MAHTUUKO SUOMEEN LISÄÄ PUUNJALOSTUSTA ?

Vessin kommentti KL 10721

https://www.kauppalehti.fi/uutiset/harri-vatanen-haluaa-ostaa-stora-enson-kemin-sellutehtaan-toivottavasti-lopettaminen-voidaan-valttaa-veitsiluodon-tehtaalla/84286c17-2548-46ee-b252-46ee3933181d

Kemijärven sellutehdasprojektin uusi vetäjä Vatanen on rohkea ja arvostettava johtaja, jonka kansantaloutta valtavasti hyödyttäville ponnistuksille tulee antaa kaikki tuki.

Toivottavasti Marinin hallitus ja TEM ovat tässä aktiivisia Suomen edun vuoksi.

Puu on varmasti tulevaisuuden raaka-aine, jonka lisätuottoon on pohjoisessa loistavat mahdollisuudet. Siellä metsänhoidon tila on Etelä-Suomeakin heikompi.

Taimikonhoidoilla, perkauksilla, harvennuksilla, tuhkalannoituksilla, ojien perkauksilla ja rehevien soiden ja muiden puuttomien alueiden ojituksilla ja metsityksillä saadaan nousevien lämpötilojen auttamana moninkertaisia kasvuja, useita miljoonia kuutioita / v, nykyiseen verrattuna. Tämä kaikki on hyvää taloutta ja myös ilmaston suojelua hiilen sidonnan muodossa.

Kemijärjen, Veitsiluodon, Metsä Fibren ym. tehtaitten (toivottavasti myös Äänekosken laajennukset ja Kuopion Finnpulp) ja uusien tulossa olevien sahainvestointien kaikelle kapasiteetille riittää puuta helposti pohjoisessa ja idässä hakkuurästien purkamisessa ja paremmalla metsänhoidolla saatavasta lisäkasvusta.

Suomeen tarvitaan laki, joka pakottaa kaikkien puun ja puunkuoren polttolaitokset levittämään tuhkat turvemaille ja suometsiin kasvua lisäämään.

Miljoonien jo tukkeutuneiden metsäojien perkauksiin tarvitaan kevyitä ojan päällä kulkevia 1- tai 2-telaisia ja kapeakauhaisia ojanperkuukoneita, joiden eroosiovaikutus on pieni ja neutraloitavissa.

Metsänhoitoyhdistysten tulisi ajanmukaistua ja kehittää tuottavuuttaan ja toimintaansa metsätalouden uuden nousumahdollisuuden mukana. Myös metsäyhtiöiden metsänhoidon kehittämistä tarvitaan.

Päinvastoin kuin vallalla oleva metsänhoidon laajaperäistämistä ajava idealistinen ja faktat sivuuttava ”uususkonto”, jonka mielestä paras metsä on hoitamatta jätetty ryteikkö, järkevien päättäjien tulisi panostaa kaikin keinoin puun kasvatuksen tehostamiseen talouspotentiaalin ja hiilen sidonnan takia, jonka puitteissa eri keinoin myös monimuotoisuus ja eri lajiympäristöjen hoito on helposti hoidettavissa.