MITÄ TODETUSTA ÄLYKKYDEN LASKUSTA SEURAA

 Tiivistelmä

Maailmassa tutkitusti kansalaisten keskimääräinen älykkyys on laskussa. Syyt löytyvät elintavoista, joissa fyysistä ja henkistä ponnistelua ja liikuntaa on yhä vähemmän, aivoille tärkeää unta, rauhoittumista ja lepäämistä on yhä vähemmän.

Myös aivoille tärkeiden ravinteiden saanti on vähentynyt samalla kun aivoille ja aivoterveydelle haitallisten muistisairauttakin aiheuttavien tekijöiden vaikutus on lisääntynyt.

Aivomme ovat erittäin neuroplastisia ja mukautuvat jo ihmisen elinaikana matalampaan suoritustasoon, jos aivoilta ei vaadita muistamista, pinnistelyä, ajattelua, oppimista ja päättelyä, kuten hyvin helpoksi tehdyssä nyky-yhteiskunnassa on meneillään määrättyjä ammatteja ja harrastuksia lukuun ottamatta. Lähiympäristön esimerkki on pääsyy siihen, että joidenkin koulutettujen perheiden lapset haluavat muita enemmän oppia, opiskella ja valmistua älyllisesti vaativampiin ammatteihin.

Syrjäseutujen jo kadonneet mökin mummot, jotka kattoivat vetensä ja puunsa ja hoitivat eläimensä pienessä navetassa, eivät olleet juuri koskaan muistisairaita ennen kuin vanhainkodin joutilaisuudessa mehukeitto- tasoisella vähäarvoisella mättöruokavaliolla.

Älykkyyden laskulla on dramaattisia vaikutuksia johtamisen, politiikan ja yhteiskunnan virkamiestyön laatuun, ihmisten elin- ja kulutustapoihin, oppimiseen, kehittyneiden ohjausjärjestelmien käyttöön, suurien kokonaisuuksien ymmärtämiseen ja ihmisten alttiuteen tulla vaikutetuksi, manipuloiduksi tai aivopestyksi. Älykkyyden lasku yhdessä etiikan ja moraalin laskun kanssa lisää yhteiskunnassa korruptiota, rikollisuutta ja ehkäisee itsekkyyden, ahneuden ja korruption kanssa laadukasta johtamista ja yhteiskuntien ja ihmiskunnan kykyä ratkoa suuria ajankohtaisia ongelmia ja altistaa kansanjoukot yhä tehokkaampien manipulaatiomenetelmien kohteeksi.

Raskausajan vaikutus älykkyyden muodostumiseen

Raskaana olevien äitien elinolosuhteet optimoida sikiöittensä älykehitys on huonontunut. Äitien lisääntynyt stressi ja lisääntyvä ylipaino (kohonneet verensokerit!) on sikiönkin kehittyville aivoille haitallista. Äitejä ei edelleenkään kehoteta nauttimaan riittävästi sikiön aivoille tarpeellisia D, B9, Se, Mg, I, Fe, B12, ja muitakaan B-vitamiineja eikä Omega 3 rasvoja, vaikka CAM:ssa (Complementary and Alternative Medicine) nämä ravinteiden hyvät tasot tulisi olla tutkitusti itsestään selvyyksiä odottaville äideille. Myös ylipainoisten äitien yleinen kilpirauhasen lievä vajaatoiminta, monien ravinteiden eri asteiset vajaukset ja suoliston lisääntyneet tulehdukset sekä immuunivasteen aleneminen, kaikki vaikuttavat suoraan tai epäsuorasti sikiön aivojen kehitykseen. Jopa luokka 10 % sikiöistä on myös altistunut aivoja vahingoittaville päihteille ja alkoholille. Valitettavasti esim. äitien kuuntelema ja sikiön musiikkitajua (ja sitä kautta älykkyyttä) kehittävä klassisen muksiikin kuuntelu, on vähentynyt viime vuosikymmeninä voimakkaasti. Sikiöiden kohdalla on huomioitava ja ymmärrettävä myös äidin älyllisen ympäristön ”tyhmentyminen”, jolla on merkittävät vaikutuksensa sikiön aivojen kehitykseen epigeneettisten mekanismien kautta.

 

Lasten ja nuorten älyllinen ympäristö

Nuorten aivoja kehittävät liikuntaleikit, koulumatkat jalan tai pyörällä ja urheilun harrastaminen ovat vähentyneet. Suurimmalla osalla lapsista ja nuorista on lepo-, univajeita. Myös aivoja ja mielikuvitusta kehittävä laatukirjallisuuden lukeminen on vähentynyt paljon. Tavallinen lasten pääasiallinen ruoka ja joillakin lapsilla yksiomainen ruoka on haittaruoka (pikaruoka, makeiset, sokerijuomat, makeat leivonnaiset, pitkälle prosessoidut elintarvikkeet), jotka aiheuttavat vajeita aivoille tärkeiden ravinteiden saannissa. Niiden aiheuttama korkea verensokeri on tervettä aivotoimintaa ja tunne-elämää häiritsevä tekijä, joka myös aiheuttaa alakuloa ja masennusta. Myös lasten maailmassa roskaviihteen tarjonta on lisääntynyt voimakkaasti, mikä vie paljon aikaa, mutta ei kehitä aivoja vaan yliaktivoi tai häiritsee niitä. Lasten ja nuorten maailmassa aivoja kehittävä puhe ja kasvokkain tapahtuva vuorovaikutus on vähenemässä, mutta aivoille lähes hyödytön tekstiviestittely lisääntymässä. Monimutkaiset ja vaativat digi- ym. pelit taas kasvattavat määrätyn laista älykkyyttä, mutta niitä harrastaa vain pieni osa.

Työikäisten älymaailma

Työikäisten älymaailmassa älykkyyden ylläpitoa ja kehittämistä heikentää heikkolaatuinen ajanvietekulttuuri sekä negatiivissisältöinen uutis- ja laaduton hömppäviihde, joka vie suuren osan ajasta. Työkulttuurissa melu, kiire, stressi, ja multitaskaus heikentävät aivojen terveyttä. Aikuisillakin aivoille tärkeitä ravinteita, lepoa, laatu-unta ja hiljaisuutta on aivan liian vähän. Aivot eivät uudistu, lepää eivätkä saa riittävästi järkeviä kehitysvirikkeitä omaan elämään. Tiede- ja tietokirjoja ja ohjelmia kulutetaan yhä vähemmän.

Senioreiden taantuva älykkyysympäristö

Seniorien elämässä henkinen ja sosiaalinen passiivisuus on kovassa kasvussa. Ruutua tuijotetaan yhä enemmän, ihmisiä tavataan ja älyllisiä harrastuksia on yhä vähemmän. Vain harva seniori liikkuu tarpeeksi tai liikunta on heikosti aivoja ylläpitävää hissuttelua. Pallopelejä, ruumiillista työtä, voimaharjoittelua, musiikin tai muita kulttuuritoimien tuottamista ja kuluttamista sekä kirjallisia tai taiteellisia harrastuksia on yhä harvemmalla. Hoivakodeissa elämä passivoituu paljon lisää. Älyvirikkeet puuttuvat lähes kokonaan ja ravinto on heikkolaatuista teollisuusruokaa, joten ei myöskään tehosteta hyödyllisillä lisäravinteilla, vaikka syitä olisi.

Jos ihminen ei jo ole muistisairas hoivakotiin mennessään, siellä sairastuminen nopeasti on hyvin todennäköistä. Nyt joka toinen 85-vuotias on muistisairas ja osuus nousee kaiken aikaa. Älyllisyyttä ja aivoterveyttä heikentävää ylipainoa on jo lähes kaikilla yli 50 – vuotiailla, mikä on merkki vakavasta elintapa- ja ruokakulttuurihäiriöstä. Sama korkea verensokeri, joka lihottaa, myös tuhoaa aivoissa mikrotiehyitä, joiden terveys ja hyvä kunto olisi välttämätöntä aivojen kunnolle ja jo saavutetun älyllisyyden tason ja kokemuksien säilyttämiselle.

Mistä elinympäristön tyhmentymisen huomaa

Tarkasteltaessa nopeasti muuttuvaa elinympäristöämme, sen tyhmentymisen ja älyllisyyden heikentymisen huomaa monissa kohdin:

 • Tieto- ja tiedeohjelmia ja artikkeleita on mediassa yhä vähemmän, mutta kanavat pursuavat matalatasoista hömppäviihdettä, joka käy hyvin kaupaksi.
 • YLE lopetti v. 2024 alusta kokonaan Puheradion (kysynnän puutteessa ??), joka joskus nimenomaan perustettiin tieto-, tiede- ja älyllisiä ohjelmia varten.
 • Median uutiset ovat pääasiassa politiikan, talouden, sotien, onnettomuuksien ja rikosten pinnallista ja klikkauksia saalistavaa ja loputtomasti samoja asioita kertaavaa negatiivista uutisviihdettä selkotyyliin, josta myös selittävät taustat puuttuvat lähes järjestään.
 • PISA testitulokset laskevat kaiken aikaa. YO-kirjoitusten fysiikka ja matematiikka olivat 1960- ja 70- luvulla paljon nykyistä vaikeammat.
 • Monimutkaisia teknisiä laitteita ei osata laittaa aina käyttöön, säätää oikein ja asiaa ymmärtäviä huoltokorjaajiakin on yhä vähemmän. Tämä näkyy myös osaamattomuudesta ja ymmärtämättömyydestä aiheutuvien katastrofien ja onnettomuuksien lisääntymisenä.
 • Nykyisin monille toimittajille jopa Suomessa yhdyssanasäännöt ovat heikosti sisäistettyjä, nasevasta ja hyvin ymmärtävästä ammattikirjoittamisosaamisesta puhumattakaan. Rehvakasta jätkäkieltä sen sijaan käytetään mauttomasti ja järjestään. Selvimmin tämä näkyy mm. Yhdysvaltain kielellisessä kulttuurissa, jossa yhteiskunnan kirjoituksellinen ilmaisu ja kapea sanavarasto on yliopistomaailmaa lukuun ottamatta laskenut vajaakielitasoisten tasolle. Myös koulujen kielellinen ym. vaatimustaso on paljon alle Keskieurooppalaisten tasojen.
 • Älykkyyttä vaativaa ja kehittävää klassista musiikkia harrastaa tai kuuntelee nykyään yhä harvempi.
 • Ihmiset lukevat tieto- tiede ja klassista kirjallisuutta yhä vähemmän.
 • Yhä hataramman yleissivistyksen, tietoisuus- ja älykkyystason kansa ovat yhä helpommin manipuloitavissa kaupallisesti, poliittisesti tai maailmankatsomuksellisesti ääriliikkeiden kannattajiksi, mikä näkyy selvästi populististen ääriliikkeiden voimistumisena.
 • Kansanterveydessä yleisen trendin mukaan ihmiset johdatellaan unohtamaan tai sivuuttamaan terveellisillä elintavoilla aikaansaatu ennaltaehkäisy ja jättäytymään vain aivottomasti kalliin ja tehottoman sairaanhoidon varaan. Tämä näkyy mm. siinä, että vajaaravinteisen haittaruuan nopeasti yleistyessä, kansanterveysjohtajat patistelevat suurta yleisöä olemaan kokonaan ottamatta täydennysravinteita. Jopa poliitikot ja järjestöt (SY, MTK, KK) vastustavat hiljaisesti ennaltaehkäisyä, vaikka terveys olisi erittäin merkittävä kilpailutekijä kansantaloudessa, ja -terveydessä, tuottavuudessa. Näin yleinen tietoisuuden-, ymmärryksen, osaamisen ja rohkeuden puute pelaa vielä erittäin tehokkaasti lobattuna vain sairaanhoito- ja lääketeollisuuden hyväksi.
 • Suomen taloudellisesti ja toiminnallisesti epäonnistuneet ”hyvinvointialueet” ovat surullinen esimerkki, kun kokemusta ja tietoa ei ole riittävästi ja tunneperäiset muturatkaisut ja poliittisesti ”sopivat”, mutta tiedollisesti ja älylliset tehtävään vajaakykyiset ihmiset päästetään johtamaan erittäin monimutkaisia organisaatiota ja rakentelemaan päällekkäisiä kalliita hallintorakenteita.
 • Järjestöjen kehittäminen tavoitteiden mukaisesti on hidastunut tai pysähtynyt. Tietoisuuden tai osaamisen ja rohkeuden puutteessa sekä älyllisessä laiskuudessa toistellaan perinteisiä menettelyjä, vaikka tulokset vain heikkenevät, kannatus supistuu ja jäsentenkin mielenkiinto nahistuvaan toimintaan katoaa.
 • Ihmisten elintavat ja elinympäristö muutetaan yhä helpommaksi, jossa ei tarvitse nousta portaita tai kulkea itse koulumatkoja, ei ratkaista ongelmia eikä sinnitellä oman oppimisen, peruselintarpeiden tyydytyksen ja kehittymisen kanssa. Elämästä on tullut mielihyvätarpeiden tyydyttämistä.
 • Älykkyyden kehitystä ei tueta, sitä ei mainita, se ei ole yhteiskunnan tavoitteena vaan tasapäistäminen. Yksinkertaisille välttämättömistä selkokielisyyspalveluista on tullut tärkeämpiä kuin järjestää lahjakkaille heille sopivaa korkeatasoista opetusta, vaikka juuri heidän avullaan kasvua ja kehittämistä voitaisiin rakentaa tulevaisuudessa.
 • Vaikka ihmiskunnalla on tietoverkoissa käsillä periaatteessa kaikki ihmiskunnan tieteellinen, mutta myös vankka kokemusperäinen tieto, niiden mukaan asioita ei johdeta ja kehitetä, vaan useimmiten yhteiskunnissa sorrutaan johtamisessa ja kehittämisessä tiedollisesti ja älyllisesti heikompiin, mutta ”suositumpiin” muturatkaisuihin ja tavoitteisiin tai toimimaan totutusti. Yhteiskunnallisesti merkittävien organisaatioiden johtajilla tulisi olla hyvä historian tuntemus, sillä useimmiten merkittävät prosessit ovat esiintyneet jo aikaisemmin ja niiden tuntemus toimisi ennaltaehkäisevästi. Näin toistellaan vanhoja virheitä.
 • Johtamisenkin laatu on heikentynyt paljon. Johtajatkaan eivät usein ymmärrä tai uskalla kajota ongelmien monimutkaisiin juurisyihin vaan toimitaan pinnallisesti. Viestintäkin on pinnallista ja yhä kehittymättömämpää. Ei yritetäkään ymmärtää yhä monimutkaisempia prosesseja, jotka vaikuttavat yhteiskuntaan, luontoon, toimintaympäristöön, omaan alaan tai työhön. Suuryhtiöt ymmärtävät yleensä panostaa näihin ja siksi niiden dominanssi vain voimistuu. Kompleksisuus lisää myös arkuutta paneutua juurisyihin ja ottaa riskiä epäonnistua. Huonossa johtamisessa ”ajopuu”- muotoinen toiminta on vallitseva.

 

Tulevan maailman tila

 • Ilman epätodennäköisiä korjaustoimia, maailmamme on menossa huonompaan suuntaa ja nopeasti. Lisääntyvät sodat, ilmaston muutos, ympäristön saastuminen, terveyden ja erik. lisääntymisterveyden heikentyminen ja siitä johtuva dramaattinen väestörakenteen romahtaminen ovat lähes vääjäämättä odotettavissa.
 • Kunhan vajaataitoinen älypuhelinkansa on läpäissyt kaikki ikäluokat, yleinen älyllisyyden taso tulee olemaan vielä paljon alempi kuin nykyinen.
 • Nyt yleinen älykkyyden ja tietoisuuden taso ja trendi on paljon yleisesti tiedostettua heikompi. Ehkä juuri älyn ja sivistyksen häpeässä meilläkään ei julkaista tasomittareita Pisa tuloksia lukuun ottamatta.
 • Poikien syrjäytyminen korkeammasta opiskelusta johtuu osaksi älyllisyyden vähenemisestä mutta myös hormonihäirinnästä, joka ilmenee mm. testosteronin dramaattisena laskuna. EDC kemikaalien (Endocryne Disturbing Chemicals) ja tieteen jo hyvin selvittämän ja monimutkaisen vaikutusmekanismien aiheuttama hormoni-, sukupuoli- ja lisääntymisterveyden lasku on jo monimutkaisuudessaan päättäjien ja median käsitys- ja käsittelykyvyn ulkopuolella, eikä siihen oikeasti enää puututa, vaikka kaikki kauhistelevat syntyvyyden laskua.
 • Infektioaallot tullaan määrittelemään pandemioiksi yhä herkemmin (pandemiamäärittelyjä WHO on helpottanut jo 5 kertaa v. 2000 jälkeen), jolloin rokotevalmistajat pääsevät rahastamaan suurta ja säikyteltyä yleisöä yhä herkemmin ja ottamaan huonosti toimivia ja monille haitallisiakin rokotteita kuten tapahtui koronapandemiassa. Kuvioon kuuluu, että tehokkaita luontaisia estokeinoja ei haluta eikä niitä ”saakaan” suositella tai oikeastaan mainitakaan, jotta kulissi ei romahtaisi. Tähän suuntaa toimi vahvasti myös Suomen huoltovarmuuskeskuksen alainen Mediapooli koronan aikaan ja ilmeisesti vieläkin, koska mitään koronakriittistä keskustelua ei edelleenkään sallita.
 • Tekoälyn avulla suuryritykset ja jotkut poliittiset johtajat tulevat ohjailemaan kansalaisia kuin vähä-älyisiä, joita he todellisuudessa suureelta osin silloin ovatkin. Älyllisiä niskuroijia, älykköjä ja tietoisia voidaan marginaalissa vähän sietää, tai sitten heidät tai heidän viestintänsä ja vaikutuksensa vaiennetaan tavalla tai toisella. Tällaista tapahtuu jo nyt kansallisilla ja kansainvälisillä foorumeilla sekä mediassa.

Meneillään oleva erittäin huolestuttava kehityskulku ihmiskunnan älyllisyyden laskusta on alkanut muuttaa maailmaa nopeasti epävakaammaksi, odottamattomammaksi ja vaarallisemmaksi, eikä jarruttajia ja suunnan muuttajia ole edes näköpiirissä.