NYKYKÄYTÄNNÖT ESTÄVÄT TUKIN KASVATUSTA JA MURENTAVAT OMAISUUDEN SUOJAA

Päätehakkuun jälkeen metsän jättäminen villinä ja hoitamattomana ryteköitymään ei aikaansaa mitään sanktioita ja on täysin laillista, vaikka kaikki kansantaloudelliset hyödyt menetetään.

Jos sen sijaan harvennat erittäin nopeasti kasvavan, 1200 kpl/ha suuriin mättäisiin istutetun jalostuskoivikkosi ajoissa 600 kpl/ha tiheyteen, ennekuin puut alkavat karsiintua ja menettää kasvuvoimaansa varjostuksen takia, teet rikoksen.

Kun tämä latvustotiheys on täynnä 6- 8 v. kuluttua, eli kun eri puiden oksat alkavat piiskata toisiaan ja puut stressaantua ja haluat väljentää tämän loppukasvatustiheyteen 300-350 kpl/ha saadaksesi runkoihin 3 vaneritukkia, teet toisen rikoksen.

Tässähän ei ole mitään järkeä ja on metsäohjeiden ja lain säätäjiltä perusmoka, joka myös puuttuu törkeästi omaisuuden suojaan eli sen järkevään hoitoon. Nämä ohjeet myös estävät teollisuutta saamasta koivulaudan ja -vanerin raaka-ainetta, joista ja jatkuva pula.

Ammattitaitoiset puun kasvattajat tietävät, että koivu kasvaa hyvin nopeasti, se karsiintuu herkästi tiheässä, karsiintuneena se riukuuntuu (riuku= hontelo ja pienilatvuksinen puu) ja menettää näin pienilatvuksisena paksuuskasvukykyjään.

Nykyohjeet pakottavat puun tuottajan kasvattamaan koivikkonsa epätaloudellisen tiheässä ja näin menettämään rahaa tukinmuodostuksen myöhästyessä ja jäädessä vaatimattomaksi.  Koivikon kasvattaminen on varmasti lisäksi kannattamatonta, jos tukkiosuus jää vain tyvitukkiin.

Me ammattimaiset puun tuottajat haluamme kuulla viranomaisten selityksen, millä perusteella koivikon järkevä ja taloudellinen kasvatus on estetty nykyisten harvennusmallien avulla.

Veli-Jussi Jalkanen
Agr. Puun tuottaja
Rautalampi