MITEN SUOMEN ENERGIAHUOLTO KOTIMAISEKSI ?

Vessin kommentti HS 260322

https://www.hs.fi/visio/art-2000008699667.html

 

Anttonen on täysin oikeassa hajautetun energiapolitiikan suhteen.

4.2 milj. peltohehtaarista 10 % viherrehua rehevillä typensitojakasveilla (esim. vuohenherne) yhdessä kaikkien teollisuuden, karjatalouden ja vedenpuhdistuksen jätteisiin riittäisi periaatteessa koko maantieliikenteen polttoaineeksi.

Biokaasulaitokset esim. 80 km välein toisivat paljon talousaktiviteettia maaseudulle ja pelastaisivat karjatilat hankalalta lannan käsittelyltä urakoitsijoiden hoitaessa työn tehokkaasti, myös kaasutuksen jälkeisten syötteiden levityksen.

Metsiimme on vuosikymmenten aikana kertynyt valtavat määrät (satoja miljoonia kuutiometrejä) harvennus- ja perkausrästejä, joista saisimme jättimäärän poltto- ja teollisuuden raaka-ainetta. Pienpuun puoliautomaattinen korjuukone vain tulee ensin kehittää, mihin tarvittavat komponentit ovat jo olemassa. Perkuiden ja harvennusten hoitaminen lisäisi merkittävästi puuston järeyttä ja myös kasvua, jota tiheysstressi on jo vähentänyt. Näin hiilensidonta vain paranisi.
Puun tuotannon lisääminen tulevaisuudessa edellyttää lähes väistämättä myös kaiken puun tuhkan levittäminen turvemaille (nykyisen kaatopaikkasijoituksen sijaan) ja ojastojen kunnostamisen nykyisen laiminlyönnin sijaan.
Näen jo tulevaisuuden OK talon, jossa pieni pystyturbiini, varaava kivitakka, biokaasulla toimivat liedet ja kylmäkoneet sekä ilmalämpöpumput ja aurinkopaneelit yhdessä varaavan akuston kanssa muodostaisivat toimivan, taloudellisen ja lähes automatisoidun kokonaisuuden hyvällä huoltovarmuudella ja hyvin pienillä päästöillä.