MITEN MTK:n TULEE TEHOSTAA JÄSENISTÖNSÄ PUOLEN PITÄMISTÄ ?

Vessin MT kommentti 70222

https://www.maaseuduntulevaisuus.fi/metsa/artikkeli-1.1827227

MT kritisoi metsäteollisuuden tulosjuhlia, mutta samalla suosittelee jäsenilleen sellaista metsän käsittely- ja hoitotapaa, joka jättää kantorahat puoleen mahdollisesta ja lisäksi lisää metsätuhoriskejä paljon.

Metsien kasvattaminen nykyisen laisen tiheinä, tuottaa tukkia vain 33 % hakkuista, kun se järkevimmillä istutus-, perkaus-, ensiharvennus- ja väljennystiheyksillä voisi olla 60- 70 % välissä ja lisäksi ilman metsän juromista liikatiheyden seurauksena.

Metsien kasvua lisäisivät myös tehokas mätästäminen suurine mättäineen esim. ajouramenetelmällä (eipä ole näkynyt esittelyä MT:n sivuilla) ojanperkuurästien poistaminen, tarkat boorilannoitukset kaikille puutosalueille, hirvieläinkannan tehokas säätely, oikea-aikaiset taimikoiden perkaukset, soiden tuhkalannoitukset ja jalostetun taimimateriaalin riittävyys kaikkeen viljelyyn.

Puiden katkontakulttuurikin on meillä pielessä ja vääristynyt ostajan tarpeiden mukaan.

MTK:n toimet em. asioiden edistämiseksi ovat olleet löperöitä mutta tietysti teollisuuden mieleen.

MT:n sivuillakin viime vuosina on näkynyt monta kertaa enemmän juttuja suojelusta ja siitä onnettomasta jatkuvasta kasvatuksesta kuin tehokkaasta puun tuottamisesta, mikä myös sitoo eniten hiiltä.

Juuri hiljan MT esitteli heikosti laadittua ja asiavirheiden koristamaa suometsiköiden hoito-opasta ilman edes toimituksen kritiikkiä.

Minä julkaisin muistion ohjelman lukuisista virheistä, mutta sekin oli MT:n sensuurissa/”häviyksissä” toista vuorokautta.

Meidän jäsenistömme pitää kysyä tiukasti miksi MTK/ MT ei hoida metsäetujamme eli talouttamme omalta osaltaan niin hyvin kuin voisi ja pitäisi.