KUNTALAISTEN IDEOIMAA POTENTIAALISTA RAUTALAMMIN KEHITTÄMISTÄ

Oheinen realistinen luontaisiin olosuhteisiin ja maalaisjärkeen perustuva lista, jota täydennetään kuntalaisten lisäideoilla. Tämä lista pitäisi olla kunnan kotisivuilla päivitettynä ja kommentoituna, että kuntalaiset tietävät, missä ”kehittämisjuna” menee.

 1. Talouden järkeistäminen, että menossa oleva vastuuton velaksi eläminen loppuu.
 2. Aktiivinen ja laadukas hyvin markkinoitu palvelu, jolla saadaan ihmisiä muuttamaan ja sopeutumaan kuntaan.
 3. Vapaiden teollisuustonttien ja -tilojen varaamista muuttaville yrityksille.
 4. Elinkeinokonsultoinnin, – suunnittelun ja -tukemisen nostaminen nykyistä korkeammalle tasolle.
 5. Kylän vapaa-aika- ja harrastuspalvelujen kehittäminen, jossa on keskeisenä vetäjien etsiminen ja tuki.
 6. Kirkonkylän ryteikköisyyden ja ylipuustoisuuden poistaminen.
 7. Pääraitin varrella olevien purkutalojen poistaminen ja niiden tonttien puistoiksi tai marjatarhoiksi muuttaminen.
 8. Keskustan läheisyyteen yritystoimijoiden yhteistyönä aikaan saatava biokaasutehdas, jonka kaasua on myynnissä. Nesteellä ajoneuvoihin ja isoissakin pulloissa kiinteistökäyttöön.
 9. Kunnassa olevien myynnissä olevien asuntojen ostaminen sellaisen perustettavan institutionaalisen omistajan haltuun, joka vuokraisi niitä kuntaan muuttaville yrittäjille tai työntekijöille.
 10. Matalan kynnyksen viihtyisä Rautalampi ”klubin” yhteisöllisyyden kehittämiseksi ja yksinäisyyden vähentämiseksi.
 11. Kunnan jätevesipuhdistamon uudistaminen ajanmukaiseksi järviveden laadun parantamiseksi.
 12. Kuntien ja kalastusalueiden yhteistyönä luonnontaimenkannan elvyttäminen ja tämän mainehyödyn maksimoiminen.
 13. Helsingissä muutamien Rautalampi-vetoisten tempausten ja mediaakin kiinnostavien tapahtumien järjestäminen kunnan tunnettavuuden parantamiseksi (näitä on jo valmiiksi mietittynä).
 14. Alueen runsaan mökkikannan remontoinnin ja päivittämisen edistäminen ja näin lisävuokrauksen ja uusien aktiiviomistajien saaminen.
 15. Kansallispuiston sisäänmenotien päähän kävijöitä lisäävä omaperäinen ja viihtyisä palvelukeskus.
 16. Kunnan oma ennaltaehkäisevän terveyden palvelukeskus, jolla autetaan asukkaiden (lapset, työikäiset, perheet, yrittäjät, seniorit) elinvoima, tuottavuus, mielenterveys ja terveystietoisuus ja terveystavat paranemaan.
 17. Kunnan yhteisöllisyyden nostaminen monin pienin toimenpitein, mikä poikii lisää yhteistyökykyä, hyvää mieltä, viihtyvyyttä.
 18. Kunnan kotisivujen laittaminen oikein hyvään ja kiinnostavaan ja hyvin palvelevaan kuntoon YHTEISILLÄ ideoilla.
 19. Rautalammilla metsänomistajien kannustaminen hyvään ja tehokkaaseen metsänhoitoon nykyiseen ja tulevaan rakennuspuutavaran aktiiviseen ja hyvähintaiseen markkinaan ja tämän toiminnan tuloksena suurenevat ja erittäin merkittävät kantoraha-, hoito- ja korjuutyön liikevaihdot.