Näin voi kaksi tai kolme todistajaa vahvistaa kaiken, mitä puhutaan. Jos hän ei kuuntele heitäkään, kerro se seurakunnalle. Jos hän ei kuitenkaan kuuntele edes yhteisöä, suhtaudu häneen kuin muukalaiseen tai tullimieheen. Minä vakuutan teille: Mitä ikinä sidottekaan maan päällä, se on sidottu myös taivaassa. Ja mitä ikinä vapautattekaan maan päällä, se on vapaa myös taivaassa.

– Fariseukset kokoontuivat kuultuaan, että Jeesus oli tukkinut saddukeusten suun. Yksi heistä, laintuntija, kysyi Jeesukselta testatakseen häntä: »Opettaja, mikä on lain tärkein käsky?» Jeesus vastasi: »Rakasta Herraa, Jumalaasi, koko sydämestäsi ja mielestäsi. Rakasta häntä koko elämälläsi. Se on ensimmäinen ja tärkein käsky. Yhtä tärkeä on silti tämä: rakasta lähimmäistäsi kuin itseäsi. Näihin kahteen käskyyn kiteytyvät koko laki ja profeettojen kirjoitukset.»

– ”Jos teillä on orja peltotöissä tai paimentamassa, niin ette te sano hänelle, kun hän palaa työstä: ’Käy heti pöytään, niin saat ruokaa.’ Ei, te sanotte: ’Laita minulle ruokaa ja tarjoile se minulle. Kun minä olen syönyt ja juonut, on sinun vuorosi syödä ja juoda.’ Ei orjaa kiitetä siitä, että hän tekee, mitä käsketään. Sama koskee teitä. Kun olette tehneet kaiken, mitä teidän on käsketty tehdä, sanokaa: ’Olemme mitättömiä orjia. Teimme vain velvollisuutemme.’»

 

16. KRISTUKSEN TUNNUSTAMINEN

– » Minä vakuutan teille, etten ole nähnyt tuollaista uskoa kellään israelilaisella. Minä sanon teille, että idästä ja lännestä tulee monia, jotka pääsevät taivaiden valtakuntaan syömään yhdessä Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin kanssa. Valtakunnan perilliset sen sijaan heitetään ulos pimeyteen. Siellä itketään ja purraan hammasta. Armeijan päällikölle Jeesus sanoi: »Mene. Tapahtuu, niin kuin uskot ». Sillä hetkellä orja parani.

– ”Minä tunnustan taivaallisen Isäni edessä jokaisen, joka tunnustaa minut ihmisten edessä. Mutta kieltäydyn tunnustamasta taivaallisen Isäni edessä niitä, jotka eivät tunnusta minua ihmisten edessä.»

– ”Joka rakastaa isäänsä tai äitiään enemmän kuin minua, ei ole minun arvoiseni. Joka rakastaa poikaansa tai tytärtään enemmän kuin minua, ei ole minun arvoiseni. Joka ei ota ristiään ja seuraa minua, ei ole minun arvoiseni. Joka pelastaa oman henkensä, kadottaa elämänsä. Joka menettää henkensä minun vuokseni, saa elää.»

– Jeesus kuitenkin vastasi: »Älkää estelkö häntä. Eihän kukaan voi puhua minusta pahaa, jos on juuri tehnyt voimateon minun nimissäni. Se, joka ei ole meitä vastaan, on meidän puolellamme. Minä vakuutan teille: jos joku antaa teille kupillisen vettä siksi, että kuulutte Kristukselle, hän saa varmasti palkkionsa.»

 

17. LAIN NOUDATTAMINEN

– » Älkää luulko, että olen tullut mitätöimään lain ja profeettojen kirjoitukset. En ole tullut mitätöimään niitä vaan toteuttamaan ne. Minä vakuutan teille: Laista ei katoa pieninkään kirjain tai pilkku, ennen kuin kaikki on tapahtunut ja taivas ja maa katoavat. Joka mitätöi edes pienimmän käskyn ihmisiä opettaessaan, tulee olemaan pienin taivaiden valtakunnassa. Mutta joka toiminnassaan ja opetuksessaan ottaa huomioon pienetkin asiat, tulee olemaan suuri taivaiden valtakunnassa. Minä sanon teille, että jos ette ole paljon oikeamielisempiä kuin oppineet ja fariseukset, ette taatusti pääse taivaiden valtakuntaan.

 

18. LUJA USKO

– Oppilaat kysyivät Jeesukselta: »Miksi me emme kyenneet ajamaan sitä demonia pojasta pois?» »Siksi, että te ette uskoneet tarpeeksi lujasti», Jeesus vastasi. »Minä vakuutan teille: Jos uskonne olisi edes sinapinsiemenen kokoinen, te voisitte liikuttaa tätä vuorta käskemällä sen siirtyä. Mikään ei olisi teille mahdotonta.»

 

19. LÄHETYSKÄSKY

– Jeesus sanoi heille: »Näin on kirjoitettu. Kristuksen piti kärsiä ja nousta kuolleista kolmantena päivänä. Hänen nimissään on kaikkia kansoja kehotettava kääntymään, jotta ne saisivat syntinsä anteeksi. Työ alkaa Jerusalemista, ja te olette tämän todistajia. Minä lähetän teille sen, minkä Isäni on luvannut. Pysykää kaupungissa, kunnes saatte korkeudesta voiman suojaksenne.»

– Kaikki yksitoista oppilasta lähtivät Galileaan ja nousivat vuorelle, jonne Jeesus oli käskenyt heidän mennä. Kun oppilaat näkivät Jeesuksen, he kumartuivat maahan, vaikka jotkut epäröivätkin. Jeesus tuli heidän luokseen ja sanoi: »Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikista kansoista minun oppilaitani. Tehkää se kastamalla heidät Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettamalla heidät noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja muistakaa: minä olen teidän kanssanne joka päivä aikojen loppuun asti.»

 

20. LÄHIMMÄISEN KOHTELU JA RAKASTAMINEN

– » Olette kuulleet esivanhemmille annetun käskyn: ’Älä tapa.’ Joka tappaa, on ansainnut tuomion. Mutta kuulkaa, mitä minä sanon: Sekin, joka on vihainen lähimmäiselleen, ansaitsee tuomion. Joka sanoo toista tyhmäksi, on ansainnut Suuren neuvoston tuomion. Joka kutsuu toista ääliöksi, on ansainnut helvetin tulen. Jos olet viemässä uhrilahjaa alttarille ja muistat, että lähimmäiselläsi on jotain sinua vastaan, tee näin: jätä lahjasi alttarin eteen, käy tekemässä sovinto hänen kanssaan ja anna lahjasi vasta sen jälkeen. Tarjoa vastapuolellesi sovintoa jo matkalla oikeuteen. Muuten hän saattaa luovuttaa sinut tuomarille ja tuomari vartijalle. Sinut heitetään vankilaan, ja usko pois: sieltä et pääse, ennen kuin olet maksanut viimeisenkin kolikon.

– » Olette kuulleet sanonnan: ’Rakasta lähimmäistäsi ja vihaa vihollistasi.’ Mutta minä sanon teille: Rakastakaa vihollisianne ja rukoilkaa niiden puolesta, jotka vainoavat teitä. Niin teistä tulee taivaallisen Isänne lapsia. Hänen aurinkonsa nousee hyville ja pahoille, ja hän antaa sadetta oikeamielisille ja jumalattomille. Mitä ansiota saisitte, jos rakastaisitte vain niitä, jotka rakastavat teitä? Eivätkö tullimiehetkin tee niin? Ja mitä ihmeellistä siinä on, jos tervehditte vain ystäviänne? Eivätkö vierasuskoisetkin tee niin? Olkaa siis täydellisiä, niin kuin taivaallinen Isännekin on.»

– »Varokaa halveksimasta ketään näistä pienistä; heidän enkelinsä taivaissa katselevat jatkuvasti taivaallisen Isäni kasvoja. »

– Isännälle Jeesus sanoi: »Kun tarjoat lounasta tai päivällistä, älä kutsu vieraiksi ystäviäsi, perheenjäseniäsi, sukulaisiasi tai rikkaita naapureitasi. Muuten he kutsuvat vuorostaan sinut tehdäkseen sinulle vastapalveluksen. Kun järjestät vastaanoton, kutsu köyhiä, rampoja ja sokeita. He eivät voi tehdä sinulle vastapalvelusta, ja siksi sinusta tulee siunattu. Saat näet palkkiosi silloin, kun oikeamieliset herätetään kuolleista.»

 

21. MITEN MEILLE KÄY

– »Jerusalem, Jerusalem! Sinä tapat profeetat ja kivität ne, jotka on lähetetty sinun luoksesi! Kuinka monesti olenkaan halunnut koota lapsesi yhteen kuin lintuemo poikaset siipiensä suojaan! Te ette kuitenkaan halunneet tulla. Kuulkaa siis: teidän temppelinne jää autioksi. Minä sanon teille, että te näette minut seuraavan kerran vasta silloin kun sanotte: ’Siunattu se, joka tulee Herran nimissä!’»

– »Ettekö näe, mistä on kysymys? Minä vakuutan teille, ettei tänne jää kiveä kiven päälle. Kaikki sortuu maan tasalle.»

– Jeesus sanoi: »Teille annetaan, sillä samalla mitalla, jolla itse annostelette, ja saatte vielä enemmänkin. Sille, jolla jo on, annetaan lisää. Siltä, jolla ei ole, otetaan sekin vähä, mitä hänellä on.»

 

22. OIKEA USKO

– Oppilaat kääntyivät Jeesuksen puoleen ja kysyivät: »Kuka siis on suurin taivaiden valtakunnassa?» Jeesus pyysi luokseen lapsen, asetti hänet oppilaiden keskelle ja sanoi: »Minä vakuutan teille: Jos ette käänny ja muutu lasten kaltaisiksi, ette taatusti pääse taivaiden valtakuntaan. Se, joka nöyrtyy tämän lapsen tasolle, on taivaiden valtakunnassa suurempi kuin muut. Joka ottaa luokseen yhdenkin tällaisen lapsen minun nimissäni, ottaa luokseen minut.»

– Jeesuksen luokse tuotiin lapsia. Häntä pyydettiin laittamaan kätensä heidän päälleen ja rukoilemaan. Oppilaat moittivat tuojia, mutta Jeesus sanoi: »Antakaa lasten tulla luokseni, älkää estelkö heitä. Taivaiden valtakunta kuuluu heidän kaltaisilleen.»

– »Eräs mies oli istuttanut viinitarhaansa viikunapuun. Hän meni hakemaan sen hedelmiä, mutta ei saanut yhtään. Hän sanoi viinitarhan hoitajalle: ’Jo kolmena vuotena olen käynyt hakemassa hedelmiä tästä viikunapuusta, mutta en ole saanut. Miksi sen annetaan turhaan viedä maasta voimaa? Kaada se. Viinitarhan hoitaja vastasi: ’Herra, anna sen olla vielä tämä vuosi. Minä muokkaan ja lannoitan maan sen ympäriltä. Jospa se tekisi hedelmiä ensi vuonna. Jos ei tee, niin kaadetaan se sitten.»

– Saatte nähdä Abrahamin, Iisakin, Jaakobin ja kaikkien profeettojen olevan Jumalan valtakunnassa. Teidät sen sijaan heitetään ulos. Siellä saatte sitten itkeä ja purra hammasta. Jumalan valtakuntaan tullaan aterioimaan niin idästä ja lännestä kuin pohjoisesta ja etelästäkin. Viimeiset ovat silloin ensimmäisiä ja ensimmäiset viimeisiä.»

– »Jos teidän uskonne olisi edes sinapinsiemenen kokoinen, te voisitte sanoa tälle mulperipuulle: ’Nouse juurinesi maasta ja istuta itsesi mereen’, ja se tottelisi teitä´.

– ” Mitä sanotte tähän? Miehellä oli kaksi poikaa. Hän meni toisen luokse ja sanoi: ’Poika, mene tänään töihin viinitarhaan.’ Poika vastasi, ettei hän halunnut mennä. Myöhemmin hän kuitenkin muutti mielensä ja lähti töihin. Mies meni toisen poikansa luokse ja antoi tälle saman käskyn. Poika sanoi: ’Menen, herra’, muttei kuitenkaan mennyt töihin. Kumpi näistä kahdesta teki, niin kuin isä tahtoi?» »Ensimmäinen», vastasivat ylipapit ja kansanjohtajat. Jeesus sanoi: »Minä vakuutan teille, että tullimiehet ja prostituoidut pääsevät Jumalan valtakuntaan ennemmin kuin te. Johannes tuli luoksenne oikeamielisyyden tietä pitkin, ettekä te uskoneet häntä. Tullimiehet ja huorat sen sijaan uskoivat. Sen nähtyännekään ette muuttaneet mieltänne ettekä uskoneet häntä edes jälkikäteen.»

– ´Sanon teille, että Jumalan valtakunta otetaan teiltä ja annetaan sellaiselle kansalle, joka tuottaa hyviä hedelmiä. Se, joka kompastuu tähän kiveen, ruhjoutuu, ja se, jonka päälle se putoaa, murskautuu.» Jeesuksen vertaukset kuultuaan ylipapit ja fariseukset ymmärsivät, että Jeesus puhui heistä.

 

23. OMAISUUS

– » Palvelijalla ei voi olla kahta isäntää. Jos hän rakastaa yhtä, hän vihaa toista. Jos hän kunnioittaa yhtä, hän halveksii toista. Ette voi palvella sekä Jumalaa että omaisuutta.

 

24. PAASTOAMINEN

– » Kun paastoatte, älkää näyttäkö surkeaa naamaa niin kuin teeskentelijät. He ottavat synkän ilmeen, jotta kaikki huomaisivat, miten loistavasti he paastoavat. Minä vakuutan teille, että se on heidän ainoa palkkionsa. Kun sinä paastoat, voitele pääsi ja pese kasvosi. Silloin paastoasi eivät huomaa ihmiset vaan Isäsi, joka on salassa. Isäsi näkee myös salatut teot ja palkitsee sinut.

 

25. PAHAN TUNNISTAMINEN ja VASTUSTAMINEN

– » Olette kuulleet sanottavan: ’Silmä silmästä, hammas hampaasta. Mutta minä sanon teille: Älkää vastustako pahaa. Jos joku lyö sinua oikealle poskelle, käännä hänelle vasenkin. Jos joku aikoo haastaa sinut oikeuteen saadakseen paitasi, anna hänelle päällysvaatteesikin. Jos joku määrää sinut kulkemaan kanssaan kilometrin, kulje kaksi. Anna pyytävälle, äläkä käännä selkääsi sille, joka tahtoo lainata sinulta.»

– » Voi teitä, oppineet ja fariseukset! Te teeskentelijät kierrätte maita ja meriä saadaksenne käännytettyä edes jonkun. Jos onnistutte, hänestä tulee helvetin perillinen, tuplasti pahempi kuin teistä. Voi teitä, te sokeat oppaat! Te sanotte: ’Jos joku vannoo temppelin kautta, se vala ei velvoita mihinkään. Mutta jos joku vannoo temppelin kullan kautta, se vala on pidettävä.’ Te sokeat ääliöt! Kumpi on arvokkaampi, kulta vai temppeli, jonka ansiosta kulta on pyhää? Te sanotte: ’Jos joku vannoo alttarin kautta, se vala ei velvoita mihinkään. Mutta jos joku vannoo alttarilla olevan uhrilahjan kautta, se vala on pidettävä.’ Te sokeat! Kumpi on arvokkaampi, lahja vai alttari, jonka ansiosta lahja on pyhä? Joka vannoo alttarin kautta, vannoo samalla kaiken alttarilla olevan kautta. Joka vannoo temppelin kautta, vannoo samalla hänen kauttaan, joka asuu siellä. Ja joka vannoo taivaan kautta, vannoo samalla Jumalan valtaistuimen ja sillä istuvan kautta. Voi teitä, oppineet ja fariseukset! Te teeskentelijät annatte kyllä Jumalalle kymmenesosan mintusta, tillistä ja kuminasta. Ette kuitenkaan välitä siitä, mikä laissa on tärkeintä: oikeudesta, myötätunnosta ja uskollisuudesta. Niihin teidän pitäisi keskittyä, noita muitakaan toki unohtamatta. Te sokeat oppaat! Siivilöitte hyttysen pois juomavedestänne, mutta juodessanne nielaisette kamelin! Voi teitä, oppineet ja fariseukset! Te teeskentelijät puhdistatte kyllä maljanne ja lautasenne ulkopuolelta. Sisältä ne ovat kuitenkin täynnä riistoa ja hillittömyyttä. Sinä sokea fariseus! Puhdista ensin maljan sisäpuoli, niin ulkopuolikin puhdistuu. Voi teitä, oppineet ja fariseukset! Te teeskentelijät olette kuin hauta, joka on kyllä ulkoa siistiksi laitettu mutta sisältä täynnä kuolleiden luita ja kaikkea saastaa. Tekin näytätte ihmisille oikeamielisen ulkokuoren, mutta sisällänne on pelkkää teeskentelyä ja vääryyttä. Voi teitä, oppineet ja fariseukset! Te teeskentelijät rakennatte profeetoille hautoja ja koristelette oikeamielisten muistomerkkejä. Te sanotte: ’Jos olisimme eläneet esi-isiemme päivinä, emme olisi heidän kanssaan vuodattaneet profeettojen verta.’ Näin te myönnätte olevanne profeetantappajien jälkeläisiä! Olkaa siis esi-isienne mittaisia! Te käärmeet, te kyynpoikaset! Miten muka välttyisitte joutumasta helvettiin? Kuulkaa siis: ’Minä lähetän luoksenne niin profeettoja kuin viisaita ja oppineitakin. Osan heistä te naulaatte ristiin ja tapatte, toisia te ruoskitte synagogissanne ja jahtaatte kaupungista toiseen.’ Niin teidän syyksenne tulee kaikki maailmassa vuodatettu oikeamielisten veri. Sitä riittää oikeamielisen Abelin verestä aina Sakarjan, Barakjan pojan, vereen saakka. Sakarjan te tapoitte keskellä temppeliä uhrialttarin viereen. Minä vakuutan teille, että teidän sukupolvenne tuomitaan vielä tästä kaikesta.»

– Suuri väkijoukko kuunteli Jeesusta halukkaasti. Jeesus puhui näin: »Varokaa oppineita! He kulkevat mielellään näyttävissä vaatteissa ja pitävät siitä, että heitä tervehditään toreilla. Synagogassa ja päivällisillä he viihtyvät parhailla paikoilla. He vievät leskiltä talot, ja heidän pitkät rukouksensa ovat pelkkää teeskentelyä. He saavat ankaran rangaistuksen.»

 

26. PELASTUMINEN

– » Jos siis annatte ihmisille anteeksi heidän pahat tekonsa, antaa taivaallinen Isännekin anteeksi teille. Mutta jos ette anna ihmisille anteeksi, ei taivaallinen Isännekään anna anteeksi teidän pahoja tekojanne.

– » Älkää kerätkö itsellenne aarteita tänne maan päälle. Täällä koit ja muut hyönteiset tekevät tuhojaan ja varkaat murtautuvat varastamaan. Kerätkää siis itsellenne aarteita taivaaseen. Siellä koit ja muut sellaiset eivät turmele niitä, eivätkä murtovarkaat vie niitä. Sydämesi on siellä, missä aarteesikin on.

– » Menkää sisään kapeasta portista. Monet menevät leveästä portista ja leveää tietä, mutta se tie johtaa tuhoon. Miten kapea onkaan se portti ja miten kapeaksi tehty se tie, joka vie elämään! Vain harvat löytävät sen.

– » Taivaiden valtakuntaan eivät pääse ne, jotka vain hokevat minulle: ’Kyllä, Herra, kyllä, Herra. Sinne pääsevät ne, jotka toimivat niin kuin taivaallinen Isäni tahtoo.

– » Moni tulee sanomaan minulle: »Herra, sinun nimissäsihän me profetoimme ja karkotimme demoneja ja teimme ihmetekoja. Mutta minä sanon heille: ’En ole koskaan tuntenut teitä. Häipykää, väärintekijät!

– Jeesuksen luokse tuli nuori mies, joka kysyi: »Opettaja, mitä hyvää voisin tehdä saadakseni elää ikuisesti?» Jeesus vastasi vain: »Miksi sinä minulta kyselet hyvästä? Hyvä on vain yksi. Jos tahdot elää ikuisesti, toimi käskyjen mukaan.» Nuorukainen kysyi, mitä käskyjä Jeesus tarkoitti. Jeesus vastasi: »Näitä: älä tapa, älä petä puolisoasi, älä varasta, älä valehtele todistajana, kunnioita isääsi ja äitiäsi, rakasta lähimmäistäsi kuin itseäsi.» »Kaikkea tuota minä olen noudattanutkin», nuorukainen sanoi. »Mitä minun vielä pitäisi tehdä?» Jeesus sanoi: »Jos haluat olla täydellinen, mene myymään koko omaisuutesi ja anna rahat köyhille. Silloin sinulla on aarre taivaissa. Kun se on tehty, seuraa minua.» Tämän kuultuaan nuorukainen lähti pois surullisena, koska hänellä oli paljon omaisuutta. Jeesus sanoi oppilailleen: »Minä vakuutan teille, että rikkaiden on vaikeaa päästä taivaiden valtakuntaan. Minä sanon teille, että kamelin on helpompi mennä neulansilmästä kuin rikkaan päästä Jumalan valtakuntaan.» Tämän kuultuaan oppilaat olivat ihmeissään ja kysyivät: »Kuka sitten voi pelastua?» Jeesus katsoi heihin ja sanoi: »Ihmisille se on mahdotonta, mutta Jumalalle kaikki on mahdollista.»

– Pietari kysyi: »Mehän olemme jättäneet kaiken ja lähteneet seuraamaan sinua. Mitä me siitä hyvästä saamme? Jeesus vastasi: »Minä vakuutan teille: Kun maailma syntyy uudelleen ja Ihmisen Poika istuu kirkkautensa valtaistuimelle, saatte myös te kaksitoista istua valtaistuimelle hallitsemaan Israelin kahtatoista heimoa. Silloin jokainen, joka minun nimeni vuoksi on jättänyt talonsa, veljensä tai sisarensa, isänsä, äitinsä tai lapsensa tai peltonsa, saa satakertaisesti takaisin ja perii ikuisen elämän. Monet ensimmäiset tulevat viimeisiksi ja viimeiset ensimmäisiksi.»

– »Taivaiden valtakuntaa voi ajatella näin: Kuningas järjesti häät pojalleen. Hän lähetti palvelijansa kutsumaan vieraita häihin, mutta kutsutut eivät halunneet tulla. Kuningas lähetti toisia palvelijoita ja käski heidän sanoa kutsutuille: ’Olen valmistanut aterian. Härät ja lihaviksi syötetyt vasikat on teurastettu, ja kaikki on valmiina. Tulkaa häihin!’ 5Kutsutut eivät kuitenkaan välittäneet kutsusta vaan lähtivät, kuka minnekin, joku pellolleen, joku liikkeeseensä. Toiset kävivät käsiksi palvelijoihin ja pahoinpitelivät ja tappoivat heidät. Silloin kuningas raivostui ja lähetti sotajoukkonsa tuhoamaan tappajat ja polttamaan heidän kaupunkinsa. Sitten hän sanoi palvelijoilleen: ’Häät ovat valmiina, mutta kutsutut eivät olleet kutsun arvoisia. Lähtekää siis kaupungin porteille ja kutsukaa häihin kaikki, jotka vain löydätte.’ Palvelijat lähtivät ja kokosivat kaikki, jotka he löysivät, niin hyvät kuin pahatkin. Hääpaikka täyttyi ruokailijoista. Kun kuningas meni katsomaan vieraita, hän näki miehen, joka ei ollut pukeutunut juhlapukuun. 12Hän kysyi: ’Ystävä hyvä, miten olet tullut tänne ilman juhlapukua?’ Mutta vieras vain istui vastaamatta mitään. Silloin kuningas sanoi palvelijoille: ’Sitokaa hänen kätensä ja jalkansa ja heittäkää hänet ulos, synkimpään pimeyteen. Siellä itketään ja purraan hammasta. Monet on kyllä kutsuttu mutta harvat valittu.’»

 

27. ROHKAISU VAINOIHIN

– » Minä lähetän teidät kuin lampaat susien keskelle. Olkaa siis ovelia kuin käärmeet ja viattomia kuin kyyhkyset. Varokaa ihmisiä, koska he ilmiantavat teidät viranomaisille ja ruoskivat teitä synagogissaan. Teidät viedään vallanpitäjien ja kuninkaiden eteen minun takiani, todistukseksi heille ja kaikille kansoille. Älkää kuitenkaan huolehtiko siitä, mitä sanoisitte, kun teidät ilmiannetaan. Teille annetaan sanat suuhun, kun hetki koittaa. Te ette näet ole itse äänessä, vaan teissä puhuu Isänne Henki. Veli antaa tappaa veljensä ja isä lapsensa. Lapset nousevat vanhempiaan vastaan ja tappavat heidät. Kaikki vihaavat teitä minun vuokseni. Mutta jos kestätte loppuun asti, pelastutte.

Kun teitä jossain vainotaan, paetkaa toiseen kaupunkiin. Minä vakuutan teille: te ette ehdi kaikkiin Israelin kaupunkeihin ennen Ihmisen Pojan tuloa. Oppilas ei ole opettajaansa ylempänä eikä orja isäntäänsä. Riittää, jos oppilaasta tulee opettajansa kaltainen ja orjasta samanlainen kuin isäntänsä. Jos talon isäntää kutsutaan Belsebuliksi (pahahenki), niin eikö talonväkeä vielä suuremmalla syyllä?»

– » Älkää siis pelätkö ihmisiä. Mikään peitetty ei jää piiloon, eikä mikään salattu jää salaisuudeksi. Kertokaa päivänvalossa se, minkä minä sanoin teille pimeässä. Julistakaa katolta se, mitä kuulette korvaanne kuiskattavan. Älkää pelätkö niitä, jotka tappavat ruumiin mutta eivät voi tappaa sielua. Pelätkää mieluummin häntä, joka voi tuhota sielunne ja ruumiinne helvetissä.

 

28. RUKOILEMINEN JA PYYTÄMINEN

– » Kun rukoilette, älkää rukoilko niin kuin teeskentelijät. He asettuvat mielellään synagogiin ja isoihin risteyksiin rukoilemaan, jotta kaikki varmasti huomaisivat heidät. Minä vakuutan teille, että se on heidän ainoa palkkionsa. Kun sinä rukoilet, mene perimmäiseen huoneeseen, lukitse ovi ja rukoile siellä Isääsi salassa. Isäsi näkee salatut teot ja palkitsee sinut. Kun rukoilette, älkää hokeko niin kuin vierasuskoiset. He luulevat, että heitä kuullaan paremmin, kun he puhuvat paljon. Älkää ruvetko heidän kaltaisikseen. Isänne kyllä tietää, mitä te tarvitsette, ennen kuin olette sitä häneltä pyytäneetkään. Rukoilkaa siis näin: Isämme taivaissa, osoita nimesi pyhyys, anna valtakuntasi tulla ja tahtosi toteutua maassa samoin kuin taivaassa. Anna meille tänäänkin meille välttämättömät asiat, ja anna meille anteeksi velkamme, niin kuin mekin annamme anteeksi meidän velallisillemme, äläkä anna meidän joutua ahdinkoon, vaan pelasta meidät pahan vallasta.

-» Pyytäkää, niin teille annetaan. Etsikää, niin te löydätte. Koputtakaa oveen, niin se avataan teille. Sillä pyytäjä saa, etsijä löytää ja koputtajalle avataan.

– » Kuka teistä antaisi lapselleen kiven, jos hän pyytää leipää? Kuka antaisi käärmeen, jos hän pyytää kalaa? Tekin osaatte antaa lapsillenne hyviä asioita, vaikka olette pahoja. Miten paljon paremmin taivaallinen Isänne osaakaan antaa teille niitä hyviä asioita, joita pyydätte häneltä. Tehkää siis ihmisille kaikkea sitä, mitä toivoisitte heidän tekevän teille. Tähän kiteytyvät laki ja profeettojen kirjoitukset.

– » Minä vakuutan teille: Jos kaksi teistä rukoilee täällä maan päällä yksimielisesti, antaa taivaallinen Isäni teille, mitä ikinä pyydätte. Minä olen näet mukana siellä, missä kaksi tai kolme on koolla minun nimissäni.»

-Jeesus esitti oppilaille vertauksen opettaakseen, ettei koskaan pidä luovuttaa vaan rukoilla: »Eräässä kaupungissa oli tuomari, joka ei pelännyt Jumalaa eikä piitannut ihmisistä. Kaupungissa oli myös leski, joka tuli toistuvasti pyytämään tuomarilta, että tämä ratkaisisi erään jutun hänen eduksensa. Tuomari ei tehnyt asialle mitään pitkään aikaan, mutta lopulta hän ajatteli: ’Vaikka en pelkääkään Jumalaa enkä piittaa ihmisistä, autan tätä leskeä saamaan oikeutta. Muuten hänestä on jatkuvasti vaivaa, ja lopulta saan häneltä varmaan nyrkin silmääni.’». Jeesus sanoi: »Näin siis ajattelee kylmäluonteinen tuomari. Eikö sitten Jumala hankkisi oikeutta valituilleen, jotka huutavat häntä avuksi päivin ja öin? Viivyttäisikö hän päätöksiään? ´Minä sanon teille, että hän hankkii heille oikeutta nopeasti´.

– Jeesus esitti tällaisen vertauksen eräille, jotka olivat omasta mielestään kunnon ihmisiä eivätkä pitäneet muita minään: »Kaksi miestä meni temppeliin rukoilemaan. Toinen oli fariseus, toinen tullimies. Fariseus asettui seisomaan erilleen muista ja rukoili: ’Jumala, kiitän sinua siitä, etten ole sellainen kuin kaikki muut: en ole rosvo enkä retku, en käy vieraissa enkä ole kuin tuo tullimies tuossa. Paastoan kahdesti viikossa ja annan Jumalalle kymmenesosan kaikesta, mitä hankin.’ Tullimies seisoi kauempana eikä uskaltanut nostaa katsettaan taivasta kohti. Hän löi rintaansa katumuksen merkiksi ja rukoili: ’Jumala, armahda minua syntistä!’ Minä sanon teille, että kun tullimies palasi kotiinsa, hän oli Jumalan silmissä hyvä, toisin kuin tuo toinen. Se, joka korottaa itsensä, nöyryytetään, mutta se, joka itse nöyrtyy, korotetaan.»

 

29. SAPATTI – PYHÄ

– »Mitä sapattina saa tehdä, hyvää vai pahaa? Saako pelastaa jonkun vai tappaa hänet?» Fariseukset eivät vastanneet mitään. Jeesus katsoi vihaisena ympärilleen. Fariseusten kovasydämisyys suretti häntä, ja hän sanoi miehelle: »Ojenna kätesi.» Mies ojensi kätensä, ja se parani ennalleen.

– Kerran Jeesus kulki sapattina viljapellon läpi. Sitten oppilaille tuli nälkä, ja he alkoivat kerätä viljankorsia ja syödä jyviä. Kun fariseukset näkivät sen, he sanoivat Jeesukselle: »Etkö näe, mitä oppilaasi tekevät? Tuo on kiellettyä sapattina.» Jeesus vastasi: »Ettekö ole lukeneet, mitä Daavid ja hänen joukkonsa tekivät nälissään? Daavid meni pyhäkköön, ja sitten he söivät uhrileivät. Se oli kielletty häneltä ja hänen joukoiltaan ja kaikilta muiltakin paitsi papeilta. Tai ettekö ole lukeneet laista, että sapattina papeilla on lupa rikkoa sapattisääntöjä temppelissä? Minä sanon teille, että nyt on kyse jostain temppeliäkin tärkeämmästä. Jos tietäisitte, mitä tarkoittaa: ’Myötätuntoa minä tahdon, en uhreja’, ette tuomitsisi syyttömiä. Sapatista näet määrää Ihmisen Poika.»

– Jeesus sanoi hänelle: »Te teeskentelijät! Ettekö te kaikki päästä sapattinakin härkänne tai aasinne tallista ja vie sitä juomaan? Saatana oli pitänyt tätä Abrahamin tytärtä vankina peräti 18 vuotta. Täytyihän hänet päästää näistä kahleista, vaikka onkin sapatti.» Nämä Jeesuksen sanat saivat hänen vastustajansa häpeämään. Kansa sen sijaan iloitsi kaikista hänen ihmeellisistä teoistaan.

 

30. TUOMITSEMINEN

– » Älkää tuomitko, ettei teitä tuomittaisi. Saatte näet saman tuomion, jonka itse annatte muille. Teille annostellaan samalla mitalla, jolla itse annostelette. Miten huomaat roskan toisen silmässä, kun et näe tikkua omassa silmässäsi? Miten voit sanoa toiselle: Annahan kun nyppään roskan silmästäsi, kun omasta silmästäsi törröttää tikku? Ota ensin tukki omasta silmästäsi, senkin teeskentelijä. Vasta silloin näet niin tarkasti, että voit ottaa tikun toisen silmästä. Älkää antako koirille sitä, mikä on pyhää, älkääkä heittäkö helmiänne sikojen jalkoihin. Muuten ne tallotaan ja teidät raadellaan.

 

31. VANNOMINEN

– » Olette kuulleet nämäkin esivanhemmille annetut käskyt: ’Älä vanno väärää valaa’ ja ’Pidä se, mitä olet Herralle vannonut’. Mutta minä sanon teille: Älkää vannoko ollenkaan. Älkää vannoko taivaan kautta, koska se on Jumalan valtaistuin. Älkää vannoko maan kautta, koska sen päälle hän laskee jalkansa. Älkää vannoko Jerusalemin kautta, koska se on suuren kuninkaan kaupunki. Älä vanno myöskään oman pääsi kautta, koska et pysty muuttamaan ainoatakaan hiustasi valkoiseksi etkä mustaksi. Kun tarkoitatte kyllä, sanokaa ’kyllä’, ja kun tarkoitatte ei, sanokaa ’ei’. Enemmän on pahasta.»

 

32. VERON MAKSAMINEN -VALTIOLLISET VELVOLLISUUDET

– Jeesuksen vastustajat kysyivät Jeesukselta, saako keisarille maksaa veroa vai ei? Jeesus tiesi heidän pahat aikeensa ja vastasi: »Miksi te teeskentelijät testaatte minua? Näyttäkää minulle sitä rahaa, jolla maksatte veronne.» He antoivat Jeesukselle denaarin. 20Jeesus kysyi heiltä: »Kenen kuva ja nimi tässä on?» »Keisarin», he vastasivat. Siihen Jeesus sanoi: »Antakaa siis keisarille takaisin se, mikä on keisarin, ja Jumalalle se, mikä on Jumalan». Tämän kuullessaan kysyjät hämmentyivät. He jättivät Jeesuksen rauhaan ja lähtivät pois.

 

33. VIETTELYKSET JA SUHTAUTUMINEN NIIHIN

– »Voi sitä, joka houkuttelee vääryyteen yhdenkin näistä pienistä, jotka luottavat minuun. Hänelle olisi parempi painua meren syvyyksiin myllynkivi kaulassaan. Voi tätä maailmaa, joka on ansoja täynnä! Näiden ansojen on kyllä tultava, mutta voi sitä ihmistä, jonka kautta ne tulevat.

– » Jos kätesi tai jalkasi johdattaa sinut ansaan, hakkaa se irti ja heitä se pois. Onhan sinun parempi päästä ikuiseen elämään raajarikkona kuin joutua ikuiseen tuleen molemmat kädet ja jalat tallella. Tai jos silmäsi johdattaa sinut ansaan, kaiva se päästäsi ja heitä se pois. Onhan sinun parempi päästä ikuiseen elämään yksisilmäisenä kuin joutua helvetin tuleen molemmat silmät tallella.»

 

34. VIIMEINEN TUOMIO – LOPUN AJAT

– Kun Jeesus istui Oliivimäellä omissa oloissaan, oppilaat tulivat kysymään häneltä: »Kerro meille, milloin tämä tapahtuu. Mikä merkki ennustaa sinun paluustasi ja aikojen lopusta?» Jeesus vastasi: »Varokaa, ettei kukaan pääse huijaamaan teitä. Monet tulevat esiintymään minun nimissäni. He sanovat olevansa Kristus ja onnistuvat pettämään monia. Tulette kuulemaan taistelun ääniä ja uutisia sodasta. Älkää kuitenkaan hätääntykö. Niin täytyy tapahtua, mutta ei se vielä tarkoita loppua. Maat ja kansat käyvät toistensa kimppuun, ja kaikkialla on nälänhätiä ja maanjäristyksiä. 8Nämä ovat kuitenkin vasta ensimmäisiä synnytyskipuja. Silloin teidät pannaan lujille. Teitä tapetaan, ja kaikki kansat vihaavat teitä minun takiani. 10Silloin monet antavat periksi, ryhtyvät ilmiantajiksi ja vihaavat toisiaan. Monta väärää profeettaa ilmaantuu, ja he pettävät monia. Kun laittomuus rehottaa, monien rakkaus jäähtyy. Mutta joka kestää loppuun saakka, pelastuu. Tämä ilosanoma Jumalan valtakunnasta julistetaan koko maailmassa, todistukseksi kaikille kansoille, ja sitten tulee loppu.»

– »Pian noiden ahdingon päivien jälkeen aurinko pimenee, eikä kuu valaise. Tähdet putoavat taivaalta, ja taivaiden voimat vapisevat. Silloin taivaalla näkyy Ihmisen Pojan merkki ja kaikki maailman kansakunnat valittavat nähdessään Ihmisen Pojan, joka saapuu pilvien päällä voimakkaana ja häikäisevänä. Hän antaa enkeleilleen suuret torvet ja lähettää heidät kokoamaan valitut ihmiset kaikista ilmansuunnista, maailman ääristä asti.» »Ottakaa opiksenne tämä viikunapuuvertaus: kun puun oksa virkoaa ja lehdet puhkeavat, te tiedätte, että kohta on sadonkorjuun aika. Samoin te tiedätte kaiken edellä mainitun nähdessänne, että hetki on jo ovella. Taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani eivät katoa.» »Sitä päivää ja hetkeä ei tiedä kukaan muu kuin Isä – eivät taivaiden enkelit eikä edes Poika. Ihmisen Pojan paluu näet muistuttaa Nooan aikoja, vedenpaisumusta edeltäviä päiviä. Silloin ihmiset söivät ja joivat, solmivat ja järjestivät avioliittoja aina siihen päivään asti, jolloin Nooa meni arkkiin. He eivät aavistaneet mitään, ennen kuin vedenpaisumus tuli ja vei kaiken. Näin käy silloinkin, kun Ihmisen Poika palaa. Kaksi miestä on pellolla: toinen otetaan, toinen jätetään. Kaksi naista on jauhamassa myllyllä: toinen otetaan, toinen jätetään. Valvokaa siis, koska ette tiedä, milloin Herranne palaa. Tästä voitte kuitenkin olla varmoja: jos talonomistaja tietäisi, mihin aikaan yöstä varas tulee, hän olisi hereillä ja estäisi murron. Valmistautukaa siis tekin, koska ette arvaa, millä hetkellä Ihmisen Poika palaa.»

– »Kuka siis on uskollinen ja viisas palvelija? Hänestä isäntä tekee muiden esimiehen, ja hän huolehtii, että kaikki saavat ruokansa ajallaan. Onnellinen on se palvelija, jonka isäntä näkee toimivan näin, kun hän palaa. Minä vakuutan teille, että isäntä antaa koko omaisuutensa hänen hoitoonsa. Epäluotettava palvelija sen sijaan miettii, ettei isäntä vielä palaa. Niinpä hän alkaa lyödä muita ja syödä ja juoda ryyppyporukoissa. Kun tuon palvelijan isäntä sitten odottamatta palaa, hän hakkaa palvelijan kappaleiksi ja heittää tämän sinne, missä teeskentelijät ovat. Siellä itketään ja purraan hammasta.»

– »Taivaiden valtakuntaa voi ajatella näin: Oli kymmenen morsiusneitoa, jotka ottivat soihdut ja lähtivät sulhasta vastaan. Viisi heistä oli tyhmiä ja viisi järkeviä. Tyhmät eivät ottaneet mukaansa öljyä, mutta järkevät ottivat soihdun lisäksi öljyastian. Kun sulhanen viipyi, kaikkia alkoi väsyttää ja he nukahtivat. Keskellä yötä kuului huuto: ’Sulhanen tulee! Lähtekää häntä vastaan!’ Silloin morsiusneidot havahtuivat ja sytyttivät soihtunsa. Tyhmät morsiusneidot pyysivät järkeviltä lisää öljyä, jotta heidän soihtunsa eivät sammuisi. Järkevät kuitenkin vastasivat: ’Sitä ei millään riitä meille kaikille. Menkää myyjien luokse ja ostakaa itsellenne öljyä.’ Kun tyhmät morsiusneidot olivat ostamassa öljyä, sulhanen saapui. Valmiina olevat morsiusneidot menivät hänen kanssaan häihin, ja hääpaikan ovi suljettiin. Vähän myöhemmin muutkin morsiusneidot tulivat ja pyysivät: ’Herra, Herra, avaa meille ovi!’ Sulhanen kuitenkin sanoi: ’En todellakaan avaa. Minä en tunne teitä.’ Pysykää siis valveilla, koska ette tiedä päivää ettekä hetkeä.»

– »Tai ajatellaan näin: Isäntä kutsui palvelijat luokseen matkoille lähtiessään. Hän jakoi omaisuutensa heidän hoidettavakseen: Yhdelle hän antoi viisi miljoonaa, toiselle kaksi, kolmannelle yhden. Kukin sai kykyjensä mukaisen summan. Sitten isäntä matkusti pois. Viisi miljoonaa saanut ryhtyi toimeen heti isännän mentyä ja teki voittoa toiset viisi miljoonaa. Myös kaksi miljoonaa saanut teki voittoa toiset kaksi miljoonaa. Mutta se, joka oli saanut yhden miljoonan, meni ja hautasi isäntänsä rahat maahan. Pitkän ajan kuluttua isäntä palasi ja vaati palvelijoiltaan tilitykset. Viisi miljoonaa saanut toi tullessaan myös toiset viisi ja sanoi: ’Herra, annoit minulle viisi miljoonaa, ja minä tein voittoa toiset viisi.’ Isäntä sanoi hänelle: ’Hienoa! Sinä olet hyvä ja uskollinen palvelija. Olit luottamuksen arvoinen tässä pikkuasiassa, ja siksi annan sinun vastuullesi paljon muutakin. Tule juhlimaan herrasi kanssa!’ Kaksi miljoonaa saanut tuli ja sanoi: ’Herra, annoit minulle kaksi miljoonaa, ja minä tein voittoa toiset kaksi.’ Isäntä sanoi hänelle: ’Hienoa! Sinä olet hyvä ja uskollinen palvelija. Olit luottamuksen arvoinen tässä pikkuasiassa, ja siksi annan sinun vastuullesi paljon muutakin. Tule juhlimaan herrasi kanssa!’

Viimein isännän eteen tuli sekin palvelija, joka oli saanut yhden miljoonan. Hän sanoi: ’Herra, tiedän, että olet ankara mies. Niität sieltä, mihin et ole itse kylvänyt, ja kokoat sieltä, mihin et ole itse heittänyt siemeniä. Koska pelkäsin sinua, menin ja kätkin rahasi maahan. Tässä, ota omaisuutesi.’ Mutta isäntä sanoi: ’Sinä laiska ja huono palvelija! Sinä siis tiesit, että minä niitän sieltä, mihin en ole itse kylvänyt? Ja että kokoan sieltä, mihin en ole itse heittänyt siemeniä? Olisit siinä tapauksessa vienyt rahani pankkiin, niin että olisin palattuani saanut omani takaisin korkojen kanssa. Ottakaa häneltä miljoona ja antakaa se sille, jolla on jo kymmenen. Sillä niille, joilla jo on, annetaan lisää yllin kyllin. Siltä, jolla ei ole mitään, sen sijaan otetaan loputkin. Heittäkää tuo hyödytön palvelija ulos pimeyteen, missä itketään ja purraan hammasta.’»

-»Kun Ihmisen Poika tulee kaikessa kunniassaan kaikkien enkeliensä kanssa, hän istuutuu loistavalle valtaistuimelleen. Kaikki kansat kootaan hänen eteensä, ja hän erottelee ihmiset toisistaan niin kuin paimen erottelee lampaat vuohista. Hän asettaa lampaat oikealle ja vuohet vasemmalle puolelleen. Sitten kuningas sanoo oikealla puolellaan oleville: ’Tulkaa te, jotka Isäni on siunannut! Saatte periä valtakunnan, joka on ollut valmiina teitä varten maailman perustamisesta alkaen. Te annoitte minulle syötävää, kun minulla oli nälkä. Te annoitte minulle juotavaa, kun minulla oli jano. Te otitte minut luoksenne, vaikka olin teille vieras. Te annoitte minulle vaatteet, kun olin alaston. Te huolehditte minusta, kun olin sairas. Te tulitte katsomaan minua, kun olin vankilassa.’ Siihen oikeamieliset vastaavat: ’Herra, milloin me muka näimme sinut nälissäsi ja annoimme sinulle ruokaa? Milloin näimme sinut janoissasi ja annoimme sinulle juotavaa? Milloin näimme sinut vieraana ja otimme sinut luoksemme? Milloin näimme sinut alastomana ja annoimme sinulle vaatteet? Milloin näimme sinut sairaana tai vankilassa ja tulimme luoksesi?’ Kuningas vastaa heille: ’Minä vakuutan teille: sen, minkä te teitte yhdelle näistä huono-osaisista veljistäni ja sisaristani, te teitte minulle.” Sitten hän sanoo vasemmalla puolellaan oleville: ’Menkää pois luotani, te kirotut! Menkää ikuiseen tuleen, joka on sytytetty Paholaiselle ja hänen enkeleilleen. Te ette antaneet minulle syötävää, vaikka minulla oli nälkä. Ette antaneet minulle juotavaa, vaikka minulla oli jano. Ette ottaneet minua luoksenne, vaikka olin koditon. Ette antaneet minulle vaatteita, vaikka olin alaston. Ette huolehtineet minusta, vaikka olin sairas ja vankilassa.’ Silloin hekin sanovat: ’Herra, milloin muka näimme sinut nälissäsi tai janoissasi tai kodittomana tai alastomana tai sairaana tai vankilassa, emmekä auttaneet sinua?’ Siihen kuningas vastaa: ’Minä vakuutan teille: sen, minkä te jätitte tekemättä yhdellekin näistä pienimmistä, te jätitte tekemättä minulle.’ Niin he lähtevät kärsimään ikuista rangaistusta, mutta oikeamieliset lähtevät ikuiseen elämään.»

– ”Taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani eivät katoa koskaan.»

 

35. VÄKIVALTA ROOMALAISTEN VALLOITTAJIEN TAHOLTA

– »Kun näette sotajoukkojen piirittävän Jerusalemia, tiedätte sen tuhon olevan lähellä.» Juudeassa asuvien on silloin paettava vuorille. Kattotasanteella olevan ei pidä laskeutua hakemaan talostaan mitään, eikä pellolla olevan pidä palata hakemaan viittaansa. Kaupungista on lähdettävä, eikä lähistöllä asuvien pidä mennä sinne. Voi niitä, jotka silloin ovat raskaana tai imettävät! Rukoilkaa, ettei teidän tarvitse paeta talvella tai sapattina. Silloin näet koetaan ahdinko, jollaista ei ole maailmassa ennen ollut eikä enää sen jälkeen tule. Jos näitä ahdingon päiviä ei lyhennettäisi, kukaan ei selviäisi niistä. Mutta valittujen vuoksi niitä lyhennetään. Jos joku silloin väittää teille Kristuksen olevan tuolla tai täällä, älkää uskoko. Valekristuksia ja valeprofeettoja kyllä ilmaantuu tekemään ihmeitä ja esittelemään niitä suurina merkkeinä Jumalalta, niin että valitutkin saattavat mennä lankaan. Minä olen nyt kuitenkin kertonut tämän teille etukäteen. Jos teille siis sanotaan: ’Hei, hän on autiomaassa’, älkää lähtekö sinne. Tai jos teille sanotaan: ’Hei, hän on takahuoneessa’, älkää uskoko. Ihmisen Pojan paluu on näet kuin salamanisku: se leimahtaa idässä ja nähdään lännessä asti. Missä korppikotkat, siellä raato.»

– ” Jerusalem, Jerusalem! Sinä tapat profeetat ja kivität ne, jotka on lähetetty sinun luoksesi. Miten monesti olisinkaan halunnut koota lapsesi kuin lintuemo poikaset siipiensä suojaan! Mutta te ette halunneet tulla. Siksi teidän temppelinne jää autioksi. Minä sanon teille, että sen jälkeen te ette näe minusta vilaustakaan ennen kuin on tullut aika sanoa: Siunattu se, joka tulee Herran nimissä.”»

 

36. VÄÄRÄT OPETTAJAT JA PROFEETAT

– » Varokaa valeprofeettoja. He tulevat luoksenne lampaiksi naamioituneina, mutta valeasun alla on saalistava susi. Tunnistatte heidät hedelmistä: Eihän piikkipensaista poimita rypäleitä eikä ohdakkeista viikunoita. Hyvä puu tuottaa hyviä hedelmiä, huono puu huonoja hedelmiä. Hyvä puu ei voi tuottaa huonoja hedelmiä eikä huono puu hyviä hedelmiä. Kaikki huonoja hedelmiä tuottavat puut kaadetaan ja poltetaan. Hedelmistä te siis tunnistatte heidät.

Matteuksen evankeliumista evankelistan kirjoittamat loppusanat monta opetusta ja kehotusta sisältävän ns. ”Vuorisaarnan” lopuksi:

– ”Jos kuulet nämä sanani, toimi niiden mukaan. Silloin olet kuin järkevä mies, joka rakensi talonsa kalliolle. Sateet tulivat, joet tulvivat ja tuulet pieksivät taloa. Se ei kuitenkaan sortunut, koska se oli rakennettu kalliolle.
Mutta jos kuulet sanani etkä toimi niiden mukaan, olet kuin tyhmä mies, joka rakensi talonsa hiekalle. Sateet tulivat, joet tulvivat ja tuulet pieksivät taloa, ja se sortui rytinällä.”