LOPPUUKO PUU ?

Vessin asiantuntijakommentti HS 110423

https://www.hs.fi/talous/art-2000009499309.html

HS:n juttu on kirjoitettu asenteellisesti ja oletuksena, että mitään kehittämistä ei voi, saa tai osata tehdä.
Kun Suomessa todettiin metsien surkea tila yli 100 v jatkuneen jatkuvan kasvatuksen jälkeen 1960-luvulla, meille säädettiin uusi metsälaki, jonka seurauksena kasvu ja metsien puumäärät ovat yli 1.5 kertaistuneet.
Nyt pitäisi myös tehdä reipas kehittämistoimi, sillä jo metsänhoitorästien pois hoitaminen lisäisi kasvua useita kymmeniä prosentteja.
Laki, jonka mukaan kaikki tehtailla syntyvä puun tuhka pitää levittää takaisin ojitetuille turvemaille, lisäisi kasvua vielä lisää.
Meillä on lisäksi ilman ojittamattomia soitakin satoja tuhansia hehtaareita istutuskelpoisia puuttomia alueita, joilla yhteensä saataisiin kasvamaan miljoonia kuutioita.
Ojituksella ja tuhkalannoituksella suurin osa ojittamattomista soita (4.2 milj. ha) olisi helposti puuntuotantokelpoisia. Puuta hyvin kasvava suo sitoo 20-40 kertaa enemmän hiiltä kuin päästää sitä. Luonnontilainen märkä suo on hiilen lähde, mutta ojitettu, tuhkalannoitettu ja puustoltaan hoidettu suo sitoo sitä 5-10 tn/ha/v.
Jutun kaaviossa hämmästyttää 14 milj. m3:n hukkaan menevän puun määrä. Huolellisella hoidolla, seurannalla ja puun korjuulla tästä voidaan höylätä pois ainakin 10 milj. m3, eli lisää hyötykäyttöön.
Hakkuukoneiden jättämät kourakasat pitäisi tulla simppeliin paikannuskarttaan, joka mukaan ajokone löytää automaattisesti joka pöllin, eikä metsään jäisi tuhohyönteisillekään mieluista lisääntymispuuta.
On nurinkurista, että valtakunnan metsien kasvu hoidon puutteessa pienenee, kun huolellisen hoidon puun kasvattajilla se kasvaa voimakkaasti kasvun minimitekijänä olevan lämpösumman kasvaessa voimakkaasti koko ajan. Suomen metsäojitukset ovat olleet huonolla hoidolla jo vuosikymmeniä, mikä vesittää metsämaita ja heikentää kasvua.
Metsien kasvun pieneminen johtuu vain hoidon löperöitymisestä. Oikein hyvällä hoidolla metsiemme kasvu voitaisiin tuplata.