MITEN HIILTÄ POIS ILMASTA ?

Vessin asiantuntijakommentti  30322

 

Ministeri Kari on täysin väärässä ja hakoteillä siinä, että maiden soistumisen salliminen toimivien ojitusten puutteessa tai metsien hoitamattomuus edistäisi ilmastonmuutoksen torjumista.

Meidän pitää lopettaa fossiilisten polttaminen, mutta myös sitoa ilmakehässä jo olevaa hiiltä sieltä pois.

Tehokas puun kasvatus tunnetuilla, mutta yhä vähemmän käytetyillä metsähoitomenetelmillä ja maailmassa (myös Suomessa) olevien puuttomien alueiden (myös soiden) metsittäminen imisi hiilidioksidia jopa 20 tn/ha/v samalla kun luonnontilaiset suot sitovat vain 0.2-0.3 tn/ha/v.

Metsien jatkuva soistuminen ja soiden sopimattomuus puun kasvatukseen voidaan palauttaa ojittamalla ja ojien kunnostamisella ja tuhkalannoituksella, jolloin hiilen sidonta pohjavedestä vapaan maakerroksen elävään biomassaan alkaa ja samalla erittäin haitallisen metaanin (33 kertaa hiilidioksidia haitallisempi) tihkuminen hapettomista suokerroksista ilmakehään loppuu.

Puun käyttö ja jalostus vain pitää järjestää niin, että siitä mahdollisimman suuri osa menee kestokulutushyödykkeisiin kuten rakenteisiin ja lopuksi päätyy esim. kartonki-, vaate- ja paperikiertojen päätteeksi energiaksi korvaamaan vielä järkyttävän suurta hiilen polttoa.

Moni-ilmeinen viljelymetsätalous, joka ylläpitää suurta kirjoa erilaisia ja eri ikäisiä metsiä, myös tukee lajikirjoa metsissä. Lajikirjon heikkenemisen pääsyy ei ole metsänhoito, vaan lämpötilojen nousu ja luontoon levittämämme kemikaalit, joista pahimmat ovat hormoni- ja lisääntymisterveyttä heikentävät aineet mm. muovit.