RATKAISU PAKOLAISONGELMAAN

Eurooppa on juuri kokenut ja joillakin alueilla vieläkin kokemassa lähes hallitsemattoman pakolaisvyöryn.

Siitä aiheutuvat kustannukset ja kulttuuritörmäykset ovat vanhenevalle ja itsekkäälle Euroopalle sekä populistisille ja uusnatseille raivon tai ainakin harmin paikka.

Uusien ilmasto- ja poliittisten kriisien tuodessa tulevaisuudessa lisää pakolaisia, ongelmat kärjistyvät entistä pahemmiksi.

Ratkaisuna voisi olla Pohjois-Afrikan ja Lähi-Idän harvaan asutuille alueille (Marokosta Turkkiin), perustettavat pakolaiskaupungit. Niiden alueet vuokrattaisiin isäntämailta ja niille annettaisiin diplomaattinen koskemattomuus ja YK:n turvatakuut.

YK joukot pitäisivät huolta päähallinnosta, ulkoisesta ja osin myös sisäisestä turvallisuudesta. Pakolaiset myös itse osallistuisivat sisäisen turvallisuuden hoitoon. Porteilla olisi erittäin hyvä tarkastus aseiden ja terroristien varalta. Rajat olisi miinoitettu ja aidattu ulkopuolisen tunkeutumisen varalta.
Kaupungit eivät olisi vankiloita. Niistä voisi aina poistua kotimaahansa halutessaan.

Ulkovallat ja YK lahjoittaisivat sinne telttoja ja kevyitä rakennusmateriaaleja, joista uudet asukkaat voisivat  tehdä itselleen kodin, kokoontumis/harrastuspaikkoja ja rukoushuoneita. Kaikkea kaupungin sisäistä pienyrittäjyyttä ja rakentavaa sosiaalista toimintaa tuettaisiin aktiivisesti. Järjestys olisi tiukka mutta inhimillinen. Asukkaat pääsisivät päättämään demokraattisesti sisäisiä sääntöjä. Sääntöjä toistuvasti rikkojat lähetettäisiin kotimaihinsa. Asukkaiden pitäisi tullessaan sitoutua tasavertaisuuteen ja monikulttuurisuuden sietämiseen.

Asukkaat tekisivät oman ruokansa, hoitaisivat itse jätehuoltonsa, pesisivät itse vaatteensa, rakentaisivat omat  puutarhansa. Vesi tehtäisiin merivedestä ja pumpattaisiin perille. Kaupungeissa toimisivat myös koulut muutamalla kielellä. Elinolosuhteet kaupungeissa olisivat niukat mutta hengissä pysymiselle ja lasten turvalliselle kasvamiselle riittävät.

Tällaisiin kaupunkeihin koottaisiin kaikki Eurooppaan passeitta ja viisumeitta pyrkivät meriltä ja mailta, poikkeuksetta. Eurooppaan muutosta haaveilevat voisivat aloittaa kielen tai jonkun ammattitaidon opiskelun. Leirien asukkaista Euroopan maat voisivat valita omien kriteeriensä mukaisesti täydennystä vähenevään väestöönsä ja työvoimaansa. Näin myös turvallisuusselvitykset olisi aikaa tehdä rauhassa ja perusteellisesti.

Tällaisen kaupungin kustannukset / asukas olisivat pieni murto-osa pakolaisten kuluista hätäpäissään kotouttamisessa länsimaissa. Hallitukset osallistuisivat näin kustannusten kattamiseen esim. BKT:n suhteissa. Tällä tavoin pakolaisongelma olisi järkevässä hoidossa ja siihen liittyvä terrorismin uhka paljon nykyistä pienempi.

Tällainen pakolaisuuden käsittely myös vähentäisi elintasopakolaisten määrää mutta antaisi oikeasti hädänalaisille ainakin väliaikaisen turvapaikan.

02/17