INFORMAATION SAASTUMINEN UHKADEMOKRATIALLE

Krittiinen Vessin lukijakommentti HS:n jutulle 31223
https://www.hs.fi/mielipide/art-2000010019578.html

 

”Sananvapauden suuri uhka on keskittymiskyvyn puute.”

Kolumnin kirjoittajan vakavaa ja todenmukaista väittämää pitää ehdottomasti täydentää muillakin tiedonvälitysheikkouksilla, joita ovat:

– Yhteiskunnan ja koululaitoksen opettaman medialukutaidon puute.

– Yleissivistyksen puuttuminen ja siten luetun arvostelukyvyn oheneminen.

– Medioiden toimittajien journalististen taitojen rapistuminen huonon koulutuksen ja sivistyksen takia.

– Medioiden muuttuminen piilo- sitoutuneiksi omistajien tai heidän pääasiakkaittensa vaikutuksesta.

– Medioiden luopuminen hyvästä journalismista keskinkertaisuuden ja suurien massojen miellyttämisessä.

– Juttujen rakenteen yksinkertaistuminen ”selkoluku” tasolle lukutaidon ja älykkyyden heikentyessä.

Kaikkien näiden vakavien heikkouksien takia myös laatumedioiksi itseään kutsuvien uutistarjonnan keskimääräinen laatu on nykyään suurelta osin matala ja koko ajan laskemassa. Usein juttujen tekstit ovat tankkaavia, pitkäveteisiä ja erittäin pinnallisia, joissa tärkeät asian taustat puuttuvat. Monilla heikon yleissivistystason omaavilla toimittajilla edes yhdyssanasäännöt eivät ole hallussa.

Uutistarjonta on lähes täynnä erilaisia elämälle merkityksettömiä ”viihde” – uutisia kuten urheilu-, katastrofi-, rikos-, seurapiiri-, nyyhkytarina-, muoti-, politiikka-, julkkis- ja onnettomuusuutisia. Ratkaisuja ja kehittämisestä kertovat uutiset ovat harvinaisia samoin kuin ennaltaehkäisevää terveyttä- ja hyvinvointia, tiedelöydöksiä ja tärkeitä maailman tapahtumia taustoittavat uutiset.

Suurin osa otsikoista on ”klikkihoukutus” – otsikoita, joissa sisältö on useimmiten pettymys. Laaduttomien iltapäivälehtien uutispolitiikka on siirtynyt myös laatumedioiksi kutsuttuihin medioihin. Uutisten maailma on kaukana valistuneen lukijan maailman ja kiinnostuksen tärkeistä asioista. Siksi monet vierastavat ja välttävätkin uutisten seuraamista.

Valtaosa uutisista on valittu herättämään lukijassa negatiivisia tunteita, hämmästystä tai pelkoa. Samaa aihetta pyöritellään jopa viikkokausia. 8 miljardin ihmisen maailmassa on arvo- ja journalistiikan valintakysymys, millaisia uutisia uutisvirrasta poimitaan tai millaisia tutkivan journalismin juttuja toimittajat pannaan tekemään. Uutistarjontaan valitaan mieluummin tunteita nostattavia mutta merkityksettömiä ”peräkylän” paikallisuutisia Suomesta kuin merkityksellisiä ja mielenkiintoisia asioita muualta maailmasta.

Riippumattomiksi laatumedioiksi itseään kutsumattomilla medioilla on kuitenkin selkeät julkaisupolitiikat. Niissä mm. vältetään kaivelemasta riippuvuuksia ja korruptiota tai yleisön huijaamista huonoilla tuotteilla tai valheellisella mainostamisella. Esim. Hesari on myös selvästi ja ”muodikkaasti” maaseutu-, kristillisyys- kielteinen sekä ennaltaehkäisevän terveyden itsehoidon ja siis luontais-/funktionaalisen lääketieteen vastainen Pig Pharman toivomuksesta.

Hyväsisältöisiä juttuja kyllä laatumedioissa on, mutta ne ovat pienenä vähemmistönä. Lukijalta vaaditaan hyvää tietoisuutta ja valveutuneisuutta sekä kriittistä arvostelukykyä poimiakseen uutisvirrasta vain ajan ilmiöitä kuvaavat merkitykselliset ja oikeasti hyvin tehdyt jutut, joilla lukijan tietotaso, ymmärrys ja arvostelukyky voivat kasvaa.