MIKÄ ON KESTÄVÄ PUUNKORJUUN TASO ?

Vessin asiantuntijakommentti HS 100422

(HS SENSUROI TÄMÄN KOMMENTIN)

https://www.hs.fi/talous/art-2000008734036.html

Kestävän hakkuun tavoitetaso on nyt Suomessa väärä.

Järkevin ja realistisin tapa verrata hakkuita kasvuun.

Jos hakataan kasvua vähemmän eli nykyinen 104 milj. m3, hakkuu on kestävää.

Tämän logiikan ymmärtää nyt asiaa tuntematonkin.

Koska metsänhoito on Suomessa pahasti repsahtanut, kasvua ja siten hakkuumahdollisuuksiakin voitaisi helposti lisätä.

Jo kaikkien hoitorästien (ml umpeutuneiden metsäojien huoltaminen), boorilannoitus, harvennukset, vajaatuottoisten ja yli-ikäisten ja kasvunsa lopettaneiden kuvioiden uudistaminen, taimikon hoidot, riukumetsien perkaukset ym.) huolellinen hoitaminen nostaisi metsiemme kasvua luokkaa 50 %.

Harhaan johdettu suuri yleisö ei tiedä, että ylitiheä metsä (joita lähes kaikki) kasvaa huonommin kuin hyvin harvennettu. Näemme ryteiköitä kaikkialla. Itse asiassa kasvatusmallimme ohjaavat liian suureen tiheyteen.

Siinä puut stressaantuvat, jäävät pienemmiksi, saavat tauteja, tuhohyönteisiä ja kuolevat  herkemmin ja arvokasta tukkia kehittyy puolta vähemmän.

Asia selvenee metsiköiden kantojen kasvulustohistorioita katselemalla. Harvennuksen jälkeen valtapuut pyrähtävät 2-4 kertaiseen kasvuun, mikä pyähtyy taas kun seinään, kun metsikkö (latvusto) 5 – 10 v sisällä taas ”sulkeutuu”.

Hoitamalla metsiämme hyvin, kasvu voisi helposti 2-kertaistua.

Meillä mm. tuhlataan turvemaiden superlannoitetta, kuorituhkaa, ajamalla sitä kaatopaikoille tai täyttömaaksi

Miljoonien turvamaa hehtaarien kasvu on hyytynyt, kun ojat ovat kasvaneet tukkoon ja pohjavesi on maan pinnassa ainakin syksystä alkukesään. Näin maanlainen elämä kuolee tai ei kasva. Pohjaveden ollessa alempana, maan alle menee 70 % kaikesta kasvusta ja hiilen sidonnasta.

Metsä on huono hiilivarasto, koska puut kuolevat ja lahoavat helposti, mutta supertehokas hiilen sitoja.

Jo 1 ha voi optimikasvussa sitoa 20 tn/ha/v.

Mahdollinen 200 milj. m3:n kasvu sitoisi 180 milj. tn hiilidioksidia eli 4 x nykyiset päästöt.

Tällainen kasvu riittäisi korvaamaan turve ja pitämään tehtaat käynnissä.