KEHITTÄMISEHDOTUS MTK:LLE METSÄKAUPPOJEN SOPIMUKSIIN LIITTYEN

On yleisesti tiedossa, että puunostajien yleiset kauppaehdot ovat hyvin yksipuolisia ja ostajien etuja enemmän ajavia kuin myyjien.

Koska tilanne ei ole, että yksittäinen puunmyyjä omaisi riittävää juridista osaamista tai edustaisi suurta neuvotteluvoimaa, MTK:n pitäisi pitää nykyistä selvästi paremmin huolta jäsenistöstään näissä asioissa, eli vaikuttaa tasapuolisemman kauppatapakulttuurin toteutumiseen.

Koska ostajia ja koneurakoitsijoita kiinnostaa erityisesti matalat kustannukset ja pinoihin kertyvät puumäärät, jo sopimusehdoissa on useita sopimuskohtia, joilla ostajat vapautetaan vastuista huonosta hakkuujäljestä ja metsään syntyvistä vaurioista.

Seuraavassa on muutamia selviä puutteita ainakin UPM:n sopimustekstissä:

Jos puustosta hakataan alus-, väli- ja lisävaltapuiden sijaan liikaa valtapuita ja ”tiheystasaisuuden” vuoksi sinne jätetäänkin hakkuissa lisävaltapuiden lisäksi väli ja jopa aluspuitakin kasvamaan, kuten valitettavan usein näkee, metsikön arvokasvun tuottokyky on tulevina vuosikymmeninä kymmeniä prosentteja heikompi kuin oikein hyvin hakatun metsikön.

Tämän estämiseksi on sopimusehdoissa (ainakin UPM) vain epämääräinen viittaus ”hyvän metsänhoidon suosituksiin”, jonka lähdettä ei edes mainita.

Mikään muu kuin edellä mainittu epämääräinen kohta ei estä ostajia polkemasta ojia rikki ja tukkoon, jättämästä havuja ja kasaamiaan rumpupuita ojiin, oikomasta ajourilla niin että juurenniskat rikkoutuvat lahottaen puut. Myöskään metsään jätetyistä jättöpuista tai pinoista, joista voi alkaa alueellinen hyönteisinvaasio, ostajia ei vastuuteta riittävän selvästi.

Kauppaehdoissa ei myöskään ole selvää mainintaa, että ostajan on mitattava kaikki tukiksi kelpaava puu tukiksi, mistä vuosittain koituu suuruusluokkaa 100 milj. tulonsiirto vuodessa ostajille.

Kaupan ehdoissa ei myöskään velvoiteta ostajaa käyttämään kalustoa, joka sopii hyvin ko hakkuuseen, kuten esim. pitkätelaista ja matalan pintapaineen koneita pehmeille maille.

Sopimusehdoista puuttuu myös itsestään selvä ehto, että myyjän on myös saatava tukkilistat nähtäväkseen, ja vielä viivyttelemättä palstan hakkuun jälkeen, jotta paikalla voisi käydä tarkastamassa.

Sopimuksessa ei myöskään ole määräystä, että ostajan on ilmoitettava ennen hakkuun alkua myyjälle hakkuun alkamispäivä, hakkuukoneen kuskin nimi/nimet ja puhelinnumerot sekä korjuutyönjohtajan nimi ja puhelinnumero. Ilman näitä myyjä ei saa yhteyttä korjaajiin, mahdollisten tilakohtaisten tärkeiden tietojen antamista varten.

Ne asiakirjat kuten metsähoidon ohjeet ja sertifiointimääräykset ym. joihin sopimuksissa viitataan, pitäisi olla ainakin internetlinkkinä mukana. Tämän takia sopimuspaperit tulisin aina toimittaa myös sähköisenä myyjälle.

Sopimustekstissä on näiden lisäksi varmaan paljon muitakin puutteita, jotka löytyisivät tarkalla tarkastelulla.

Tiedän, että nyt kenttä ei ole tyytyväinen MHY:n ja MTK:n kykyyn pitää jäseniensä puolta metsäjättejä ja heidän huonoja kauppa- ja korjuutapojaan vastaan.

Toivon ja edellytän, että MTK alkaisi hoitaa paremmin sitä tehtävää, joka sille on uskottu. Yhtenä keinona voisi jo olla MTK:n tekemät ja metsäkauppoihin suositellut nykyistä tasapuolisemmat yleiset ehdot, joita suositellaan käytettäviksi.

Veli-Jussi Jalkanen
agr. Tj
Sahalan kartano
Rautalampi