MIKSI SUOMETSIEN PUUNTUOTANTO ON HIILINIELU ?

Vessin asiantuntijakommentti MT 21121

https://www.maaseuduntulevaisuus.fi/tiede-tekniikka/artikkeli-1.1620856

Suometsäkeskustelussa muutama asia on jäänyt huomiotta:

Kun luonnontilaiselle suolle levitetään tuhkaa ja se ojitetaan, puuston kasvuun sitoutuu 10 – 50 x enemmän hiiltä (5-15 tn) kuin luonnontilaisena kasvavaan (0.2 -0.3 tn/ha/v) suohon.

Lisäksi joka tapauksessa puuston kasvu on suurempaa kuin turpeen häviäminen hiilidioksidiksi LUKE:n vanhempien tutkijoiden mukaan.

Myös luonnontilainen suo rasittaa ilmakehää siinä muodostuvan metaanin ja sen karkaamisen kautta.

Kun suo muuttuu turvekankaaksi, eli kun pohjavesi saadaan pysyvästi laskemaan, eloton (paitsi anaerobiset metaania tuottavat bakteerit) suomaannos alkaakin kasvattaa syvemmälle kasvavia puiden juuria ja kangasmailta tuttuja sienirihmastoja, pieneliöitä ja aerobisia mikrobeja.

Kangasmailla 70 % biomassan kasvusta suuntautuu maan sisään. Turvekankaalla voidaan ilmeisesti lähestyä tätä arvoa ajan mittaan maannoksen muuttuessa, millä on tietysti suuri merkitys koko paikan hiilitaseessa.

Kuitenkin on aivan varmaa, että vegetatiivisen kasvun tehostaminen kaikki tekijät huomioiden on hiilinielu ja siten ehdottomasti edistettävä asia.

Tätä resurssia eivät ulkomaiset viherromantikot voi muuksi muuttaa ja siksi tärkeä suometsätalous pitää hoitaa ihan oman kotimaisen osaamisen, tutkimuksen ja päätösten mukaan.