JEESUS NASARETILAINEN – Todisteita uskottavuudesta

Veli-Jussi Jalkanen

Uudesta testamentista on periytynyt meidän aikaamme asti valtava määrä käsikirjoituksia tai niiden osia. Myös Jeesuksesta kertovia roomalaisten historiallisia kirjoituksia ja paikallisia arkeologisia löytöjä on tehty aivan viime vuosiin asti.
Uuden testamentin eri lähteissä pääasiat ja –periaatteet Jeesuksen opista ja elämästä, arvoista ja uskosta ovat kutakuinkin samat. Pienet eroavaisuudet eri lähteiden yksityiskohdissa pikemminkin todistavat, kokonaisuuden luotettavuuden puolesta kuin sitä vastaan. Jeesuksen historiallisuutta pidetään yleisesti varmana
Seuraavassa on “aihetodisteita” Jeesus Nasaretilaisen aitoudesta:

  1. Hän puhui itse luontevasti ja uskottavasti alkuperästään (Jumalan lähettämä) ja tehtävästään.

2. Hän ei epäröinyt muuttaa juutalaista uskontoa / lakia kun se poikkesi hänen (Jumalan) rakkaudellisista vallankumouksellisista arvoistaan. ”Uuden käskyn minä annan teille”, ”te olette kuulleet sanottavan, mutta minä sanon teille…”. Hän ei myöskään kehottanut oppilaitaan lukemaan Tooraa (vanhatestamentti) vaan seuraamaan hänen opetuksiaan ”opettamalla kaikille kansoille sen mitä minä olen teille opettanut”. Näin itsevarmaa ja radikaalia opin kehittämistä ei voi odottaa muulta kuin sen luojalta. Niinpä lähes kaikki juutalaiset hylkäsivätkin hänen oppinsa ja alkoivat vainota häntä.

3. Täysin vastoin sen aikaista juutalaista tapaa, hän käytti Jumalasta nimitystä “Abba”, joka on arameaa ja tarkoittaa läheistä ja hellää muotoa sanasta isä, jopa “isukki”.

4. Vanhan testamentin satoja vuosia vanhat ja monen profeetan lausumat profetiat messiaasta ja vapauttajasta sopivat häneen, minkä hän myös itse useasti sanoi ja myös käytti häneen liittyviä vertauksia.

5. Johdonmukaisesti hänen taustansa olivat vaatimattomia: syntyi talliin, oli kouluja käymättömän ja vähävaraisen käsityöläisen poika ja kotipaikka oli pahamaineinen kaupunki. Nämä lähtökohdat olivat tärkeitä kaikkien sosiaaliryhmien vapauttajalle.

6. Jeesuksen äly, sanavalmius, tietoisuus, ymmärrys ja rakkaus olivat ylivoimaisia. Hän osasi myös nähdä ihmisen mieleen ja ymmärtää hänen tilansa. Hän oli ilmeisen rakkaudellinen, harmoninen ja aito ihminen myös inhimillisesti koettuna.

7. Hän eli niin kuin opetti. Apua pyytäviin hän suhtautui kärsivällisyydellä, hellyydellä ja rakkaudella. Hän rikkoi epäröimättä sen aikaisia tabuja ja tapoja, jos ne eivät olleet rakkauden mukaisia. Naiset, köyhät, sairaat, vammaiset, sorretut ja hyljeksityt saivat hänen huomionsa ja rakkauttaan, mikä oli sen aikaisessa erittäin epätasa-arvoisessa yhteiskunnassa äärimmäisen radikaalia ja vallankumouksellista juutalaisen miehen käytöstä.

8. Hän teki ihmisen ymmärrykselle käsittämättömiä asioita: paransi sairaita, herätti kuolleita eloon, muutti veden viiniksi, tyynnytti myrskyn, tiesi asioita ennalta, käveli veden päällä ja ruokki pienellä määrällä ruokaa useita tuhansia ihmisiä.

9. Hänen persoonansa teki ihmisiin suuren vaikutuksen. Monet saivat elämäänsä aivan uuden toivon ja vision, mutta jotkut (lähinnä valtaa pitävät tai konservatiivit) alkoivat voimakkaasti vihata häntä kilpailijana tai vääräuskoisena. Myös hänen oppilaansa tunsivat pelon sekaista kunnioitusta häntä kohtaan nähtyään läheltä hänen toimintaansa ja voimaansa.

10. Hänellä oli valtava kansansuosio ja auktoriteetti johtuen parantamisista, ihmeistä, vaikuttavasta elämänläheisestä opetuksesta, tasa-arvosta kaikkia kohtaan, rohkeudesta haastaa valtaapitävät, ja myös rakkaudellisesta persoonastaan. Ihmiset vaelsivat satoja kilometrejä tavatakseen tai kuullakseen häntä.

11. Hänen opetuksensa neuvoivat hakeutumaan välittömään omaan hiljaiseen ja kuuliaiseen yhteyteen Jumalan kanssa.
Hän opetti esimerkillään ja sanoillaan ihmisiä olemaan rakkaudellinen, anteeksi antava, henkisesti vapaa, uskollinen, epäitsekäs, nöyrä, rohkea, yhteisöllinen, aito, tasa-arvoinen, tinkimätön sekä asettamaan rakkaudellisuus Jumalan tahtona kaiken edelle. Hänen arvonsa ja opetuksensa olivat ennen kuulumattomia ja ovat erittäin radikaaleja monin osin vielä tänäkin päivänä, jopa kristillisten yhteisöjen käytännöissä. Hän pani työnsä Jumalan tahdon toteuttajana ja tiedon levittäjänä kaiken, myös omien tarpeittensa edelle.

12. Hän saattoi itsensä tieten tahtoen tilanteeseen, jossa hänet vangittiin, kidutettiin tuskallisesti ja teloitettiin raa´asti. Hän myös kertoi nämä tapahtumat etukäteen oppilailleen. Koska juutalaisessa traditiossa uhri on tärkeä vapautumiselle, hän teki tarkoituksella itsestään suurimman uhrin, joka riittäisi kaikkien puolesta.

13. Jeesus nousi kuolleista. Mysteerisessä pääsiäisaamun tapahtumassa roomalaisten ja juutalaisten vartiot haudalla olivat voimattomia. Monen miehen liikuteltava kivi siirtyi ja hauta tyhjeni. Varhain aamulla liikkuvia naisia vastassa haudassa oli Jumalan sanansaattaja, ihmishahmoinen enkeli, joka kertoi mitä oli tapahtunut.

14. Jeesuksen oppilaat ja monet muut tapasivat Jeesuksen henkilökohtaisesti ylösnousemuksen jälkeen. Tämä rohkaisi teloituksen jälkeen säikähtäneet ja piiloutuneet oppilaat muuttumaan rohkeiksi, aktiivisiksi ja julkisiksi todistajiksi, mikä on tehokas todistus ylösnousemuksesta.

15. Ns. ”Torinon käärinliinat” ovat varmistuneet viimeisissä tutkimuksissa Jeesus Nasaretilaisen käärinliinoiksi. Väärennöksen mahdollisuudet on karsittu pois. Se on maailmassa ainoa meille asti säilynyt ristiinnaulitsemalla teloitetun henkilön käärinliina, johon jälkensä jättäneet vammat lisäksi vastaavat täysin evankeliumien kuvauksia Jeesukseen kohdistuvasta kidutuksesta. Merkillisintä on, että mitkään tieteen menetelmät eivät ole löytäneet teknistä selitystä kankaaseen tulleista vammojen ja ruumiin muotojen jäljistä. Käärinliinan kasvojäljistä on tehty FBI:n kuvantunnistusmenetelmällä monen vuoden työn tuloksena vaikuttava kuva. Ainut laatuinen ja selittämätön käärinliina siis todistaa vakuuttavasti Jeesus Nasaretilaisen persoonan ja teloituksen. Ks. Juha Hiltunen: Valokuva Jeesuksesta.

16. Monet Jeesukseen uskovista ihmisistä kustakin sukupolvesta sieltä alkaen kokee selvästi kohdanneensa Jeesuksen erilaisissa tilanteissa ja yhteyksissä hengen tasolla. Eläessään hän myös lupasi olla kanssamme, mikä on myös käynyt toteen lukemattomien ihmisten kokemuksena.

17. Jeesuksen opettama oppi ja tieto Jumalan olemuksesta on sitkeästi säilynyt ja siihen uskovien ihmisten lukumäärä on kasvanut yli miljardiin vuosisatojen aikana valtavista vastustuksista, vainoista ja seurakuntien ja kirkkojen puutteista huolimatta.

18. Jeesuksen oppi on edelleen ylivoimainen tuomaan ihmisille nykyelämään toivoa, lohtua, rakkaudellisuutta, turvallisuuden ja Jumalan rakkauden kohteena olemisen tunnetta, henkistä vapautta, yhteisöllisyyttä, inspiraatiota kasvuun ja sekä toivoa kuoleman jälkeiseen elämään. Jeesuksen arvot ovat pohjana myös demokratialle, nykyisille ihmisoikeuksille ja tasa-arvolle, jotka ovat jatkuvasti hyökkäyksen kohteena ympäri maailmaa.

—————————————————–

Useat asiat puhuvat sen puolesta, että Jeesus oli se, joka hän sanoikin olevansa eli Jumalan lähettämä opettaja ja vapahtaja.
On kuitenkin jokaisen oman uskon ja tahdon asia, kuinka tähän asiaan suhtautuu.

Jos uskomme, että Jeesus EI ollut Jumalan lähettämä, silloin on selvää, että hän oli suuri taikuri mutta myös valehtelija. Hänen kaikki opetuksensa on hylättävä hänen epärehellisyytensä takia, eikä niistä tarvitse välittää. Tällöin myös koko kristinoppi on perusteetonta humpuukia.

Jos taas uskomme, että hän oli Jumalan lähettämä ja puhui siten totta tehtävästään ja alkuperästään, tämä asettaa hänen viestinsä kuulleen ihmisen väistämättömästi suurten kysymysten eteen oman elämänsä arvoissa, suuntautumisessa ja valinnoissa.